OBVESTILO O POLITIKI ZASEBNOSTI V SKLADU Z UREDBO (EU) 2016/679 – SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV

S tem obvestilom vas obveščamo, da v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (v nadaljnjem besedilu: SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV) v zvezi z varstvom veljavnih osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: zakonodaja o zasebnosti), da bodo osebni podatki (v nadaljnjem besedilu: podatki) uporabnikov spletnega mesta (v nadaljevanju: osebe, na katere se nanašajo osebni podatki) obdelani na naslednje načine in za naslednje namene.

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvaja z avtomatiziranimi postopki ali brez njih in se uporablja za osebne podatke ali nize osebnih podatkov, tudi če niso zabeleženi v zbirki podatkov, kot so zbiranje, registracija, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pridobivanje, vpogled, uporaba, sporočanje s prenosom, razširjanjem ali katero koli drugo obliko dajanja na voljo, primerjava ali medsebojna povezava, omejitev, izbris ali uničenje.

V skladu s pravili Splošne uredbe o varstvu podatkov bo obdelava, ki jo izvaja družba Mutti S.p.A., temeljila na načelih zakonitosti, pravilnosti, preglednosti in varstva zaupnosti.

1. UPRAVLJAVCI PODATKOV

 • Družba Mutti S.p.A. (v nadaljnjem besedilu:družba Mutti), s sedežem v kraju Montechiarugolo, Via Traversetolo 28, 43022 – Parma, ID za DDV: 02758310342, telefon +39 (0521) 652511, faks +39 (0521) 652596, e-naslov muttispa@muttispa.it je upravljavec podatkov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta;
 • družbi Mutti S.p.a. in Meta Platforms Ireland Ltd. s sedežem na naslovu 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour,, Dublin 2, Irska izključno v zvezi z orodjem Febook Business Tools (na primer gumb »Deli« ali gumb »Vpogled« na strani za preusmeritev na spletno mesto Facebook s spletnega mesta Mutti) in Pixel orodja Facebook nastopata kot neodvisna upravljavca podatkov, da bi izmerila stopnjo interakcije med obiskanimi spletnimi mesti v skladu z željami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in zagotovili ciljno oglaševanje znotraj družbenega omrežja. Več informacijo o tem, kako podatke obdelujejo platforme Facebook, Instagram, Messenger ter drugi produkti in funkcije, ki jih ponuja družba Meta Platforms Ireland Limited (produkti družbe Meta ali produkti), je na voljo prek naslednje povezave. Uporabnik lahko najde dodatna orodja in informacije v Nastavitvah platforme Facebook in  Nastavitvah platforme Instagram,  kjer je na voljo tudi pravna podlaga, na katero se sklicuje družba Meta Platforms Ireland Ltd. s sedežem na naslovu 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, na voljo pa so tudi informacije o tem, kako lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoje pravice.

2. VRSTE OBDELANIH PODATKOV

Obdelujejo se naslednji podatki:

 • PODATKI ZA BRSKANJE: kot so naslovi IP ali imena domen računalnikov, ki jih uporabljajo uporabniki, ki se povežejo s spletnim mestom, naslovi v enotnem identifikatorju virov (URI) o zahtevanih virih, katerih prenos je nujen pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov. Te informacije se ne zbirajo, da bi bile povezane z določenimi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, vendar bi lahko po svoji naravi z obdelavo in povezavo s podatki, ki jih hranijo tretje osebe, omogočile identifikacijo uporabnikov. Ti podatki se uporabljajo izključno za pridobivanje anonimnih statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta in za preverjanje njegovega pravilnega delovanja ter se takoj po obdelavi izbrišejo. Podatki se lahko uporabijo za ugotavljanje odgovornosti v primeru hipotetičnih računalniških kaznivih dejanj zoper spletno mesto: zaradi tega bi se lahko podatki o spletnih stikih hranili v skladu s tem namenom in omejeno na ta namen. Naslov IP in domensko ime uporabljenih računalnikov omogočata, omejeno na namen ugotavljanja prijavljene odgovornosti, izsleditev nadaljnjih identifikacijskih podatkov uporabnika (zlasti ime, priimek, elektronski naslov itd.);
 • podatki, zbrani s piškotki: informacije o piškotkih na spletnem mestu Mutti in drugih orodjih za sledenje najdete v Politiki uporabe piškotkov [povezava na Politiko uporabe piškotkov]. Interakcija s spletnimi mesti, ki jih obiščejo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, z uporabo poslovnih orodij Facebook pomeni, da podatke o brskanju obdeluje tudi platforma Facebook, ki enako kot družba Mutti deluje kot neodvisni upravljavec podatkov.

