Toimintatavat

Muttin perhe on johtanyt yritystämme sen perustamisesta lähtien

Hyvät toimintaperiaatteet, kunnioitus henkilöstöä kohtaan sekä sitoutuminen ympäröivään yhteiskuntaan eivät ole meille vain arvoja, vaan ne muodostavat perustan koko toiminnallemme. Liiketoimintaympäristö voi muuttua, mutta arvot tulevat jatkossakin ohjaamaan kaikkea tekemistämme. Me uskomme niiden olevan yksi meidän suurimpia vahvuuksiamme.

arvomme

Kaikki lähtee näistä periaatteista

Arvomme muodostavat yrityksemme ytimen ja heijastuvat kaikkeen mitä me teemme. Niistä emme tingi, vaikka maailma ympärillämme muuttuisikin aikojen saatossa.

1) Korkea laatu

Tähtäämme aina parhaaseen lopputulokseen. Pyrimme jatkuvasti kohottamaan omaa rimaamme niin tuotantoketjun kuin tuotteidemme laadun suhteen.

2) Rehtiys

Me olimme rehtejä kun yrityksemme perustettiin ja tulemme olemaan sitä jatkossakin.

3) Ympäristön suojelu

Mutti alkoi yhden perheen maatilana ja myös tulevaisuutemme on sidottu ympäröivään maaperään. Arvomme ja identiteettimme on suoraan sidoksissa luontoon. Sen monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden suojeleminen on meille ehdoton asia.


4) Pitkän tähtäimen ajattelu

Ilman pitkän tähtäimen näkemystä yrityksemme ei olisi voinut kasvaa. Samassa hengessä jatkamme edelleen tuotteidemme, henkilöstömme, tuottajasuhteidemme ja liiketoimintatapojemme kehittämistä.

5) Henkilöstön kunnioitus ja kehittäminen

Muttin menestys on seurausta työntekijöidemme jaksamisesta ja innokkuudesta. Autamme heitä kehittymään ammattilaisina ja yksilöinä. Yrityksemme ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista.

6) Vilpittömyys ja läpinäkyvyys

Rehellisyys ja oikea toiminta on ollut meille tyypillinen tapa toimia jo 120 vuotta ja on siten oleellinen osa yrityskulttuuttuuriamme. Tästä syystä odotamme uskollisuutta, kunnioitusta ja yhteistyötä myös kaikilta kumppaneiltamme.

Vastuullisuus

Olemme aina pitäneet mielessä toimintamme pienet ja suuret vaikutukset ihmisiin, markkinoihin ja ympäristöön. Katsomme olevamme toiminnasta vastuussa kaikille sidosryhmillemme. Se näkyy käytöksessämme, liiketoimintatavoissamme sekä prosesseissamme.

Yrityksenä meillä on vastuu seuraaville tahoille:

  • Kuluttajat ja asiakkaat
  • Henkilöstö ja kumppanit
  • Maanviljelijät ja liikekumppanit
  • Yhteiskunta ja seutu
  • Teollisuudenala ja markkinat

Turvallisuus ja läpinäkyvyys

Suojelemme kuluttajia tiukalla omavalvonnalla


Meille ja meidän tuotteillemme myönnetyt sertifikaatit takaavat sitoutumisemme luontoa ja meitä ympäröivää maata kohtaan. Pyrimme hallitsemaan ja kehittämään koko tuotantoketjumme alkaen tomaattiemme kasvatuksesta ja päättyen kuluttajille kaupassa myytäviin laadukkaisiin tuotteisiin.

Eettisyys ja lainmukaisuus

Eettiset sääntömme ovat itsevalvonnan välineemme. Omien normiemme tarkka määrittely ja toteutuminen on välttämätöntä, jotta Muttin perusperiaatteet toteutuisivat jatkossakin.

Jaetut arvot
Jaettu visio
Hyvät työolosuhteet
Kestävä kehitys

Valitse maa ja kieli

Globaali sivusto