YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) (EU) 2016/679 MUKAINEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Ilmoitamme täten EU:n asetuksen 679/2016 (jäljempänä ”GDPR”) ja sovellettavan henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön, mukaan lukien kansallinen lainsäädäntö (jäljempänä ”tietosuojalainsäädäntö”), mukaisesti, että tämän verkkosivuston käyttäjiin (jäljempänä ”rekisteröidyt”) liittyviä henkilötietoja (jäljempänä ”tiedot”) käsitellään seuraavilla tavoilla ja seuraaviin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta, joka kohdistuu henkilötietoihin tai henkilötietoryhmiin, riippumatta siitä, onko ne tallennettu tietokantaan vai ei, riippumatta siitä, onko ne tallennettu automaattisin keinoin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, hakeminen, kysely, käyttö, luovuttaminen välittämällä, levittämällä tai muulla tavoin saataville asettamalla, yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Yleisen tietosuoja-asetuksen sääntöjen mukaisesti rekisterinpitäjien suorittama käsittely perustuu laillisuuden, oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja luottamuksellisuuden suojelun periaatteisiin.

1. REKISTERINPITÄJÄT

 • Mutti S.p.A.  (kotipaikka Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022), alv-numero: 02758310342, puhelin: +39 (0521) 652511, faksi: +39 (0521) 652596, sähköpostiosoite: muttispa@muttispa.it ja ”Mutti Nordics”, kotipaikka STOCKHOLM, at CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ), P.IVA SE559188233601, puhelin +46730789969, ovat tämän sivuston kautta kerättyjen tietojen itsenäisiä rekisterinpitäjiä;
 • Ainoastaan Facebookin Business Tools -työkalujen (esim. sivun “Jaa”-painike tai Insight Facebook, joka ohjaa uudelleen Facebook-sivulle Mutin sivustolta) ja Facebook-pikselien yhteydessä Mutti S.p.a., Mutti Nordics ja Meta Platforms Ireland Ltd., kotipaikka 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour , Dublin 2 Irlanti toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä, jotta voidaan mitata vierailtujen verkkosivustojen välistä vuorovaikutusta rekisteröityjen mieltymysten perusteella ja tarjota kohdennettua mainontaa sosiaalisessa verkostossa. Alla olevista linkeistä saat lisätietoja siitä, miten Facebook, Instagram, Messenger ja muut Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoamat tuotteet ja toiminnot käsittelevät tietoja (Meta-tuotteet tai tuotteet). Käyttäjä löytää lisää työkaluja ja tietoja Facebook-asetuksista ja Instagram-asetuksista,  mukaan lukien oikeusperusteet, joihin Meta Platforms Ireland Ltd., kotipaikka 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlanti, viittaa, ja miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan.

2. KÄSITELTÄVÄT TIETOTYYPIT

Seuraavia tietoja käsitellään:

 • Selaustiedot: kuten sivustoon yhdistävien käyttäjien käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnukset, pyydettyjen resurssien URI (Uniform Resource Identifier) -nimitysosoitteet, joiden siirtäminen on epäsuoraa Internetin viestintäprotokollien käytön yhteydessä. Näitä tietoja ei kerätä, jotta ne voitaisiin yhdistää tunnistettuihin rekisteröityihin, mutta niiden luonteen vuoksi käyttäjät voitaisiin tunnistaa, kun niitä käsitellään ja yhdistetään kolmansien osapuolten hallussa oleviin tietoihin. Näitä tietoja käytetään ainoastaan anonyymien sivuston käyttöä koskevien tilastotietojen saamiseksi ja sivuston oikean toiminnan tarkistamiseksi, ja ne poistetaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Tietoja voidaan käyttää vastuun määrittämiseen, jos sivustoon kohdistuu hypoteettisia tietokonerikoksia: tätä varten verkkokontakteja koskevia tietoja voidaan säilyttää tämän tarkoituksen mukaisesti ja rajoitetusti. Käytettyjen tietokoneiden IP-osoitteesta ja verkkotunnuksesta on mahdollista jäljittää käyttäjän muita tunnistetietoja (erityisesti etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite jne.) ainoastaan vastuun määrittämiseksi;
 • Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot: esimerkiksi tunnistetiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuin- tai kotiosoite jne.; muut tiedot, jotka annetaan esimerkiksi rekisteröitymisen yhteydessä verkkosivustolle asianomaisessa osiossa tai täytettäessä mahdollisia tiedonkeruulomakkeita verkkosivustolla tai ostettaessa Mutti-merkkituotteita tai tilattaessa tiettyjä palveluja, kuten uutiskirjepalvelua tai myönnettäessä alennuskuponkeja Mutti-merkkituotteille tai otettaessa yhteyttä asiakaspalveluun. Sivuston “Työskentele kanssamme” -osiossa Mutti kehottaa sinua tutustumaan kyseisten tietojen käsittelyä koskeviin erityistietoihin;
 • Evästeiden avulla kerätyt tiedot: lisätietoja Muttin verkkosivuston evästeistä ja muista seurantatyökaluista voi lukea evästekäytännössä [linkki evästekäytäntöön]. Vuorovaikutus verkkosivustojen kanssa, joilla asianomaiset osapuolet vierailevat Facebookin Business Tools -työkalujen avulla, merkitsee sitä, että Facebook, joka toimii itsenäisenä omistajana kuten Mutti, käsittelee myös sivujen selaukseen liittyviä tietoja.

