IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U SKLADU S UREDBOM (EU) 2016/679 – OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

U skladu s Uredbom (EU) 679/2016 (dalje u tekstu „GDPR”) o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu „pravila o privatnosti”), ovom izjavom želimo vas obavijestiti da će osobni podaci (dalje u tekstu „podaci”) koji se odnose na korisnike stranice (dalje u tekstu „osobe čiji se podaci obrađuju”) biti obrađeni na dolje navedene načine i u dolje navedene svrhe.

Obradom osobnih podataka smatra se svaka radnja ili skup radnji koje se provode s pomoću automatiziranih procesa ili bez njih te se primjenjuju na osobne podatke ili skupove osobnih podataka, čak i ako nisu zabilježeni u bazi podataka, a obuhvaćaju prikupljanje, bilježenje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodbu ili izmjenu, rudarenje, pretragu, upotrebu, otkrivanje prijenosom, širenje ili bilo koji drugi oblik stavljanja na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

U skladu s GDPR-om, obrada koju provodi društvo Mutti S.p.A. temeljit će se na načelima zakonitosti, ispravnosti, transparentnosti i zaštite povjerljivosti.

1. VODITELJI OBRADE

 • Društvo Mutti S.p.A. (dalje u tekstu „Mutti”, sa sjedištem u Montechiarugolu, Via Traversetolo br. 28 (PR – 43022), PDV ID broj: 02758310342, telefon: +39 (0521) 652511, telefaks: +39 (0521) 652596, e-pošta: muttispa@muttispa.it, voditelj je obrade podataka prikupljenih putem ove stranice.
 • Isključivo kad je riječ o poslovnim alatima Facebooka (npr. gumb „dijeli” ili Facebook Insights za preusmjeravanje na stranicu Facebooka s internetske stranice društva Mutti) i alatu Facebook Pixel, društvo Mutti S.p.a. i društvo Meta Platforms Ireland Ltd., sa sjedištem na adresi 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, djeluju kao neovisni voditelji obrade podataka kako bi izmjerili razinu interakcije između posjećenih internetskih stranica na temelju preferencija osoba čiji se podaci obrađuju i omogućili ciljano oglašavanje u okviru društvene mreže. Na poveznicama u nastavku dostupne su dodatne informacije o tome kako podatke obrađuju društvene mreže Facebook, Instagram, Messenger i drugi proizvodi i značajke koje nudi društvo Meta Platforms Ireland Limited (proizvodi društva Meta ili proizvodi). Više alata i informacija o tome kako ostvariti svoja prava korisnik može pronaći u postavkama Facebooka i postavkama Instagrama,  uključujući pravnu osnovu na koju se poziva društvo Meta Platforms Ireland Ltd. sa sjedištem na adresi 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

2. VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Obrađuju se sljedeći podaci:

 • Navigacijski podaci: IP adrese ili domene računala koja upotrebljavaju korisnici koji se spajaju na stranicu, adrese u URI (jedinstveni identifikator) zapisu zatraženih resursa čiji se prijenos podrazumijeva u upotrebi internetskih komunikacijskih protokola. Riječ je o podacima koji se ne prikupljaju kako bi se povezivali s identificiranim osobama čiji se podaci obrađuju, ali koji bi po svojoj prirodi mogli putem obrade i povezivanja s podacima trećih strana rezultirati identifikacijom korisnika. Ovi podaci upotrebljavaju se isključivo u svrhu prikupljanja anonimnih statističkih podataka o upotrebi stranice i provjere njezina ispravnog funkcioniranja te se brišu odmah nakon obrade. Podaci bi se mogli iskoristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju mogućeg kiberkriminaliteta. Podaci o kontaktima internetske stranice mogli bi se čuvati u skladu s tom svrhom i biti ograničeni na tu svrhu. Počevši od IP adrese i domene upotrijebljenih računala, bit će moguće pratiti daljnje identifikacijske podatke korisnika (osobito ime, prezime, e-adresu itd.), ograničavajući se na svrhu utvrđivanja navedene odgovornosti.
 • Podaci prikupljeni putem kolačića: za informacije koje se odnose na kolačiće prisutne na internetskoj stranici društva Mutti i druge alate za praćenje pogledajte Politiku kolačića [poveznica na Politiku kolačića]. Kad osobe čiji se podaci obrađuju posjećuju internetske stranice upotrebom poslovnih alata Facebooka, to podrazumijeva da navigacijske podatke obrađuje i Facebook, koji djeluje kao neovisni voditelj obrade poput društva Mutti.

