ÚČINNÝ SYSTÉM

Pomodorino d’Oro je více než pouhé ocenění

Pomodorino d’Oro, které vzniklo v roce 2000, je peněžní ocenění udělované nejlepším farmářům za kvalitu jimi pěstovaných rajčat: 100% italský produkt, pečlivě kontrolovaný od semene až po plod.

V posledních 20 letech jsme ocenili více než 800 farmářů peněžními částkami určenými na investice pro zlepšení jejich aktivit. Tímto způsobem jsme vytvořili účinný systém, který umožňuje přinést na stůl našich spotřebitelů produkt vysoké kvality a jedinečné chuti.

NAŠE ÚSILÍ PRO DOSAŽENÍ KVALITY

Pomodorino d’Oro je odrazem odpovědných voleb a konkrétních kroků, které provádíme každý den. Tyto volby zahrnují všechny úrovně zpracovatelského řetězce a někdy se týkají zhodnocení území vzhledem k půdě a osobám. Cílem je vytvořit nepřetržitou spolupráci se zemědělci a zlepšit kvalitu nabízených výrobků. Pomodorino d’Oro je nejkonkrétnějším symbolem našeho úsilí a úsilí je odrazem kvality Mutti.

Vítězové roku 2023

24. ročník

Ocenění Pomodorino d’Oro odráží jeden z našich hlavních principů: každá odrůda rajčete vyžaduje specifický typ půdy. Tento rok jsme ocenili více než 60 farmářů ze severní a jižní Itálie, s důrazem kladeným na odrůdy rajčat typické pro každé území. Seznamte se s těmi, kdo se umístili na prvních třech místech.

Marco Franzoni

Bez zápalu pro věc tuto práci dělat nemůžete. Vypěstování dobrých rajčat není opředeno žádným tajemstvím. Musíte zkrátka poctivě pracovat a každý den dělat to, co je třeba. Pro prokrastinaci není prostor.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Michele Pio Totaro

Peníze za Zlaté rajče určitě zainvestuji do nových technik a technologií, které mi pomohou posunout se kupředu.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Nicola Sanpietro

Do vypěstování kvalitního rajčete musíte investovat maximální úsilí, od přesazování až po sklizeň.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Stefano Bosco

Kvalitní rajčata vypěstujete jen v případě, že na to jdete správně od samého začátku, tedy od orby. Na té záleží nejvíc, protože vše začíná v půdě.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Základní hodnoty ocenění Pomodorino d’Oro

PÉČE

Kontroly a výběr již na poli

Naši farmáři s námi sdílí hodnotu spočívající v péči a respektují ji sběrem těch nejlepších rajčat z hlediska zralosti, barvy, konzistence, čerstvosti a sladkosti plodu. Pouze takto je možné úspěšně projít vstupními kontrolami kvality v našich závodech a získat, za každou dodávku, body, které dávají nárok na finanční bonus spojený s oceněním Pomodorino d’Oro.

Péči vnímáme jako zajištění vysokých standardů kvality s ohledem na životní prostředí a lidské zdraví. Při práci se řídíme pravidly prointegrovaný systém produkce: při řízení zemědělské produkce snižujeme spotřebu vody a energie bez jakéhokoliv dopadu na kvalitu, se zajištěním sledovatelnosti celého zpracovatelského řetězce až ke konečnému výrobku.

RESPEKT

Vyšší cena za lepší rajče

Našim zemědělcům platíme vyšší cenu než je ta tržní za rajčata vysoké kvality, čímž utužujeme vztahy mezi podniky a podporujeme jejich růst. To pro nás znamená respekt.

Během let jsme přispěli k rozšíření mechanického sběru, který dnes na polích našich farmářů ze severní a jižní Itálie představuje 100%: povinný organizační modul, který požaduje, aby naši farmáři sdíleli naše etické a sociální požadavky a dodržovali je.

SPOLUPRÁCE

Kvalita, týmová práce

Spolupráce s našimi zemědělci se opírá o vzájemnou důvěru a oporu. Transparentní vztah založený na rovnoprávných smluvních vztazích, které posilují naše zemědělské podniky.

Díky službě zemědělské podpory Mutti sdílíme s farmáři naše znalosti a poskytujeme jim nejlepší technologické platformy. To umožňuje využití inovativních postupů pěstování k zajištění neustálého růstu jejich know-how a nabídnutí produktů nejlepší kvality, které každý den přinášíme na stoly našich spotřebitelů.

USPOKOJENÍ

Z pole na stůl

Každá dodávka rajčat, která je převzata v našich závodech, je důvodem pro obrovské uspokojení těch, kteří je vypěstovali. Znamená to totiž splnění nejpřísnějších zkoušek. Jedná se o úspěšné završení celoroční práce.

Důvod k uspokojení však máme i my z Mutti, protože to znamená, že jsme přispěli k vytvoření hodnoty v každé fázi zpracovatelského řetězce a dosažení vynikajících výrobků nejenom co se týče chuti, ale i etických voleb, s cílem zaručit respekt vůči lidem, farmářům i spotřebitelům.

Stejné uspokojení nacházíme každý den v kuchyni těch, kteří vkládají do své činnosti to nejlepší, aby přinesli na stůl pokrmy jedinečné chuti a aby udělali radost těm, které milují.

Choose country and language

Global site