PRIVATLIVSPOLITIK I HENHOLD TIL DEN GENERELLE FORORDNING OM DATABESKYTTELSE (GDPR) (EU) 2016/679

I overensstemmelse med EU-forordning 679/2016 (i det følgende ”GDPR”) og den gældende lovgivning, herunder national lovgivning, om beskyttelse af personoplysninger (i det følgende ”Privatlivspolitik”) informerer vi dig hermed om, at personoplysninger (i det følgende ”Data”) vedrørende brugere af denne Hjemmeside (i det følgende ”Registrerede”) vil blive behandlet på følgende måder og til følgende formål.

Ved behandling af personoplysninger forstås enhver behandling eller række af behandlinger af personoplysninger eller grupper af personoplysninger, uanset om de er lagret i en database eller ej, uanset om det sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller enhver anden form for offentliggørelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

I overensstemmelse med reglerne i GDPR vil behandling, der udføres af Dataansvarlige, være baseret på principperne om lovlighed, retfærdighed, gennemsigtighed og beskyttelse af fortrolighed.

1. DATAANSVARLIGE

 • Mutti S.p.A.  (med hovedkontor i Montechiarugolo, Via Traversetolo 28 (PR – 43022), momsnummer 02758310342, telefon +39 (0521) 652511, fax +39 (0521) 652596, E-mail muttispa@muttispa.it og ”Mutti Nordics” med hovedkontor i STOCKHOLM, CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ), Momsnummer SE559188233601 telefon +46730789969, er selvstændige dataansvarlige for de Data, der indsamles på denne Hjemmeside;
 • Udelukkende i forbindelse med Facebook Business Tools (f.eks. knappen ”Del” eller Facebook Insight til omdirigering til Facebook-siden fra Muttis hjemmeside) og Facebook Pixels fungerer Mutti S.p.a., Mutti Nordics og Meta Platforms Ireland Ltd. med hovedkontor på 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour , Dublin 2 , Ireland som uafhængige dataansvarlige for at måle interaktionsniveauet mellem de besøgte websteder baseret på de Registreredes præferencer og levere målrettet reklame inden for det sociale netværk. Du kan finde yderligere oplysninger på nedenstående links om, hvordan data behandles af Facebook, Instagram, Messenger og andre produkter og funktioner, der tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited (Meta-produkter eller Produkter). Brugeren kan finde yderligere værktøjer og oplysninger i Facebook-indstillingerne og i Instagram-indstillingerne,  herunder det juridiske grundlag, som Meta Platforms Ireland Ltd. med hovedkontor på 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland henviser til, og hvordan du udøver dine rettigheder.

2. TYPER AF DATA, DER BEHANDLES

Følgende Data behandles:

 • Browsingdata: såsom IP-adresser eller domænenavne på computere, der bruges af brugere, der opretter forbindelse til Hjemmesiden, URI (Uniform Resource Identifier) notationsadresser på anmodede ressourcer, hvis transmission er implicit i brugen af internetkommunikationsprotokoller. Disse oplysninger indsamles ikke med henblik på at blive forbundet med identificerede registrerede, men kan i kraft af deres natur, gennem behandling og forbindelse med data, der opbevares af tredjeparter, gøre det muligt at identificere brugerne. Disse Data bruges udelukkende til at indhente anonyme statistiske oplysninger om brugen af hjemmesiden og til at kontrollere, at den fungerer korrekt, og de slettes straks efter behandlingen. Dataene kan bruges til at fastslå ansvar i tilfælde af hypotetiske computerforbrydelser mod hjemmesiden: I den forbindelse kan oplysninger om webkontakter opbevares i overensstemmelse med og begrænset til dette formål. Fra IP-adressen og domænenavnet på de anvendte computere vil det være muligt, begrænset til formålet med at fastslå ansvar, at spore yderligere identifikationsdata for brugeren (især navn, efternavn, e-mail-adresse osv.);
 • Data, som brugeren giver frivilligt: f.eks. identifikationsdata, såsom navn, efternavn, e-mail, telefonnummer, bopælsadresse osv.; alle andre data, der gives, f.eks. når man registrerer sig på Hjemmesiden i det relevante afsnit, eller når man udfylder mulige dataindsamlingsformularer på Hjemmesiden, eller når man køber Mutti-produkter eller abonnerer på specifikke tjenester, såsom nyhedsbreve eller til udstedelse af rabatkuponer på Mutti-produkter eller kontakt til kundeservice. For afsnittet “Arbejd med os” på hjemmesiden inviterer Mutti dig til at konsultere de specifikke oplysninger om behandlingen af sådanne data;
 • Data indsamlet via cookies: For information om cookies på Muttis Hjemmeside og andre sporingsværktøjer, se venligst Cookiepolitikken [link til Cookiepolitik]. Interaktioner med hjemmesider, der besøges af de Registrerede gennem brug af Facebook Business Tools, indebærer, at data vedrørende surfing også behandles af Facebook, der fungerer som en selvstændig ejer ligesom Mutti.