3. MALOLJETNE OSOBE

Ova internetska stranica i usluge voditelja obrade nisu namijenjene djeci mlađoj od 16 godina, a voditelj obrade ne prikuplja osobne podatke koji se odnose na maloljetne osobe namjerno. U slučaju nenamjernog evidentiranja podataka o maloljetnim osobama, voditelj obrade na zahtjev korisnika izbrisat će takve podatke bez odgode. Zaštita sigurnosti i privatnosti maloljetnih osoba vrlo nam je važna. Registracijom na stranici u odgovarajućem odjeljku, kao i u slučaju ispunjavanja bilo kojeg obrasca za prikupljanje podataka na stranici ili prilikom zahtjeva za omogućavanje / registraciju za uslugu primanja e-letka, osoba čiji se podaci obrađuju potvrđuje i izjavljuje da ima najmanje 16 godina ili da u svakom slučaju njezina dob prelazi dobnu granicu navedenu u zakonodavstvu zemlje prebivališta koja predviđa druge dobne granice.

4. SVRHA OBRADE

Osobne podatke koje osobe čiji se podaci obrađuju dostave putem stranice voditelj obrade prikuplja i obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

A. bez prethodne suglasnosti za potrebe pružanja usluge, a posebno:

1. za bilo koju uslugu telefonske tehničke podrške koja se pruža osobi čiji se podaci obrađuju za pitanja koja proizlaze iz upotrebe stranice (npr. pregledavanje sadržaja, upotreba stranice i nekih njezinih funkcija) 

 • upravljanje zahtjevom za kontakt koji podnese osoba čiji se podaci obrađuju

2. za ispunjavanje zakonskih obveza voditelja obrade, kao što su:

 • usklađenost s obvezama utvrđenima zakonom, propisima ili nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom zajednice ili pravilima koja su odredila nadležna tijela

3. u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade:

 • upravljanje i održavanje stranice: interes voditelja obrade temelji se na općem interesu poduzeća da zajamči poslovanje, također radom stranice i mogućim poboljšanjem učinkovitosti ponuđene usluge
 • sprečavanje ili otkrivanje prijevarnih radnji ili zlouporabe koja je štetna za stranicu, kao i ostvarivanje i zaštita prava voditelja obrade na sudu i upravljanje sporovima: interes voditelja obrade temelji se na općem, stvarnom i trenutačnom interesu da ne pretrpi štetu zbog nezakonitog postupanja drugih, koji kao takav prevladava nad interesima pojedine osobe čiji se podaci obrađuju.

B. samo uz prethodnu suglasnost:

1. u svrhu upotrebe alata Facebooka za mjerenje i analizu interakcija s internetskim stranicama koje posjećuju osobe čiji se podaci obrađuju te pružanja ciljanog oglašavanja na društvenoj mreži Facebook, a posebice:

 • društvo i društvo Facebook Ireland Limited obrađivat će, kao neovisni voditelji obrade podataka kako je opisano u stavku 1., podatke koji se odnose na interakcije s internetskim stranicama koje posjećuju osobe čiji se podaci obrađuju upotrebom poslovnih alata Facebooka (npr. kolačići, Insight i Facebook Pixel). Dodatne informacije o tome kako društvo Meta Platforms Ireland Ltd. obrađuje podatke, uključujući pravnu osnovu na koju se društvo Meta Platforms Ireland Ltd. poziva i kako ostvariti prava osobe čiji se podaci obrađuju u odnosu na društvo Meta Platforms Ireland Ltd., mogu se pronaći u Pravilima o obradi podataka društva Facebook Ireland na stranici https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • konkretno, internetska stranica društva Mutti upotrebljava tzv. dodatke za društvene mreže. Dodaci za društvene mreže posebni su alati koji omogućuju izravno integriranje funkcija društvene mreže u internetsku stranicu (npr. gumb „dijeli” ili ikona društvene mreže Facebook za preusmjeravanje na stranicu Facebooka s internetske stranice društva Mutti). Svi dodaci za društvene mreže prisutni na stranici označeni su odgovarajućim logotipom u vlasništvu platforme društvene mreže. Pogledajte odgovarajuću Izjavu o zaštiti osobnih podataka društvenih mreža kojom se uređuje prikupljanje i upotreba informacija dobivenih putem dodatka.

