POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) (UE) 2016/679

Prin prezenta vă informăm, că în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 (denumit în continuare“GDPR“) și cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare“Politica de confidențialitate“), datele cu caracter personal (denumite în continuare“Date“) referitoare la utilizatorii Site-ului (denumite în continuare “Persoane vizate“) vor fi prelucrate în următoarele moduri și în următoarele scopuri.

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau a seturilor de date cu caracter personal, stocate sau nu într-o bază de date, prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În conformitate cu reglementările GDPR, prelucrarea datelor efectuată de Mutti S.p.A. se va baza pe principiile legalității, corectitudinii, transparenței și protecției confidențialității.

1. OPERATORI DE DATE

 • Mutti S.p.A. (denumită în continuare“Mutti“, cu sediul social în Montechiarugolo, Via Traversetolo nr. 28 (PR – 43022), Număr de TVA 02758310342, telefon +39 (0521) 652511, fax +39 (0521) 652596, E-mail muttispa@muttispa.it este responsabilul pentru prelucrarea datelor colectate prin intermediul acestui Site;
 • Exclusiv în ceea ce privește instrumentele Facebook Business Tools (de exemplu, butonul “Share” sau Facebook Insight pentru redirecționarea către pagina de Facebook de pe site-ul Mutti) și Facebook Pixels, Mutti S.p.a. și Meta Platforms Ireland Ltd., cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, acționează în calitate de operatori de date autonomi, pentru a măsura nivelul de interacțiune între site-urile web vizitate în funcție de preferințele părților interesate și pentru a furniza publicitate direcționată în cadrul rețelei sociale. Informații suplimentare sunt disponibile la link-urile de mai jos referitoare la modul în care sunt prelucrate datele de către Facebook, Instagram, Messenger și alte produse și funcții oferite de Meta Platforms Ireland Limited (Meta Products sau Produse). Utilizatorul poate găsi instrumente și informații suplimentare în secțiunea Setări Facebook și în secțiunea Setări Instagraminclusiv temeiul juridic lacare  se referă Meta Platforms Ireland Ltd. cu sediul social la adresa 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlanda și modul de exercitare a drepturilor dumneavoastră.

2. TIPURI DE DATE PRELUCRATE

Sunt prelucrate următoarele date:

 • Date de navigare: cum ar fi adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele de notație URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Este vorba de informații ce nu sunt colectate în scopul de a fi asociate cu persoanele vizate identificate, dar, prin însăși natura lor, ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili răspunderea în cazul unor infracțiuni informatice ipotetice împotriva site-ului: în acest scop, datele privind contactele web ar putea fi păstrate în conformitate cu acest scop și limitate la acesta. De la adresa IP și numele de domeniu ale computerelor utilizate, va fi posibil, în limita scopului de stabilire a răspunderii, să se urmărească alte date de identificare a utilizatorului (în special numele, prenumele, adresa de e-mail…);
 • Date colectate prin intermediul modulelor cookie: pentru informații despre modulele cookie de pe site-ul Mutti și alte instrumente de urmărire, vă rugăm să consultați Politica privind modulele cookie [link către Politica privind modulele cookie]. Interacțiunile cu site-urile web vizitate de părțile interesate prin utilizarea Facebook Business Tools implică faptul că datele referitoare la navigare sunt, de asemenea, prelucrate de Facebook, care acționează ca un operator autonom, la fel ca Mutti.

3. MINORI

Acest site și serviciile operatorului de date nu sunt destinate copiilor sub 16 ani, iar operatorul de date nu colectează în mod deliberat informații personale referitoare la copii. În cazul în care informațiile despre minori sunt înregistrate în mod neintenționat, operatorul le va șterge cu promptitudine la cererea utilizatorilor. Protejarea siguranței și intimității copiilor este foarte importantă pentru noi. Prin înregistrarea pe Site în secțiunea corespunzătoare, precum și prin completarea oricăror formulare de colectare a datelor de pe Site sau prin solicitarea de furnizare/înscriere la serviciul Newsletter, persoana în cauză confirmă și declară că are cel puțin 16 ani sau, în orice caz, că nu este mai tânără decât vârsta indicată de legislația țării sale de reședință care prevede alte limite de vârstă.