3. MINDREÅRIGE

Denne Hjemmeside og de Dataansvarliges tjenester er ikke beregnet til børn under 16 år, og de dataansvarlige indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra mindreårige. I tilfælde af at oplysninger om mindreårige registreres utilsigtet, vil de Dataansvarlige straks slette dem efter anmodning fra brugerne. Det er meget vigtigt for os at beskytte mindreåriges sikkerhed og privatliv. Ved at registrere sig på Hjemmesiden i det relevante afsnit samt ved at udfylde eventuelle dataindsamlingsformularer på Hjemmesiden eller ved at anmode om at få sendt/tilmelde sig nyhedsbrevet bekræfter og erklærer den Registrerede, at han/hun er mindst 16 år gammel eller under alle omstændigheder, at han/hun ikke er yngre end den alder, der er angivet i lovgivningen i hans/hendes bopælsland.

4. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Personoplysninger, der leveres af de Registrerede via Hjemmesiden, indsamles og behandles af de Dataansvarlige til følgende formål og retsgrundlag:

A. Uden forudgående samtykke til serviceformål og i særdeleshed til:

1. opfyldelse af kontrakten og/eller forpligtelser forud for kontraktindgåelse, især:

 • deltagelse i arrangementer/konkurrencer, der er underlagt specifikke regler eller generelle vilkår og betingelser, som vil blive forelagt til accept;
 • enhver teknisk telefonservice, der ydes til den pågældende person i forbindelse med kritiske problemer, der opstår ved brug af hjemmesiden (f.eks. visning af indhold, brug af hjemmesiden og nogle af dens funktioner); 
 • håndtering af en kontaktanmodning fra den registrerede;

2. de Dataansvarliges opfyldelse af juridiske forpligtelser, som f.eks:

 • overholdelse af forpligtelser, der er fastlagt i love, forordninger eller national lovgivning og EU-lovgivning eller pålagt af de kompetente myndigheder;

3. forfølgelse af de Dataansvarliges legitime interesser, f.eks:

 • administration og vedligeholdelse af Hjemmesiden: de Dataansvarliges interesse ligger i en virksomheds generelle interesse i at sikre virksomhedens drift, herunder ved hjælp af driften af Hjemmesiden og vedtagelsen af mulige effektiviseringer i den tilbudte service;
 • forebyggelse eller afsløring af svigagtige aktiviteter eller misbrug, der skader Hjemmesiden, samt udøvelse og beskyttelse af de Dataansvarliges rettigheder i retssager og håndtering af retssager: de Dataansvarliges interesse er den generelle, reelle og aktuelle interesse i ikke at lide skade som følge af andres ulovlige adfærd, som sådan overordnet med hensyn til den berørte persons interesser.

B. kun med forudgående tilladelse til:

1. Markedsføringsformål, især til:

 • at sende kommerciel og salgsfremmende kommunikation vedrørende produkter, tjenester, særlige initiativer og invitationer til begivenheder via nyhedsbreve og/eller automatiserede værktøjer (e-mail, sociale medier, social chat osv.);
 • registrering til tjenester og funktionaliteter, der tilbydes den enkelte bruger af hjemmesiden;

2. Formål med at bruge Facebook-værktøjer til at måle og analysere interaktioner med websider, som de Registrerede har besøgt, og til at levere målrettet annoncering på især Facebooks sociale netværk:

 • de Dataansvarlige og Facebook Ireland Limited behandler, som selvstændige dataansvarlige som beskrevet i afsnit 1), data vedrørende interaktioner med hjemmesider, som de Registrerede har besøgt, ved brug af Facebook Business Tools (f.eks. Facebook Cookies, Insight og Pixel). Mere information om, hvordan Meta Platforms Ireland Ltd. behandler Dataene, herunder det juridiske grundlag, hvorpå Meta Platforms Ireland Ltd. henviser til, og om hvordan du udøver dine rettigheder over for Meta Platforms Ireland Ltd.kan findes i Facebook Irelands datapolitik på https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • De Dataansvarliges Hjemmeside bruger især såkaldte social plug-ins. Social Plug-ins er specialværktøjer, der gør det muligt at inkorporere sociale netværksfunktioner direkte på Hjemmesiden (f.eks. knappen “Del” eller Facebook-ikonet til at omdirigere til Facebook-siden fra Muttis hjemmeside). Alle social plug-ins på hjemmesiden er markeret med det respektive logo, der ejes af det sociale netværks platform. Indsamling og brug af oplysninger, der er indhentet ved hjælp af plugin, er underlagt de respektive privatlivspolitikker for de sociale netværk, som der henvises til.