Kad posjetite našu internetsku stranicu i stupite u interakciju s dodatkom (npr. klikom na gumb „dijeli” ili ikonu društvene mreže Facebook za preusmjeravanje na stranicu Facebooka s internetske stranice društva Mutti) ili odlučite ostaviti komentar, odgovarajuće informacije prenose se iz preglednika izravno na platformu društvene mreže (u ovom slučaju Facebook) i tamo se pohranjuju. Dodatne informacije o tome kako društvo Meta Platforms Ireland Ltd. obrađuje podatke, uključujući pravnu osnovu na koju se društvo Meta Platforms Ireland Ltd. poziva i kako ostvariti prava osobe čiji se podaci obrađuju u odnosu na društvo Meta Platforms Ireland Ltd. mogu se pronaći u Pravilima o obradi podataka društva Meta Platforms Ireland Ltd. na stranici https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5. PRIRODA DAVANJA PODATAKA

Davanje podataka u svrhe navedene pod točkom A. obvezno je, a svako odbijanje onemogućit će voditelju obrade da izvrši ugovorne obveze, odgovori na zahtjeve osobe čiji se podaci obrađuju ili izvrši zakonske obveze. Davanje osobnih podataka nije obvezno s obzirom na svrhe navedene u točki B.1., a njihova je upotreba podložna dobrovoljnoj interakciji osobe čiji se podaci obrađuju s dodatkom za društvene mreže. Izostanak interakcije ne povlači za sobom nikakve posljedice, a osoba čiji se podaci obrađuju moći će nastaviti pregledavati internetsku stranicu bez izravne interakcije s društvenom mrežom.

6. NAČINI OBRADE

Obrada podataka osoba čiji se podaci obrađuju provodi se elektronički, i to postupcima prikupljanja, bilježenja, ažuriranja, organiziranja, pohranjivanja, pretrage, obrade, odabira, rudarenja, usklađivanja, upotrebe, kombiniranja, blokiranja, brisanja i uništavanja podataka. Društvo i njegovi službenici obrađivat će podatke s pomoću​informatičkih (i ručnih) sustava u skladu s načelima ispravnosti, pouzdanosti i transparentnosti predviđenima važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, uz zaštitu povjerljivosti osobe čiji se podaci obrađuju i njezinih prava usvajanjem prikladnih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se zajamčila razina sigurnosti koja odgovara riziku. Ustanovljene su posebne sigurnosne mjere kako bi se spriječio gubitak podataka, kao i nedopuštena ili nepravilna uporaba i neovlašteni pristup. 

7. ČUVANJE PODATAKA

S obzirom na svrhe navedene u točki A. stavka 4. (Svrha obrade), podaci će se obrađivati cijelo vrijeme tijekom trajanja odnosa kako bi se te svrhe postigle, a u svakom slučaju najkasnije 10 godina od izvršenja ugovora kad je riječ o zaključenom ugovoru. Navigacijski podaci obrađivat će se i čuvati 7 dana. Osobni podaci koji služe za ispunjavanje bilo koje zakonske obveze čuvat će se i nakon tog razdoblja u skladu s navedenim obvezama i rokovima čuvanja podataka utvrđenima propisima koji se primjenjuju u danom trenutku. 

Kad je riječ o podacima koji se daju u svrhe navedene u točki B. br. 2. (upotreba poslovnih alata Facebooka) stavka 4. (Svrha obrade), podaci će se obrađivati kako to predviđa društvo Meta Platforms Ireland Ltd.  u okviru Pravila o obradi podataka društvene mreže Facebook koja se mogu pronaći na stranici https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. PODRUČJE OBRADE, OTKRIVANJE, ŠIRENJE 

Podaci osoba čiji se podaci obrađuju obrađivat će se u svrhe iz stavka 4. ove Izjave i bit će dostupni:

 • internom osoblju i suradnicima voditelja obrade u svojstvu internih obrađivača podataka i/ili izvršitelja obrade i/ili administratora sustava
 • društvima koja pripadaju korporativnoj grupaciji Mutti
 • trećim stranama koje pružaju vanjske usluge u ime voditelja obrade, kao što su pružatelji usluga za upravljanje i održavanje internetske stranice, dobavljači itd., uz prethodno imenovanje voditeljima obrade i ograničavanje na svrhe navedene u ovoj Izjavi i u skladu s GDPR-om.

Prikupljeni podaci neće se dijeliti niti otkrivati bez izričite suglasnosti osobe čiji se podaci obrađuju.