4. SCOPUL PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate prin intermediul site-ului sunt colectate și prelucrate de către operator în următoarele scopuri și pentru următoarele temeiuri juridice:

A. fără consimțământ prealabil, cu scopul de a presta servicii și, în special, pentru:

1. orice serviciu de asistență tehnică telefonică furnizat persoanei în cauză pentru probleme critice care decurg din utilizarea site-ului (de exemplu, afișarea conținutului, utilizarea site-ului și a unora din funcțiile sale); 

 • gestionarea unei cereri de contact de către persoana vizată;

2. îndeplinirea de către operator a obligațiilor legale, cum ar fi:

 • respectarea obligațiilor prevăzute de legile, regulamentele sau legislația națională și a UE sau impuse de autoritățile competente;

3. urmărirea unui interes legitim al operatorului:

 • gestionarea și întreținerea site-ului: interesul titularului se referă la interesul general a unei companii de a asigura operațiunile comerciale, inclusiv prin intermediul funcționării site-ului și adoptarea posibilelor îmbunătățiri ale serviciului oferit;
 • prevenirea sau detectarea activităților frauduloase sau a abuzurilor în detrimentul site-ului, precum și exercitarea și protejarea drepturilor operatorului în cadrul procedurilor judiciare și gestionarea litigiilor: interesul operatorului fiind interesul general, real și actual de a nu suferi daune ca urmare a comportamentului ilicit al altora, ca atare acest interes primează față de interesele individuale ale subiectului interesat.

B. numai cu acordul prealabil pentru:

1. Scopul utilizării instrumentelor Facebook pentru măsurarea și analiza interacțiunilor cu paginile web vizitate de către persoanele interesate și furnizarea de publicitate direcționată pe rețeaua socială Facebook, în special:

 • Compania și Facebook Ireland Limited vor prelucra, în calitate de operatori de date autonomi, așa cum este descris în secțiunea 1), datele referitoare la interacțiunile cu site-urile web vizitate de părțile interesate prin utilizarea instrumentelor Facebook Business Tools (de exemplu, cookie-urile Facebook, Insight și Pixel). Mai multe informații despre cum Meta Platforms Ireland Ltd. prelucrează datele, inclusiv temeiul juridic pe baza căruia Meta Platforms Ireland Ltd. se referă și despre cum să vă exercitați drepturile față de Meta Platforms Ireland Ltd.pot fi găsite în Politica de date a Facebook Ireland la adresa https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • În special, site-ul web Mutti utilizează așa-numitele plug-in-uri sociale. Plug-in-urile sociale sunt instrumente speciale care permit încorporarea funcționalităților rețelelor sociale direct în cadrul site-ului web (de exemplu, butonul “Share” sau pictograma Facebook pentru redirecționarea către pagina de Facebook de pe site-ul Mutti). Toate plug-in-urile sociale de pe site sunt marcate cu logo-ul respectiv deținut de platforma de socializare. Colectarea și utilizarea informațiilor obținute prin intermediul plug-in-ului sunt reglementate de politicile de confidențialitate ale rețelelor de socializare, pe care vă rugăm să le consultați.

Atunci când vizitați o pagină de pe site-ul nostru și interacționați cu plug-in-ul (de exemplu, făcând clic pe butonul “Share” sau pe pictograma Facebook pentru a redirecționa către pagina de Facebook de pe site-ul Mutti) sau decideți să lăsați un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt transmise de browserul dumneavoastră direct către platforma de socializare (în acest caz Facebook) și stocate acolo. Mai multe informații despre cum Meta Platforms Ireland Ltd. prelucrează datele, inclusiv baza juridică la care se referă Meta Platforms Ireland Ltd. și despre cum să vă exercitați drepturile ca persoană vizată în raport cu Meta Platforms Ireland Ltd.pot fi găsite în Politica de confidențialitate a Meta Platforms Ireland Ltd. la adresa https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. NATURA FURNIZĂRII

Furnizarea datelor în legătură cu scopurile prevăzute la punctul A) este obligatorie, iar un eventual refuz de a furniza aceste date va face imposibilă îndeplinirea de către operatorul de date a angajamentelor contractuale asumate, respectarea cererilor formulate de persoana vizată sau îndeplinirea obligațiilor legale. În ce privește scopurile prevăzute la punctul B.1), furnizarea de date cu caracter personal este opțională, iar utilizarea acestora este condiționată de interacțiunea voluntară cu plug-in-ul social de către persoana vizată. Lipsa interacțiunii nu implică nicio consecință, iar persoana vizată poate continua să navigheze pe site fără a interacționa direct cu platforma de socializare.

6. MIJLOACE DE PRELUCRARE A DATELOR

Prelucrarea datelor persoanelor vizate este efectuată – prin mijloace electronice – prin intermediul operațiunilor de colectare, înregistrare, actualizare, organizare, stocare, consultare, prelucrare, selecție, extragere, comparare, utilizare, interconectare, blocare, ștergere și distrugere a datelor. Datele vor fi prelucrate de către Companie și persoanele desemnate de aceasta prin intermediul sistemelor informatizate (și manuale) în conformitate cu principiile de corectitudine, loialitate și transparență prevăzute de legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal, protejând confidențialitatea persoanei vizate și drepturile acesteia prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului. Sunt respectate măsuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau incorectă și accesul neautorizat. 

