mutti tomato challenge

Kilpailun ehdot ja säännöt

Kilpailun järjestää Mutti Pomodoro ja kilpailuun voivat kilpailuaikana 15.2.-30.3.2022 osallistua kaikki Suomessa asuvat, luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta Mutti Pomodoron henkilökuntaa ja heidän perheenjäseniään. Osallistuminen tapahtuu Muttin Instagramissa ja Facebookissa kilpailupostauksessa lataamalla siihen kuva omasta annoksesta, jossa olisit normaalisti käyttänyt tuoreita tomaatteja (kuten toasti, salaatti, bruschetta jne) mutt nyt käytit Muttin tomaatteja. Osallistuja antaa oikeuden käyttää kuvaa järjestäjän somekanavissa.

Mutti Pomodoro valitsee voittajan kilpailuajan päättymisen jälkeisellä viikolla kaikkien kilpailuun kuvalla osallistuneiden kesken. Voittaja ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajaan otetaan yhteyttä yksityisviestillä. Mikäli voittaja ei vastaa viestiin 14 vuorokauden kuluessa, valitaan uusi voittaja, eikä edellisellä voittajalla ole enää oikeutta palkintoon. Palkinto, Mutti-tuotepaketti ja uusi ekslusiivinen jälkiruokareseptikirja toimitetaan voittajan ilmoittamaa osoitetta lähimpänä olevaan Postiin tai pakettipisteeseen.

Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon. Kilpailun järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista.. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneista tai vahingoittuneista lähetyksistä tai järjestäjästä riippumattomista toimitusesteistä, eikä mahdollisista painovirheistä. Kilpailu ei ole Facebookin suosittelema tai hallinnoima. 

Jokainen kilpailija on vastuussa siitä, että he eivät kommentoi kilpailuun mitään loukkaavaa, seksististä tai muutoin kiellettyä sisältöä. Mutti Pomodoro pidättää itsellään oikeuden poistaa sääntöjä rikkovia kommentteja. Jokaisella kilpailijalla on yksinomainen vastuu siitä, että kilpailuun osallistuminen ei ole ristiriidassa sovellettavan lain ja lainkäytön kanssa ja / tai ei sisällä toisen osapuolen oikeuksia. Jos säännöistä, menettelytavoista, tuloksista tai muista kilpailuun liittyvistä asioista kiistellään, Mutti Pomodoron päätös on lopullinen.

Kilpailun voittajan henkilökohtaisia tietoja käytetään kilpailun hallinnollisiin tarkoituksiin ja ne tullaan poistamaan kun voittajaan on saatu yhteys. Kaikilla osallistujilla on oikeus pyytää tietoja Mutti Pomodorolta siitä, miten heidän henkilökohtaisia tietoja käsitellään.

Valitse maa ja kieli

Globaali sivusto