3. MLADOLETNE OSEBE

To spletno mesto in storitve upravljavca podatkov niso namenjeni osebam, mlajšim od 16 let, in upravljavec podatkov ne zbira namerno osebnih podatkov v zvezi z mladoletnimi osebami. Če se podatki o mladoletnih osebah nenamerno registrirajo, jih bo upravljavec podatkov na zahtevo uporabnikov nemudoma izbrisal. Zaščita varnosti in zaupnosti mladoletnih oseb je za nas zelo pomembna. Z registracijo na spletnem mestu v ustreznem razdelku in tudi ob izpolnjevanju kakršnih koli obrazcev za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu ali ob zahtevi za pošiljanje/registracijo za prejemanje e-novic, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrjuje in izjavlja, da je starejši od 16 let ali v vsakem primeru ni mlajši od starosti, kot je določena z zakonodajo države prebivališča, s katero so določene starostne omejitve.

4. NAMEN OBDELAVE

Osebne podatke, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje prek spletnega mesta, upravljavec podatkov zbira in obdeluje za naslednje namene in v okviru naslednjih pravnih podlag:

A. brez predhodnega soglasja za namene izvajanja storitev in zlasti za:

1. vse storitve telefonske tehnične pomoči, ki se zagotavljajo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za kritična vprašanja, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta (npr. prikaz vsebine, uporaba spletnega mesta in nekatere njegove funkcije); 

 • obravnavanje zahteve za stik s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

2. izpolnjevanje zakonskih obveznosti s strani upravljavca podatkov, kot so:

 • izpolnjevanje obveznosti, ki jih določajo zakoni, predpisi ali nacionalna zakonodaja in zakonodaja EU ali ki jih nalagajo pristojni organi;

3. izpolnjevanje zakonitega interesa upravljavca podatkov;

 • upravljanje in vzdrževanje spletnega mesta: interes upravljavca podatkov je v splošnem interesu družbe za zagotavljanje njenega poslovanja, vključno z delovanjem spletnega mesta in sprejetjem možne učinkovitosti ponujene storitve;
 • preprečevanje ali odkrivanje goljufivih dejanj ali zlorab, ki škodujejo spletnemu mestu, ter uveljavljanje in varstvo pravic upravljavca podatkov na sodišču in pri vodenju pravdnih postopkov: interes upravljavca podatkov v zvezi s splošnim, dejanskim in trenutnim interesom, da ne utrpi škode zaradi nezakonitega ravnanja drugih, ki kot tak prevladuje v zvezi z interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

B. samo s predhodnim soglasjem za:

1. Namen uporabe orodij Facebook za merjenje in analizo interakcij s spletnimi stranmi, ki jih obiščejo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, in zagotavljanje ciljno usmerjenega oglaševanja na družbenem omrežju platforme Facebook, zlasti:

 • družba in Facebook Ireland Limited bosta kot neodvisna upravljavca podatkov, kot je opisano v odstavku 1, obdelala podatke, ki se nanašajo na interakcije s spletnimi mesti, ki so jih obiskali posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, z uporabo poslovnih orodij Facebook (na primer Piškotki, Vpogledi in Pixel). Dodatne informacije o tem, kako družba Meta Platforms Ireland Ltd. obdeluje podatke, vključno s pravno podlago, ki jo uporablja družbaMeta Platforms Ireland Ltd. , in kako uveljavljati pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zoper družbo Meta Platforms Ireland Ltd., so na voljo v aktu o podatkih družbe Facebook Ireland, ki je dostopen prek povezave https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • spletno mesto družbe Mutti zlasti uporablja t. i. socialne vtičnike. Socialni vtičniki so posebna orodja, ki vam omogočajo, da se funkcije družbenega omrežja vdelajo neposredno v spletno mesto (npr. gumb »Deli« ikona Facebook za preusmeritev na stran Facebook s spletnega mesta Mutti). Vsi socialni vtičniki na spletnem mestu so označeni z ustreznim logotipom, ki je v lasti platforme družbenega omrežja. Zbiranje in uporabo informacij, pridobljenih prek vtičnika, urejajo ustrezne politike zasebnosti zadevnih družbenih omrežij..