7. STOCAREA DATELOR

Cu referire la scopurile prevăzute la litera A) de la alin. 4 (Scopurile prelucrării), datele vor fi prelucrate pe întreaga durată a înțelegerii în vederea atingerii scopurilor menționate mai sus și, în orice caz, nu mai mult de 10 ani de la executarea contractului, în cazul în care a fost încheiat un contract. Datele referitoare la navigare vor fi prelucrate și stocate timp de 7 zile. Datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea oricăror obligații legale vor fi, de asemenea, păstrate la o dată ulterioară, în conformitate cu obligațiile respective și în conformitate cu perioadele de stocare prevăzute de reglementările aplicabile la momentul respectiv. 

Pentru datele furnizate în scopurile prevăzute la punctul B, nr. 1. (utilizarea Facebook Business Tools) de la alin. 4 (Scopurile prelucrării), datele vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Meta Platforms Ireland Ltd.  în cadrul Politicii de date Facebook, care poate fi găsită la https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. DOMENIUL DE APLICARE A PRELUCRĂRII, COMUNICĂRII, DISEMINĂRII DATELOR 

Datele părților interesate vor fi făcute accesibile și prelucrate în scopurile prevăzute la punctul 4 din prezenta informare:

 • personalului intern șicolaboratorilor operatorului, în calitate de responsabili și/sau procesatori interni de date și/sau administratori de sistem;
 • către societăți aparținând grupului de firme Mutti;
 • terților care desfășoară activități de externalizare în numele operatorului, cum ar fi furnizorii pentru gestionarea și întreținerea site-ului, furnizorii etc., sub rezerva numirii acestora în calitate de operatori de date, limitată la scopurile prevăzute de prezenta politică și în conformitate cu GDPR.

Datele colectate nu vor fi diseminate și nu vor fi divulgate fără consimțământul expres al persoanei vizate.

Dimpotrivă, fără a fi nevoie de un consimțământ expres (în conformitate cu art. 6 din RGPD), Operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră organismelor de supraveghere, organismelor publice, autorităților de control, forțelor de poliție și autorităților judiciare, precum și tuturor acelor subiecți către care comunicarea este obligatorie prin lege pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Aceste părți vor prelucra datele în calitatea lor de operatori de date autonomi.

Lista completă și actualizată a subiecților care prelucrează datele în calitate de responsabili și operatori autonomi de date este disponibilă la cerere la Mutti S.p.A. cu sediul social în Montechiarugolo, Via Traversetolo nr. 28 (PR – 43022).

9. TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA UE 

Mutti S.p.a. poate transfera datele în afara Uniunii Europene și, în special, în Statele Unite ale Americii pentru gestionarea tehnică a unor operațiuni de prelucrare (de exemplu, gestionarea listelor de corespondență și a conturilor înregistrate). În acest scop, societatea evaluează impactul transferurilor de date și, în consecință, adoptă cele mai adecvate măsuri de protecție (de exemplu, decizii de adecvare, acolo unde există, sau clauze contractuale standard și, în anumite cazuri limitate, derogări permise de lege). 

Pentru informații privind transferul de date cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urilor, inclusiv cele ale unor terțe părți, vă rugăm să consultați Politica Mutti privind cookie-urile și politicile de confidențialitate ale fiecărei terțe părți, disponibile pe site-urile acestora și care pot fi urmărite în tabelele incluse în Politica privind cookie-urile. În special, în aceste scopuri, rețelele sociale vor prelucra datele persoanelor vizate în calitate de operatori autonomi de prelucrare a datelor. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor efectuată de aceste rețele sociale (de exemplu, Facebook, Instagram, Twitter și Youtube), vă invităm să citiți politicile de confidențialitate adoptate de rețelele sociale la următoarele link-uri:

10. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoanele vizate își pot exercita, în legătură cu prelucrarea datelor descrisă în prezentul document, drepturile prevăzute la articolele 15-22 din RGPD și, mai exact:

 • dreptul de a obține confirmarea existenței datelor cu caracter personal care vă privesc, chiar dacă acestea nu au fost încă înregistrate, precum și accesul la conținutul acestora (drept de acces);
 • dreptul de a obține actualizarea, modificarea și/sau corectarea datelor cu caracter personal (dreptul de rectificare);
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal sau limitarea prelucrării datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod (dreptul la uitare și dreptul la restricționare);
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul unei încălcări a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor (dreptul de opoziție);
 • dreptul de a revoca consimțământul, în cazul în care acesta a fost dat, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de revocare;
 • dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial, unui proces de colectare automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a primi o copie a datelor cu caracter personal furnizate operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita ca aceste date să fie transmise unui alt operator de prelucrare de date, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic (dreptul la portabilitatea datelor).

11. MODALITĂȚI DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Vă puteți exercita drepturile în orice moment, trimițând o notificare prin scrisoare recomandată către operator la adresa: Mutti S.p.A., Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), trimițând un e-mail la adresa muttispa@muttispa.it.

12. MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Notă de informare poate suferi modificări în timp, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor legale adoptate în domeniul confidențialității. Prin urmare, vă invităm să consultați această pagină în mod regulat. În acest scop, nota de informare evidențiază data actualizării.

Ultima revizuire Octombrie 2023 

Alegeți țara și limba

Site global