Nasze podejście

Rodzina Mutti od samego początku prowadziła swoją firmę.

Odpowiednie zasady pracy, szacunek dla naszych pracowników, dbanie o interesy społeczności to nie tylko wartości – to fundamenty naszej działalności. Środowisko biznesowe może ulec zmianie, ale nasze zasady na zawsze pozostaną w sercu Mutti i wierzymy w to, że zawsze będą naszą największą siłą.

WARTOŚCI

Kodeks postępowania

Nasze wartości stanowią fundament naszej firmy i mają swoje odzwierciedlenie we wszystkim, co robimy.

1) Wysoka jakość

Naszym celem jest osiąganie jak najlepszych wyników, dlatego stale podwyższamy nasze standardy działań w zakresie łańcucha dostaw, produkcji i innowacji produktowych.

2) Szczerość

Od samego początku byliśmy szczerą firmą i taką pozostaniemy na zawsze.

3) Dbałość o środowisko

Mutti zaczynała jako rodzinna farma – dlatego wierzymy, że nasz przyszły sukces jest mocno zakorzeniony w środowisku. Nasze wartości i tożsamość są bezpośrednio połączone z otaczającą nas przyrodą. Ochrona jej witalności, różnorodności i piękna jest naszym obowiązkiem.

4) Cel długoterminowy

Bez daleko sięgającej wizji nie udałoby nam się rozwinąć naszej firmy. W tym duchu stale ulepszamy nasze produkty, budujemy zespół pracowników, nawiązujemy relacje z naszymi dostawcami i prowadzimy praktyki biznesowe.

5) Szacunek do naszego zespołu i jego rozwój

Sukces Mutti to wynik energii i entuzjazmu pracujących dla nas ludzi. Pomagamy im rozwijać się zawodowo i prywatnie. Nie pochwalamy żadnych zachowań dyskryminujących, nękania i zastraszeń.

6) Uczciwość i jawność

Uczciwość i poprawność charakteryzują nas od ponad stu lat i stanowią integralną część kultury naszej firmy. Dlatego od naszych partnerów biznesowych oczekujemy tego samego – lojalności, szacunku i współpracy.

Przeczytaj więcej o naszych zasadach

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wyniki i sukces Mutti oparte są na relacjach, które firma przez lata nawiązywała z udziałowcami. Od zawsze przywiązywaliśmy ogromną uwagę do mniejszych i większych konsekwencji naszych działań na ludzi, rynek i otaczającą nas ziemię. Kierując się naszym systemem wartości, czujemy się odpowiedzialni za każdą z tych grup, a naszym celem jest uhonorowanie tej odpowiedzialności każdego dnia przez wzorowe zachowanie, praktyki biznesowe i działania.

My, jako firma, mamy zobowiązania wobec:

  • KONSUMENTÓW I KLIENTÓW
  • PRACOWNIKÓW I PARTNERÓW
  • ROLNIKÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH
  • SPOŁECZNOŚCI I REJONU
  • PRZEMYSŁU I RYNKU

Certyfikaty za dbałość o środowisko

Chronimy naszych konsumentów dzięki surowej polityce dot. ochrony środowiska.

Certyfikaty przyznane naszej firmie i produktom stanowią świadectwo naszego oddania przyrodzie i ziemi, która nas otacza. Kontrolujemy wpływ na środowisko całego naszego procesu produkcji, od cyklu upraw naszych pomidorów, aż po ostatni element produkcji, czyli wysokiej jakości produkty trafiające do klientów.

ETYKA I PRAWO

Zasady etyczne to instrument samoregulacji. Zdefiniowanie i wdrażanie niezbędnych standardów dzięki współpracy i systemom lojalnościowym jest niezbędne, aby utrzymać zasady leżące u podstaw Mutti.

Wspólne wartości
Wspólny wizja
Dobre warunki pracy
Zrównoważony rozwój

Przeczytaj więcej o naszym kodeksie etycznym

ORGANIZACJA I KONTROLA

Relacje oparte na wzajemnym szacunku między nami, a osobami wybierającymi nasze produkty oraz naszymi współpracownikami znajdują odzwierciedlenie w przyjętym przez Mutti Spa i Fiordagosto Srl. modelu organizacyjnym Legislative Decree 231/2001 i Kodeksie Postępowania. Obie firmy powołały rady nadzorcze złożone z członka wewnętrznego i dwóch członków zewnętrznych.  

Kontakt:


E-mail:
OdV@Muttispa.it
OdV@fiordagosto.it

Adres: Mutti S.p.A., Via Traversetolo 28, 43022, Montechiarugolo, Parma – Riservato OdV

Dokumenty

Pobierz kodeks etyczny grupy
Pobierz wszystkie dokumenty SPA Mutti
Pobierz wszystkie dokumenty o Fiorgosto SRL

Wybierz kraj i język

Strona globalna