3. ALAIKÄISET

Tätä sivustoa ja rekisterinpitäjien palveluja ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille, eivätkä rekisterinpitäjät tietoisesti kerää henkilötietoja lapsilta. Jos alaikäisiä koskevia tietoja tallennetaan tahattomasti, rekisterinpitäjät poistavat ne viipymättä käyttäjien pyynnöstä. Lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Kun käyttäjä rekisteröityy sivuston asianmukaisessa osiossa ja täyttää sivustolla olevia tiedonkeruulomakkeita tai pyytää uutiskirjepalvelun toimitusta / palveluun rekisteröitymistä, asianomainen henkilö vahvistaa ja vakuuttaa olevansa vähintään 16-vuotias tai joka tapauksessa, että hän ei ole nuorempi kuin hänen asuinmaansa lainsäädännössä voimassa oleva ikäraja.

4. KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjät keräävät ja käsittelevät rekisteröityjen sivuston kautta antamia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin ja seuraaviin oikeusperustoihin:

A. ilman ennakkosuostumusta palvelutarkoituksiin ja erityisesti:

1. sopimuksen ja/tai ennen sopimuksen tekemistä tehtyjen sitoumusten täyttäminen, erityisesti:

 • osallistuminen tapahtumiin/kilpailuihin, joihin sovelletaan erityissääntöjä tai yleisiä ehtoja, jotka toimitetaan hyväksyttäväksi;
 • puhelimitse tarjottava tekninen apu, jota tarjotaan asianomaiselle henkilölle sivuston käyttöön liittyvissä kriittisissä kysymyksissä (esim. sisällön esittäminen, sivuston ja sen joidenkin toimintojen käyttö); 
 • rekisteröidyn yhteydenottopyynnön käsittely;

2. haltijoiden oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen, kuten:

 • laeissa, asetuksissa tai kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjen tai toimivaltaisten viranomaisten asettamien velvoitteiden noudattaminen;

3. rekisterinpitäjien oikeutetun intressin ajaminen, kuten:

 • Verkkosivuston toiminta ja ylläpito: Rekisterinpitäjien intressi on yrityksen yleinen pyrkimys varmistaa yrityksen toiminta, myös verkkosivuston toiminnan ja tarjottavan palvelun mahdollisen tehostamisen avulla;
 • sivustoa vahingoittavan petollisen toiminnan tai väärinkäytösten ehkäiseminen tai paljastaminen sekä rekisterinpitäjien oikeuksien käyttäminen ja suojaaminen oikeudenkäynneissä ja riita-asioiden hoitaminen: rekisterinpitäjien intressi on yleinen, todellinen ja ajankohtainen pyrkimys olla kärsimättä muiden tahojen lainvastaisesta toiminnasta aiheutuvista vahingoista, ja se on sellaisenaan tärkeämpi kuin asianomaisen yksilön etu.

