Yksityisyyssuoja

Tiedote henkilötietojen käsittelystä asetuksen (EU) 2016 /679 artiklojen 13 ja 14 mukaisesti – General Data Protection Regulation (GDPR)

Tiedotamme käyttäjälle, että asetus (EU) 2016/679 edellyttää luonnollisten henkilöiden henkilötietojen sekä näiden tietojen vapaan liikkuvuuden suojaamista.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintokokonaisuutta, jotka suoritetaan joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti ja kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietokokonaisuuksiin, myös sellaisiin henkilötietoihin, joita ei ole rekisteröity mihinkään tietopankkiin, kuten henkilötietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

GDPR:n sääntöjen kunnioittamiseksi Mutti S.p.A;n suorittamat tietojenkäsittelyt noudattavat luvallisuuden, oikeellisuuden, läpinäkyvyyden sekä yksityisyyden suojan periaatteita.

Henkilötietojen on oltava:

 • kerätty ja käsitelty määrättyjä tarkoituksia varten;
 • tarkoituksenmukaisia, välttämättömiä ja rajoitettuja vain niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään;
 • täsmällisiä ja päivitettyjä: tietojen jatkuva tarkistaminen ja päivittäminen on välttämätöntä;
 • Henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on välttämätöntä niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään;
 • Henkilötiedot käsitellään sellaisilla organisaation sisäisillä teknisillä toimenpiteillä, jotka takaavat tietojen suojauksen luvattomilta käsittelyiltä, vahingossa tapahtuvalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Käsittelyn tarkoitus

Luovuttamianne henkilötietoja kerätään vain Mutti S.p.A:n kuluttaja-asiakaspalvelun hallinnointia varten; samoja tietoja käsitellään sitten Mutti S.p.A-yhtiössä ainoastaan valitusten hoitamiseen liittyviä tarkoituksia varten.

Valitusten käsittelymenettely

Henkilötietojen käsittely tapahtuu sitten, että asiakkaiden puhelinpalvelua hoitavat operaattorit keräävät tiedot automaattisesti asianosaisten soittaessa suoraan palveluun.

Palvelun saamiseksi käyttäjä voi ottaa yhteyttä Muttin S.p.A:n kuluttaja-asiakaspalveluun seuraavasti:

 • palvelunumeroon +39 800 – 865040
 • consumatori@muttispa.it

Hänen tietonsa tulevat saataville artiklassa 1. mainittuja tarkoituksia varten:

 • rekisterinpitäjän työntekijöille, joiden tehtävänä on huolehtia ja/tai jotka ovat yhtiön sisällä vastuussa tietojenkäsittelystä ja/tai jotka toimivat järjestelmänvalvojina;
 • tietojenkäsittelystä yhtiön ulkopuolella vastuussa oleville kolmansille osapuolille kuten esimerkiksi verkkosivuston hallinnasta ja ylläpidosta vastaaville toimijoille, tavarantoimittajille, rahoituslaitoksille, ammattilaistoimistoille, jotka harjoittavat esimerkiksi outsourcing-toimintaa rekisterinpitäjän tilauksesta.

Tietojen luovuttaminen

Kerättyjä tietoja ei levitetä eikä niitä siirretä ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta.

Sitä vastoin ilman ilmaistua suostumusta (artikla 6, GDPR) rekisterinpitäjä voi siirtää tietonsa artiklan 1. mukaisiin tarkoituksiin valvontaorganismeille, oikeusviranomaisille sekä kaikille niille tahoille, joille tietojen luovuttaminen on lain mukaan pakollista mainittujen tarkoitusten toimeenpanemiseksi. Nämä tahot käsittelevät tietoja itsenäisinä toimijoina.

Tietojen antaminen sekä vastaamisesta kieltäytymisen seuraukset

Tietojen antaminen on vapaaehtoista yllä mainituissa tarkoituksissa suoritettavaa tietojenkäsittelyä varten. Mahdollisen tietojen antamatta jättämisen seurauksena mainitun palvelun käyttäminen voi olla mahdotonta.

Tietojen säilytysajat ja muita tietoja

GDPR:n artiklan 13 kohdan 2 alakohdan (a) mukaisesti rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen yllä mainittujen tarkoitusten toimeenpanemiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity nauttii oikeuksia GDPR:n artiklan 15 mukaisesti, nimittäin:

 • oikeutta saada vahvistus häntä koskevien, myös vielä rekisteröimättömien henkilötietojen olemassa olossa sekä saada ne tietoonsa ymmärrettävässä muodossa;
 • oikeutta saada tietoonsa käsittelyn tarkoitukset ja käsittelytavat;
 • oikeutta saada tietoonsa kyseisten henkilötietojen kategoriat;
 • oikeutta saada tietoonsa ne toimijat tai toimijakategoriat, joille henkilötietoja voidaan siirtää tai jotka voivat saada niitä tietoonsa;
 • oikeutta saada tietoonsa säilytysaika sen ollessa määrätty ja rekisterinpitäjän tiedossa;
 • oikeutta saada tieto oikaisuoikeudesta;
 • oikeutta poistaa henkilötiedot tai rajoittaa niiden käsittelyä;
 • oikeutta tehdä valitus;
 • oikeutta tietää tietojen alkuperä silloin kun kyseessä ei ole rekisteröidyltä kerätyt tiedot;
 • Automatisoitu tietojenkeruuprosessi;
 • oikeutta saada tietoa GDPR:n artiklan 46 mukaisista tarkoituksenmukaisista takuista, mikäli tiedot siirretään johonkin EU:n ulkopuoliseen maahan tai jollekin kansainväliselle järjestölle.

Kuinka oikeuksiaan voi käyttää

Oikeuksiaan voi käyttää milloin hyvänsä seuraavasti:

 • lähettämällä viestin kirjattuna kirjeenä osoitteeseen Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022);
 • lähettämällä viestin sähköpostilla osoitteeseen muttispa@muttispa.it
 • soittamalla numeroon +39 (0521) 652511
 • lähettämällä faksin numeroon +39 (0521) 652596

Alaikäiset

Tämä sivusto ja rekisterinpitäjän palvelut eivät ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille alaikäisille eikä rekisterinpitäjä kerää tahallisesti alaikäisten henkilötietoja. Siinä tapauksessa että alaikäisten tietoja olisi rekisteröity tahattomasti, rekisterinpitäjä poistaa ne viipymättä käyttäjien pyynnöstä.

Rekisterinpitäjä, vastuullinen toimija ja vastuuhenkilöt

Tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä on Mutti S.p.A. (ALV-tunnus 02758310342), toimipaikan osoite Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022), puhelin +39 (0521) 652511, fax +39 (0521) 652596, sähköposti muttispa@muttispa.it;

Tietojen keräämiseen, arkistointiin ja säilyttämiseen nimetty, käsittelystä vastaava toimija on Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana n. 92 (PR – 43121).

Päivitettyä luetteloa tietojenkäsittelystä vastuullisista toimijoista ja vastuuhenkilöistä säilytetään tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Muutokset tähän tiedotteeseen

Tähän tiedotteeseen voidaan tehdä muutoksia yksityisyydensuojaa koskevien lakien määräysten soveltamiseksi. Tarkistakaa sen vuoksi säännöllisesti tämä tiedote ja perehtykää sen uusimpaan päivitykseen.

Valitse maa ja kieli

Globaali sivusto