EEN POSITIEVE SPIRAAL

De Pomodorino d’Oro (de Gouden Tomaat) is veel meer dan een prijs.

Het is een geldprijs die sinds 2000 elk jaar wordt toegekend aan onze beste landbouwers voor de kwaliteit van de tomaat die ze verbouwen: een 100% Italiaans product, dat van het zaad tot de vrucht zorgvuldig wordt gecontroleerd.


In de afgelopen 20 jaar hebben we bijna 800 boeren beloond met een bedrag dat ze kunnen investeren om hun bedrijf te verbeteren. Op deze manier hebben we een positieve spiraal gecreëerd die ons in staat stelt een product van superieure kwaliteit en met een unieke smaak bij onze consumenten op tafel te zetten.

ONZE TOEWIJDING AAN KWALITEIT

De Pomodorino d’Oro staat voor het geheel van de verantwoordelijke keuzes en concrete acties die we elke dag in de praktijk brengen. Keuzes die betrekking hebben op alle niveaus van de toeleveringsketen, met als doel de landbouw te verbeteren met respect voor de aarde en de mens. Het doel is om een relatie van continue samenwerking met landbouwers te creëren om onze producten voortdurend te verbeteren. Omdat de Pomodorino d’Oro het meest concrete symbool is van onze toewijding aan kwaliteit, en toewijding de maatstaf is voor de kwaliteit van Mutti.

De winnaars van 2023

24e editie

De Pomodorino d’Oro-prijs geeft uitdrukking aan een van onze fundamentele principes: elke soort tomaat heeft een eigen soort bodem nodig. Daarom belonen we elk jaar meer dan 60 landbouwers in het noorden en zuiden van Italië, waarbij we onderscheid maken tussen de drie tomatenvariëteiten die kenmerkend zijn voor elk grondgebied. Bekijk de winnaars met de eerste, tweede en derde plaats van dit jaar.

Marco Franzoni

Om dit werk te doen moet je heel veel passie hebben. Er bestaan geen geheimen voor het telen van een tomaat van hoge kwaliteit. Je moet gewoon goed werk leveren. Elke dag doen wat nodig is en niks uitstellen.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Michele Pio Totaro

Ik ga de Pomodorino d’Oro prijs zeker investeren in nieuwe technieken en technologieën om beter te worden in mijn vakgebied.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Nicola Sanpietro

Een kwaliteitstomaat telen vergt constante inspanning, van het uitplanten tot het oogsten.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Stefano Bosco

Een kwaliteitstomaat krijg je alleen als je goed begint: grondbewerking. Dat is het enige dat telt, want alles begint vanaf de grond.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

De waarden die ten grondslag liggen aan de Pomodorino d’Oro

ZORG

Controle en selectie vanaf het veld

Net als wij hechten onze landbouwers waarde aan goede zorg, en brengen dit in de praktijk doordat ze alleen de beste tomaten oogsten met een goede rijping, kleur, consistentie, versheid en zoetheid van de vrucht. Alleen op deze manier kunnen de tomaten de kwaliteitscontrole bij aankomst in onze fabrieken doorstaan, en voor elke lading punten ontvangen waarmee ze de financiële beloningen van de Pomodorino d’Oro kunnen ontvangen.

Zorg betekent voor ons het waarborgen van hoge kwaliteitsnormen, met respect voor het milieu en de gezondheid van de mens. We handelen in overeenstemming met de Regels voor geïntegreerde productie: we beheren de landbouwproductie met een lager gebruik van water en energie, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de tomaten, en door de tomaten door de hele productieketen heen tot aan het eindproduct te volgen.

RESPECT

Een hogere prijs voor een betere tomaat

We betalen onze boeren een hogere prijs dan de gemiddelde marktprijs voor betere tomaten, en versterken zo de relatie met hun bedrijf en steunen de groei hiervan. Dit is wat respect voor ons betekent.

In de loop der jaren hebben we bijgedragen aan de uitbreiding van mechanisch oogsten, wat nu gebeurt op alle velden van onze landbouwers van het noorden tot het zuiden van Italië. Een verplicht bedrijfsmodel wat van onze boeren vraagt dat ze onze hoge ethische en maatschappelijke eisen delen.

SAMENWERKING

Kwaliteit is teamwork

De samenwerking met onze landbouwers is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en steun. Een transparante relatie, met gelijkwaardige contracten, die onze landbouwbedrijven sterker maakt.
Door de steun van de Landbouwservice van Mutti delen we onze kennis met de landbouwers en bieden wij hen de beste technologische platforms. Hierdoor kunnen ze op het veld de meest innovatieve landbouwpraktijken inzetten, zodat hun knowhow voortdurend wordt uitgebreid, en ze een product van superieure kwaliteit kunnen bieden dat elke dag in de keuken van onze consumenten arriveert.

TEVREDENHEID

Van het veld naar uw keuken

Elke lading tomaten die op onze productielocatie binnenkomt is een bron van enorme tevredenheid voor degenen die de tomaten hebben geteeld. Dit betekent namelijk dat deze tomaten strenge controles hebben doorstaan. Het is de kroon op het werk van een heel jaar.

Maar het is ook reden tot tevredenheid voor ons van Mutti, omdat dit betekent dat we hebben bijgedragen aan het opbouwen van waarde in elke fase van de toeleveringsketen, en dat we een product kunnen garanderen dat niet alleen goed van smaak is, maar ook goed is vanwege de ethische keuzes die zijn gemaakt om het respect voor de personen te waarborgen, van landbouwer tot consument.

Dezelfde tevredenheid die we elke dag kunnen vinden in de keuken van iedereen die zijn best doet om gerechten met een unieke smaak op tafel te brengen die de mensen van wie zij houden gelukkig te maken.

Kies land en taal

Global site