B. vain ennakkosuostumuksella:

1. Markkinointitarkoituksiin, erityisesti:

 • tuotteisiin, palveluihin, erityisaloitteisiin ja tapahtumakutsuihin liittyvän kaupallisen ja myynninedistämistarkoituksessa tapahtuvan viestinnän lähettäminen uutiskirjeiden ja/tai automatisoitujen välineiden (sähköposti, sosiaalinen media, sosiaalinen chat jne.) kautta;
 • rekisteröityminen verkkosivuston yksittäiselle käyttäjälle tarjottaviin palveluihin ja toimintoihin;

2. Facebook-työkalujen käyttötarkoitus, jotta voidaan mitata ja analysoida vuorovaikutusta rekisteröityjen vierailemien verkkosivujen kanssa ja tarjota kohdennettua mainontaa Facebookin sosiaalisessa verkostossa, erityisesti:

 • Rekisterinpitäjät ja Facebook Ireland Limited käsittelevät itsenäisinä rekisterinpitäjinä, kuten kuvataan kohdassa 1), tietoja, jotka liittyvät vuorovaikutukseen verkkosivustojen kanssa, joilla rekisteröidyt vierailevat Facebookin Business Tools -työkalujen (esimerkiksi Facebookin evästeet, Insight ja Pixelit) avulla. Lisätietoja siitä, miten Meta Platforms Ireland Ltd. käsittelee tietoja, mukaan lukien oikeusperusta, johon Meta Platforms Ireland Ltd. viittaa, ja siitä, miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan Meta Platforms Ireland Ltd.:hen nähden, löytyy Facebook Irelandin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Rekisterinpitäjien sivusto käyttää erityisesti niin sanottuja sosiaalisia lisäosia. Sosiaaliset lisäosat ovat erityisiä työkaluja, joiden avulla sosiaalisten verkostojen toiminnot voidaan sisällyttää suoraan verkkosivustoon (esim. “Jaa”-painike tai Facebook-kuvake, jonka avulla Muttin sivustolta voidaan ohjata Facebook-sivulle). Kaikki sivuston sosiaaliset lisäosat on merkitty sosiaalisen verkostoitumisalustan omalla logolla. Liitännäisen avulla saatujen tietojen keräämistä ja käyttöä säätelevät sosiaalisten verkostojen tietosuojakäytännöt, joihin voi tutustua seuraavassa.

Kun vierailet verkkosivustomme sivulla ja olet vuorovaikutuksessa liitännäisen kanssa (esim. napsauttamalla “Jaa”-painiketta tai Facebook-kuvaketta, jotta voit ohjata Facebook-sivulle Muttin verkkosivustolta) tai kun päätät jättää kommentin, vastaavat tiedot siirretään selaimestasi suoraan sosiaalisen verkostoitumisen alustalle (tässä tapauksessa Facebookiin) ja tallennetaan sinne. Lisätietoja siitä, miten Meta Platforms Ireland Ltd. käsittelee tietoja, mukaan lukien oikeusperusta, johon Meta Platforms Ireland Ltd. viittaa, ja siitä, miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan Meta Platforms Ireland Ltd.:hen nähden, löytyy Meta Platforms Ireland Ltd.:n tietosuojakäytännöstä osoitteesta https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. RAHOITUSOSUUDEN LUONNE

Tietojen toimittaminen kohdassa A) mainittuihin tarkoituksiin on pakollista, ja jos tietojen toimittamisesta kieltäydytään, rekisterinpitäjä ei pysty täyttämään sopimussitoumuksiaan, vastaamaan rekisteröidyn esittämiin pyyntöihin tai täyttämään oikeudellisia velvoitteitaan. Kohdassa B.1) kuvattujen tarkoitusten osalta henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, ja niiden käyttö edellyttää rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. Suostumuksen epäämisellä ei ole muita vaikutuksia kuin se, että rekisteröidyille ei voida asianmukaisesti tiedottaa heitä mahdollisesti kiinnostavista yhtiön aloitteista. Toisaalta kohdassa B.2) tarkoitettujen tarkoitusten osalta henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, ja niiden käyttö edellyttää rekisteröidyn vapaaehtoista vuorovaikutusta sosiaalisen lisäosan kanssa. Vuorovaikutuksen laiminlyönnistä ei aiheudu seurauksia, ja rekisteröity voi jatkaa sivuston selaamista ilman suoraa vuorovaikutusta sosiaalisen verkostoitumisen alustan kanssa.