Međutim, voditelj obrade može otkriti svoje podatke bez potrebe za izričitom suglasnošću (na temelju članka 6. GDPR-a) nadzornim tijelima, javnim tijelima, kontrolnim tijelima, policiji i pravosudnim tijelima, kao i svim onim subjektima kojima se podaci moraju otkriti u skladu sa zakonom kako bi se ispunile gore navedene svrhe. Ti subjekti obrađivat će podatke u svojstvu neovisnih voditelja obrade.

Cjelovit i ažuriran popis subjekata koji obrađuju podatke kao izvršitelji i neovisni voditelji obrade dostupan je na zahtjev pri društvu Mutti S.p.A. sa sjedištem u Montechiarugolu, Via Traversetolo br. 28 (PR – 43022).

9. PRIJENOS PODATAKA IZVAN EU-A 

Društvo Mutti S.p.a. može prenijeti podatke izvan Europske unije, a posebno u Sjedinjene Američke Države, i to u svrhu tehničkog upravljanja nekim vrstama obrade (npr. upravljanje popisima za slanje poruka e-pošte i registriranim računima). U tu svrhu, društvo procjenjuje učinak prijenosa podataka i posljedično usvaja najprikladnija jamstva (npr. odluke o primjerenosti (ako postoje) ili standardne ugovorne klauzule i, u određenim ograničenim slučajevima, izuzeća dopuštena zakonom). 

Za informacije o prijenosu osobnih podataka prikupljenih putem kolačića (uključujući podatke trećih strana) pogledajte Politiku kolačića društva Mutti i politike privatnosti svake treće strane koje su dostupne na njihovim internetskim stranicama i nalaze se u tablicama u okviru Politike kolačića. Konkretno, u ove će svrhe društvene mreže obrađivati​podatke osoba čiji se podaci obrađuju kao neovisni voditelji obrade. Za više informacija o obradi podataka koju provode ove društvene mreže (npr. Facebook, Instagram, Twitter i Youtube) predlažemo da pročitate politike privatnosti koje su usvojile društvene mreže na sljedećim poveznicama:

10. PRAVA OSOBE ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

U odnosu na ovdje opisanu obradu podataka osobe čiji se podaci obrađuju mogu ostvariti prava navedena u člancima 15. – 22. GDPR-a, a točnije:

 • pravo na dobivanje potvrde o postojanju osobnih podataka koji se odnose na osobu čiji se podaci obrađuju (čak i ako još nisu registrirani) te pristup njihovu sadržaju (pravo na pristup)
 • pravo na ažuriranje, izmjenu i/ili ispravak osobnih podataka (pravo na ispravak)
 • pravo na brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade podataka koji se obrađuju u suprotnosti sa zakonom, uključujući podatke čije zadržavanje nije nužno u odnosu na svrhe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni (pravo na zaborav i pravo na ograničavanje)
 • pravo na podnošenje pritužbe kontrolnom tijelu u slučaju kršenja pravila o zaštiti osobnih podataka
 • pravo na prigovor na obradu (pravo na prigovor)
 • pravo na povlačenje suglasnosti, ako je dana, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade koja se temelji na suglasnosti danoj prije povlačenja
 • pravo na prigovor u cijelosti ili djelomično na automatizirani proces prikupljanja, uključujući profiliranje
 • pravo na dobivanje kopije osobnih podataka dostavljenih voditelju obrade u strukturiranom i strojno čitljivom formatu koji se uobičajeno upotrebljava i na zahtijevanje da se ti podaci proslijede drugom voditelju obrade, kad je to tehnički moguće (pravo na prenosivost podataka).

11. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Svoja prava možete ostvariti u bilo kojem trenutku: slanjem priopćenja voditelju obrade preporučenom poštom na adresu: Mutti S.p.A., Via Traversetolo br. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), kao i slanjem priopćenja putem e-pošte na adresu muttispa@muttispa.it.

12. IZMJENE POSTOJEĆE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova se Izjava može mijenjati tijekom vremena u okviru provedbe zakonskih odredbi donesenih u vezi s privatnošću. Stoga se osobe čiji se podaci obrađuju pozivaju na to da redovito provjeravaju ovu stranicu. U tu svrhu Izjava sadržava datum ažuriranja.

Posljednje ažuriranje: listopad 2023. 

Odaberite zemlju i jezik

Globalne stranice