høst af tomater

Luonnon monimuotoisuus

Tomaattien viljely ja niiden maun säilyttäminen on toimintaa, joka tapahtuu täysin luonnon ehdoilla. Siksi ympäristöstä huolehtiminen on meille hyvin tärkeää. Yhteistyömme Italian WWF:n kanssa oli merkittävä askel pyrkimyksessämme vastuullisempiin tuotteisiin. Se ei ollut pelkästään taloudellisten etujemme mukaista, vaan seurausta arvoistamme.  

Seuraavana vaiheena on pitää huolta tomaattiviljelmiämme ympäröivästä biodiversiteetistä. Tämä artikkeli kertoo kauniin luontomme arvostamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville.

Tulevaisuuden vaaliminen

Italian luonto lukeutuu Euroopan monimuotoisimpiin sekä eläin- ja kasvilajien määrän että kotoperäisten lajien suuren osuuden perusteella.

Tämä hieno perintö on seurausta maallemme tyypillisistä litografisista, topografisista ja ilmastollisista eroista, sen paleomaantieteellisestä ja paleoklimatologisesta historiasta sekä sijainnista keskellä Välimeren aluetta, joka on maailman biodiversiteetiltään ja endemialtaan vaihtelevimpia alueita – mutta ihmisten toiminnan uhkaama.

Myös Italian sisällä on tärkeitä alueita, joiden biodiversiteetti on suuri. Tähän perintöön kohdistuu kuitenkin vakava uhka, ja lukuisat lajit ja ekosysteemit ovat vaarassa hävitä peruuttamattomasti luontaisten elinympäristöjen hävitessä.

Kaupungistuminen ja tienrakennus synnyttävät alueita, joiden maatalouskäyttö ei maatalouden mekanisointitarpeen vuoksi olisi kannattavaa. Tämä tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia luonnontilan palauttamiseen valtion omistamille alueille, mikä edistää viheralueiden ja reuna-alueet yhdistävien käytävien luomista. Hylkäämisen sijasta alueet voidaan siis ottaa uudelleen käyttöön.

Luonnon monimuotoisuushanke


Biologista monimuotoisuutta edistävä hankkeemme on uusi osa yhteistyötämme Italian WWF:n kanssa, joka alkoi vuonna 2010 pyrkimyksellä vedenkulutuksemme ja koko toimitusketjumme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Onnistuimme pienentämään vedenkulutusta 4,6 prosenttia (vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2011) ja hiilidioksidipäästöjä 27 prosenttia tuoteyksikköä kohden (vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2009). Vedenkulutuksen rajoittamiseen tähtäävä hanke on saanut luonnollista jatkoa hankkeesta, jossa viljelijöille tarjotaan hyödyllisiä välineitä toimitusketjun ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi, kuten Pomodoro.net-verkkosivusto.

Vuonna 2020 viljelijämme alkoivat tarkkailla haarapääskyjen ja räystäspääskyjen lukumäärää ja pesiä käyttäjäosallistumiseen tarkoitetun csmon-life.eu-verkkosivuston kautta. Lentävien lintujen elinalueet ovat hyvin suuria, joten ne ovat hyviä ympäristön laadun mittareita. Yksinkertaisesti sanottuna linnut eivät ole tärkeitä vain lajeina, vaan myös koska ne ihmisten tavoin kaipaavat puhdasta ja terveellistä ympäristöä.

Yhteistyössä WWF:n kanssa olemme myös laatineet käsikirjan, jossa esitellään hyviä käytänteitä maaseudun biologisen monimuotoisuuden ennallistamiseksi. Kirja on ensisijaisesti vaiheittainen opas maanviljelyyn tavalla, jota naapuriston linnut arvostavat! Kuvitettu käsikirja luovutettiin aloitteen edistämiseksi Muttin Pomodorino d’Oro -kilpailuun vuonna 2018 osallistuneille tuottajille.

Tällä hetkellä työskentelemme esimerkiksi Km Verde (vihreät kilometrit) -nimisessä hankkeessa yhteistyössä muun muassa pisalaisen Sant’Anna-lukion kanssa. Tarkoituksena on kerätä näkemyksiä ja tutkia mahdollisuuksia toteuttaa luonnon ennallistaminen, jossa istutettaisiin uutta metsää 10 kilometrin matkalle A1-moottoritien varrelle Parman ulosajoväylän kohdalle.

Myös toinen luonnon ennallistamisprojektimme Mille Querce (tuhat tammea) on edistynyt pitkälle. Siinä on kyse kilometrin pituisen pesimisalueen perustamisesta punajalkahaukalle, 2,6 kilometrin pituisen ekologisen käytävän luomisesta Lomo-joen varrelle ja tasankometsän istuttamisesta hehtaarin alueelle Parman provinssissa sijaitsevaan Sissa Trecasalin kuntaan.

høst af tomater

Miten hankkeet saivat alkunsa ja mitä jatkossa tapahtuu?

Kymmenen vuotta sitten suuri yleisö ja viljelijät eivät olleet täysin perillä veden laadun ja biodiversiteetin säilyttämisen tärkeydestä tai ilmastonmuutoksen seurauksista. Kuten kaikki tietävät, parannus lähtee aina liikkeelle ongelman tiedostamisesta. Siksi päätimme panostaa tietoisuuden lisäämiseen näistä kysymyksistä ja ottaa käyttöön selkeät toimintasuunnitelmat aloitteiden seurantaan.

Mille Quercen tapaisia ennallistamisprojekteja halutaan panna alulle myös hyödyntämällä julkisia varoja ekologisten käytävien säilyttämiseen tai palauttamiseen vesistöjen varsille, vedensuojelun puskurialueiden luomiseen suojaksi epäsuorista lähteistä peräisin olevia saasteita vastaan ja kasvien istuttamiseen reuna-alueille.

Uskomme, että päivittäisillä valinnoillamme on vaikutusta ympäristöömme. Käynnistimme nämä hankkeet varmistaaksemme, että myös lapsemme ja lapsenlapsemme saavat kokea luonnon rikkauden. 

Lue lisää aiheesta vastuullisuus


Valitse maa ja kieli

Globaali sivusto