Naše cesta

Rodina Mutti řídí společnost od samého začátku.

Náležité provozní postupy, úcta k zaměstnancům a závazek vůči zájmům komunity jsou pro nás nejen hodnotami – tvoří samotné zásady našeho procesu. Obchodní prostředí se může změnit, ale naše hodnoty zůstanou v samém srdci společnosti Mutti a jsme přesvědčeni, že i nadále bude jednou z jejích hlavních silných stránek.

HODNOTY

Kodex chování

Naše hodnoty tvoří samotný základ naší společnosti a odrážejí se ve všem, co děláme.

1) Vysoká kvalita

Naším cílem je vždy přinášet ty nejlepší možné výsledky a neustále zvyšujeme své standardy týkající se našeho dodavatelského řetězce, výroby i inovace produktů.

2) Přímočarost

Byli jsme přímočaří při vzniku naší společnosti a zůstaneme takoví i do budoucna.

3) Ochrana životního prostředí

Společnost Mutti začínala jako rodinná farma a náš budoucí úspěch závisí i na životním prostředí. Naše hodnota a identita jsou přímo spojeny s přírodou kolem nás. Ochrana její vitality, rozmanitosti a krásy je naším závazkem, na kterém nekompromisně trváme.

4) Dlouhodobá vize

Bez dlouhodobé vize by se nám, jakožto společnosti, nepodařilo růst. V tomto duchu neustále rozvíjíme své produkty, pracovníky, vztahy s dodavateli i obchodní praktiky.

5) Respektování a rozvoj našich zaměstnanců

Úspěch společnosti Mutti je výsledkem energie a nadšení lidí, kteří pro nás pracují. Pomáháme jim rozvíjet se jakožto odborníci i jednotlivci a neschvalujeme žádné diskriminační chování, obtěžování nebo šikanu.

6) Upřímnost a transparentnost

Čestnost a korektnost jsou již více než sto let našimi charakteristickými rysy a jsou nedílnou součástí naší firemní kultury. Z tohoto důvodu očekáváme loajalitu, respekt a spolupráci i od svých obchodních partnerů.

Přečtěte si více o našich hodnotách

ODPOVĚDNOST

Výsledky a úspěch společnosti Mutti jsou založeny na vztazích, které si společnost postupem času vytvořila s různými zainteresovanými stranami. Vždy jsme měli na paměti zásadní i drobné důsledky našich rozhodnutí pro lidi, trhy a okolní půdu.

Na základě našeho hodnotového systému cítíme odpovědnost vůči všem těmto stranám a snažíme se tento závazek plnit každý den prostřednictvím našeho chování, obchodních praktik a procesů.

Jako společnost máme odpovědnost vůči

  • SPOTŘEBITELŮM A ZÁKAZNÍKŮM
  • ZAMĚSTNANCŮM A PARTNERŮM
  • ZEMĚDĚLCŮM A OBCHODNÍM PARTNERŮM
  • KOMUNITĚ A REGIONU
  • OBORU A TRHŮM

Certifikace v oblasti ochrany životního prostředí

Své spotřebitele chráníme přísnými zásadami v oblasti ochrany životního prostředí.

Ta spousta certifikátů, které byly uděleny naší společnosti a našim produktům, funguje jako záruka našeho závazku vůči přírodě a půdě kolem nás. Kontrolujeme dopad celého našeho výrobního řetězce na životní prostředí, počínaje cyklem růstu našich rajčat a konče kvalitními produkty pro konečného spotřebitele.

ETIKA A LEGÁLNOST

Etická pravidla jsou nástrojem samoregulace. Stanovení a zavedení dobrovolných standardů prostřednictvím systémů spolupráce a odpovědnosti je nezbytné k zachování základních principů a podstaty společnosti Mutti.

Sdílené hodnoty
Sdílená vizE
Dobré pracovní podmínky
Udržitelnost

Přečtěte si více o našem etickém kodexu

ORGANIZACE A KONTROLA

Důvěra mezi námi, těmi, kteří si vybírají naše produkty, a našimi spolupracovníky nalézá kontinuitu a konkrétnost v přijetí organizačního modelu podle zákona č. 231/2001 a průvodce Kodexem chování společností Mutti Spa a Fiordagosto Srl. Obě společnosti také ustanovily svůj vlastní dozorčí orgán složený z interního člena a dvou externích členů.

Kontaktní informace:


E-mail:
OdV@Muttispa.it
OdV@fiordagosto.it

Doručovací adresa:
Mutti S.p.A., Via Traversetolo 28, 43022, Montechiarugolo, Parma – Riservato OdV

Dokumenty

Stáhněte si etický kodex skupiny
Stáhněte si všechny dokumenty společnosti Mutti SPA
Stáhněte si všechny dokumenty společnosti Fiorgosto SRL

Choose country and language

Global site