6. KÄSITTELYTAPA

Rekisteröityjen tietojen käsittely tapahtuu – sähköisesti – tietojen keräämisen, tallentamisen, päivittämisen, järjestämisen, säilyttämisen, konsultoinnin, käsittelyn, valinnan, poimimisen, vertailun, käytön, yhdistämisen, estämisen, poistamisen ja tuhoamisen kautta. Yhtiö ja sen työntekijät käsittelevät tietoja tietokoneistettujen (ja manuaalisten) järjestelmien avulla sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen oikeudenmukaisuuden, lojaalisuuden ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti ja ne suojaavat rekisteröidyn luottamuksellisuuden ja hänen oikeutensa ottamalla käyttöön asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan riskiin nähden asianmukainen turvallisuustaso. Tietojen katoamisen, laittoman tai virheellisen käytön ja niihin luvattoman pääsyn estämiseksi noudatetaan erityisiä turvatoimia. 

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Viitaten kohdan tarkoituksiin, jotka kuvataan alakohdassa A) osiossa 4 (Käsittelyn tarkoitukset), tietoja käsitellään koko suhteen keston ajan edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi ja joka tapauksessa enintään 10 vuotta sopimuksen tekemisestä, jos sopimus on tehty. Navigointitietoja käsitellään ja säilytetään 7 päivän ajan. Mahdollisten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat henkilötiedot säilytetään myös myöhemmin kyseisten velvoitteiden mukaisesti ja kulloinkin voimassa olevissa säädöksissä säädettyjen säilytysaikojen mukaisesti. 

Kohdan B alakohdassa 1 mainittuja tarkoituksia varten annettujen tietojen osalta (markkinointi), johon viitataan osiossa 4 (Käsittelyn tarkoitus), tietoja säilytetään 24 kuukauden ajan niiden keräämisestä markkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä varten. Tämän ajanjakson päätyttyä tiedot poistetaan tai muutetaan nimettömiksi, ja rekisteröidyt voivat aina ja milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa suostumuksensa siihen, että rekisterinpitäjät käsittelevät heidän tietojaan markkinointitarkoituksiin. 

Kohdan B alakohdassa 2 mainittuja tarkoituksia varten annettujen tietojen osalta (Facebookin Business Tools -työkalujen käyttö), osio 4 (Käsittelytarkoitukset), Meta Platforms Ireland Ltd. käsittelee tietoja niiden säännösten mukaisesti,  jotka kuvataan facebookin tietosuojakäytännössä, joka löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. KÄSITTELYN, VIESTINNÄN JA LEVITTÄMISEN LAAJUUS 

Asianomaisten osapuolten tiedot asetetaan seuraavien tahojen saataville ja niitä käsitellään tämän ilmoituksen kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten:

 • Mutti S.p.a.:n ja Mutti Nordicsin rekisterinpitäjien sisäinen henkilöstö ja yhteistyökumppanit (vastuuhenkilöinä ja/tai sisäisinä tietojenkäsittelijöinä ja/tai järjestelmänvalvojina);
 • Muttin konserniin kuuluvat yritykset;
 • kolmannet osapuolet, jotka suorittavat ulkoistamistoimia Mutti S.p.a.:n ja Mutti Nordicsin rekisterinpitäjien puolesta (kuten esimerkiksi sivuston hallinnoinnin ja ylläpidon palveluntarjoajat, tavarantoimittajat, myynninedistämiskuponkeja myöntävät yritykset, rekisterinpitäjien kilpailuja ja myynninedistämistoimia hallinnoivat yritykset jne.), edellyttäen, että heidät on nimetty tietojen käsittelijöiksi, ja että ne toimivat rajoitetusti tässä tiedotteessa mainittuihin tarkoituksiin ja yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti.