Ko obiščete stran našega spletnega mesta in komunicirate z vtičnikom (npr. s klikom gumba Deli ali ikone Facebook za preusmeritev na stran Facebook s spletnega mesta Mutti) ali se odločite, da pustite komentar, se ustrezne informacije iz brskalnika prenesejo neposredno na platformo družbenega omrežja (v tem primeru Facebook) in se shranijo. Dodatne informacije o tem, kako družba Meta Platforms Ireland Ltd. obdeluje podatke, vključno s pravno podlago, ki jo uporablja družbaMeta Platforms Ireland Ltd. , in kako uveljavljati pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zoper družbo Meta Platforms Ireland Ltd., so na voljo v aktu o podatkih družbe Meta Platforms Ireland Ltd., ki je dostopen prek povezave https://www.facebook.com/privacy/explanation;

5. VRSTE PIŠKOTKOV

Zagotavljanje podatkov v zvezi z nameni iz točke A) je obvezno in upravljavec podatkov zaradi vsake zavrnitve ne more izpolniti prevzetih pogodbenih obveznosti ali izpolniti zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali izpolniti pravne obveznosti. V zvezi z nameni iz točke B.1) je zagotavljanje osebnih podatkov neobvezno, njihova uporaba pa je predmet prostovoljne interakcije s socialnim vtičnikom s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Nezmožnost interakcije nima nobenih posledic in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko nadaljuje brskanje po spletnem mestu, ne da bi neposredno sodeloval s platformo družbenega omrežja.

6. NAČIN OBDELAVE

Obdelava podatkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, se izvaja – z elektronskimi sredstvi – s postopki zbiranja, beleženja, posodabljanja, organizacije, shranjevanja, posvetovanja, obdelave, izbire, ekstrakcije, primerjave, uporabe, povezovanja, blokiranja, izbrisa in uničenja podatkov. Podatke bodo obdelovali družba in njeni zaposleni, odgovorni za računalniške (in ročno vodene) sisteme v skladu z načeli pravilnosti, zakonitosti in preglednosti, ki jih določa veljavna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, varovanju zaupnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in njegovih pravic s sprejetjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da se zagotovi raven varnosti glede na sprejeto tveganje. Upoštevajo se posebni varnostni ukrepi za preprečevanje izgube podatkov, nezakonite ali nepravilne uporabe in nepooblaščenega dostopa. 

7. SHRANJEVANJE PODATKOV

V zvezi z nameni iz četrte alinee točke A) (Namen obdelave) se bodo podatki obdelovali za celotno trajanje razmerja, da bi dosegli zgoraj navedene namene, v vsakem primeru pa največ 10 let od izvršitve dogovora, če je bil dogovor sklenjen. Podatki o brskanju se bodo obdelovali in hranili 7 dni. Osebni podatki, ki so potrebni za izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti, bodo shranjeni tudi dlje, v skladu s temi obveznostmi in v skladu z obdobji hrambe, ki jih določajo pravila, ki veljajo v zvezi s tem. 

Za podatke, predložene za namene iz druge alinee točke B (Uporaba poslovnih orodij Facebook) in četrte alinee (Namen obdelave) bodo podatki obdelani v skladu z nameni družbe Meta Platforms Ireland Ltd.,  kot je predvideno v aktu o podatkih platforme Facebook, ki je dostopen prek povezave https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. OKOLJE OBDELAVE, SPOROČANJA, RAZŠIRJANJA 

Podatki posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, bodo dostopni in obdelani za namene iz točke 4 tega obvestila:

 • notranjemu osebju in sodelavcem upravljavca podatkov kot odgovorne osebe in/ali notranjim obdelovalcem podatkov in/ali upravljavcem sistemov;
 • družbam, ki so del podjetij skupine Mutti;
 • tretjim osebam, ki izvajajo dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje v imenu upravljavca podatkov, kot so ponudniki za upravljanje in vzdrževanje spletnega mesta, dobavitelji itd., po imenovanju obdelovalcev podatkov, omejeni na namene, določene v teh informacijah, in v skladu s predpisi Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zbrani podatki ne bodo razkriti in ne bodo posredovani brez izrecnega soglasja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Upravljavec pa lahko brez potrebe po izrecnem soglasju (prejšnji člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov) vaše podatke posreduje organom za nadzor, javnim organom, nadzornim organom, organom kazenskega pregona in pravosodnim organom ter vsem subjektom, sporočanje katerim zakonsko obvezno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov. Ti subjekti bodo podatke obdelovali kot neodvisni upravljavci podatkov.