Kerättyjä tietoja ei levitetä eikä luovuteta ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Rekisterinpitäjä voi kuitenkin ilman nimenomaista suostumusta (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti) välittää tietoja valvontaelimille, julkisille elimille, valvontaviranomaisille, poliisiviranomaisille ja oikeusviranomaisille sekä kaikille niille henkilöille, joille tietojen välittäminen on lain mukaan pakollista edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Nämä yksiköt käsittelevät tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

Täydellinen ja ajantasainen luettelo henkilöistä, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjinä ja itsenäisinä rekisterinpitäjinä, on saatavissa pyynnöstä Mutti S.p.A.:lta, jonka kotipaikka on Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022) ja Mutti Nordicsilta STOCKHOLM, CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ).

9. SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE 

Rekisterinpitäjät voivat siirtää tietoja Euroopan unionin ulkopuolelle, pääasiassa Yhdysvaltoihin, tiettyjen käsittelytoimien teknistä hallintaa varten (esim. postituslistojen ja rekisteröityjen tilien hallinta).  Tätä varten rekisterinpitäjät Mutti S.p.a. ja Mutti Nordics arvioivat tiedonsiirtojen vaikutuksia ja ottavat sen vuoksi käyttöön asianmukaisimmat suojatoimet (esim. turvautumalla tietosuojan riittävyyttä koskeviin päätöksiin, jos sellaisia on, tai vakiosopimuslausekkeisiin ja joissakin rajoitetuissa tapauksissa lain sallimiin poikkeuksiin). 

Tietoja evästeiden avulla kerättyjen henkilötietojen siirrosta, mukaan lukien kolmansien osapuolten evästeet, on saatavilla Muttin evästekäytännöstä ja kunkin kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöistä, jotka ovat saatavilla kyseisten osapuolten verkkosivustoilla ja jäljitettävissä evästekäytäntöön sisältyvien taulukoiden kautta. Erityisesti näitä tarkoituksia varten sosiaaliset verkostot käsittelevät rekisteröityjen tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Jos haluat lisätietoja näiden sosiaalisten verkostojen (esim. Facebook, Instagram, Twitter ja Youtube) suorittamasta tietojenkäsittelystä, pyydämme sinua lukemaan sosiaalisten verkostojen hyväksymät tietosuojakäytännöt seuraavista linkeistä:

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyt voivat käyttää tässä kuvattuun tietojenkäsittelyyn liittyen tietosuoja-asetuksen 15-22 artiklassa säädettyjä oikeuksia, erityisesti seuraavia:

 • oikeus saada vahvistus sinua koskevien henkilötietojen olemassaolosta, vaikka niitä ei olisi vielä tallennettu, ja oikeus tutustua niiden sisältöön (tiedonsaantioikeus);
 • oikeus pyytää henkilötietojen päivittämistä, muuttamista ja/tai oikaisemista (oikaisuoikeus);
 • oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai lainvastaisesti käsiteltyjen tietojen käsittelyn rajoittamista, mukaan lukien tiedot, joiden säilyttäminen on tarpeetonta niiden tarkoitusten kannalta, joita varten tiedot kerättiin tai muuten käsiteltiin (oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen);
 • oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos tietosuojasäännöksiä rikotaan;
 • oikeus vastustaa käsittelyä (vastustamisoikeus);
 • oikeus peruuttaa suostumus, jos se on annettu, rajoittamatta kuitenkaan ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuutta;
 • oikeus vastustaa kokonaan tai osittain automaattista keruumenetelmää, mukaan lukien profilointi;
 • oikeus saada jäljennös rekisterinpitäjälle toimitetuista henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus pyytää, että kyseiset tiedot toimitetaan toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista (oikeus tietojen siirrettävyyteen).

11. OIKEUKSIEN KÄYTTÖTAVAT

Voit milloin tahansa käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjatun kirjeen itsenäisille rekisterinpitäjille osoitteeseen: Mutti S.p.A., Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), tai sähköpostitse osoitteeseen muttispa@muttispa.it. tai Mutti Nordicsille (osoitteeseen STOCKHOLM, at CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20)). 

12. TÄHÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Tätä tietosuojailmoitusta voidaan muuttaa ajan mittaan yksityisyyden suojaa koskevien säädösten mukaisesti. Tämän vuoksi pyydämme sinua tarkistamaan tämän sivun säännöllisesti. Tätä varten ilmoituksessa korostetaan päivityspäivää.

Viimeisin tarkistus lokakuu 2023

Valitse maa ja kieli

Globaali sivusto