Popoln in posodobljen seznam subjektov, ki obdelujejo podatke kot upravitelji in neodvisni upravljavci podatkov, je mogoče na zahtevo pridobiti pri družbi Mutti S.p.A. s sedežem v kraju Montechiarugolo, Via Traversetolo 28, I-43022 Parma (PR).

9. PRENOS ZUNAJ EU 

Družba Mutti S.p.A. podatkov sme prenesti podatke zunaj Evropske unije in zlasti v Združene države Amerike za namen tehničnega upravljanja določenih obdelav (npr. upravljanje poštnih seznamov in registriranih računov). V ta družba oceni učinek prenosa podatkov in zato sprejme najustreznejše zaščitne ukrepe (na primer odločitve o ustreznosti, kjer so sprejete, standardne pogodbene klavzule in v nekaterih omejene primere odstopanja, ki jih dovoljuje zakonodaja). 

Za informacije o prenosu osebnih podatkov, zbranih s piškotki, vključno s tretjimi osebami, si oglejte Politiko uporabe piškotkov družbe Mutti in politike zasebnosti vsake tretje osebe, ki so na voljo na njihovih spletnih mestih in so navedeni v preglednicah, zajetih v Politiko uporabe piškotkov. Zlasti za te namene bodo družbena omrežja obdelovala podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot neodvisni upravljavci podatkov. Za več informacij o obdelavi podatkov, ki jo izvajajo ta družbena omrežja (npr. Facebook, Instagram, Twitter in YouTube), si oglejte politike zasebnosti družabnih omrežij na naslednjih povezavah:

10. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko v zvezi z obdelavo podatkov, opisanih v tem dokumentu, uveljavljajo pravice iz členov 15–22 Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer:

 • pravico do pridobitve potrditve obstoja osebnih podatkov v zvezi z vami, tudi če še niso registrirani, in dostopa do njihove vsebine (pravica do dostopa);
 • pravico do posodobitve, spremembe in/ali popravka osebnih podatkov (pravica do popravka);
 • pravico do zahteve preklica ali omejitve obdelave osebnih podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, vključno s tistimi, katerih hramba ni potrebna za namene, za katere so bili podatki zbrani ali kako drugače obdelani (pravica do pozabe in pravica do omejitve);
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v primeru kršitve predpisov o varstvu podatkov;
 • pravico do nasprotovanja obdelavi (pravica do ugovora);
 • pravico do preklica soglasja, če je bilo podano, brez poseganja v zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi, dani pred preklicem;
 • pravico do delnega ugovora zoper avtomatiziran postopek zbiranja, vključno s profiliranjem;
 • pravico do prejema kopije osebnih podatkov, posredovanih upravljavcu podatkov, v strukturirani obliki, ki se navadno uporablja in je berljiva z avtomatsko napravo, vključno z zahtevo, da se taki podatki posredujejo drugemu upravljavcu podatkov, kadar je to tehnično izvedljivo (pravica do prenosljivosti podatkov).

11. NAČIN UVELJAVLJANJA PRAVIC

Svoje pravice lahko kadar koli uveljavite tako, da s priporočeno pošiljko pošljete upravljavcu podatkov sporočilo na naslov: Mutti S.p.A., Via Traversetolo 28, Montechiarugolo (PR – 43022), tako da pošlje elektronsko sporočilo na naslov: muttispa@muttispa.it.

12. SPREMEMBE TE POLITIKE ZASEBNOSTI

To obvestilo se lahko sčasoma spremeni glede na izvajanje zakonskih določb, izdanih na področju varstva zasebnosti. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so zato vabljeni, da redno spremljajo to stran. V ta namen informacije je naveden tudi datum posodobitve.

Zadnja revizija opravljena oktobra 2023 

Izberite državo in jezik

Globalna spletna stran