Når du besøger en side på vores hjemmeside og interagerer med plug-in’et (f.eks. ved at klikke på knappen “Del” eller Facebook-ikonet for at omdirigere til Facebook-siden fra Muttis hjemmeside) eller beslutter dig for at efterlade en kommentar, overføres de tilsvarende oplysninger fra din browser direkte til den sociale netværksplatform (i dette tilfælde Facebook) og gemmes der. Mere information om, hvordan Meta Platforms Ireland Ltd. behandler Dataene, herunder det juridiske grundlag, hvorpå Meta Platforms Ireland Ltd. henviser til, og om hvordan du udøver dine rettigheder over for Meta Platforms Ireland Ltd. kan findes i datapolitikken for Meta Platforms Ireland Ltd. på https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. ARTEN AF TILDELING

Levering af data i forbindelse med de formål, der er angivet i punkt A), er obligatorisk, og ethvert afslag på at levere sådanne data vil gøre det umuligt for den Dataansvarlige at opfylde de kontraktlige forpligtelser, der er indgået, eller at imødekomme anmodninger fra den Registrerede eller at opfylde sine juridiske forpligtelser. Med hensyn til de formål, der henvises til i punkt B.1), er levering af personoplysninger valgfri, og brugen heraf er betinget af den Registreredes udtrykkelige samtykke. Enhver afvisning af at give samtykke har ingen anden virkning end den, at det ikke er muligt at informere de Registrerede behørigt om initiativer fra Virksomheden, der kan være af interesse for dem. Med hensyn til de formål, der henvises til i punkt B.2), er levering af personoplysninger valgfri, og brugen heraf er betinget den Registreredes frivillige interaktion med det sociale plug-in. Manglende interaktion har ingen konsekvenser, og den Registrerede kan fortsætte med at surfe på Hjemmesiden uden at interagere direkte med den sociale netværksplatform.

6. BEHANDLINGSMETODER

Behandlingen af de Registreredes data udføres – med elektroniske midler – ved hjælp af indsamling, registrering, opdatering, organisering, opbevaring, konsultation, behandling, udvælgelse, uddragning, sammenligning, brug, sammenkobling, blokering, sletning og destruktion af Dataene. Dataene skal behandles af Virksomheden og dens medarbejdere ved hjælp af edb-systemer (og manuelle systemer) i overensstemmelse med principperne om retfærdighed, loyalitet og gennemsigtighed, der er fastsat i den gældende databeskyttelseslovgivning, og beskytte den Registreredes fortrolighed og hans/hendes rettigheder ved at vedtage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen. Specifikke sikkerhedsforanstaltninger overholdes for at forhindre tab af data, ulovlig eller forkert brug og uautoriseret adgang. 

7. OPBEVARING AF DATA

Med henvisning til de formål, der er anført i punkt A) i afsnit 4 (Formål med behandlingen), vil Data blive behandlet i hele forholdets varighed for at opnå de førnævnte formål og under alle omstændigheder ikke længere end 10 år fra udførelsen af kontrakten, hvis der er indgået en kontrakt. Navigationsdata vil blive behandlet og gemt i 7 dage. De Data, der er nødvendige for at opfylde eventuelle juridiske forpligtelser, vil også blive opbevaret på et senere tidspunkt i overensstemmelse med disse forpligtelser og i overensstemmelse med de opbevaringsperioder, der er fastsat i de til enhver tid gældende regler. 

For de Data, der overdrages til de formål, der er angivet i punkt B, nr. 1. (markedsføring), der henvises til i afsnit 4 (Formål med behandlingen), vil Dataene blive opbevaret i 24 måneder efter indsamling til behandling til markedsføringsformål. Efter udløbet af denne periode vil Dataene blive slettet eller anonymiseret, og de Registrerede kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde deres samtykke til de Dataansvarliges behandling af deres oplysninger til markedsføringsformål. 

For de Data, der overdrages til de formål, der er angivet i punkt B, nr. 2. (brug af Facebook Business Tools) i afsnit 4 (Formål med behandlingen), vil Dataene blive behandlet som angivet af Meta Platforms Ireland Ltd.  i Facebooks datapolitik, som kan findes på https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. OMFANG AF BEHANDLING, KOMMUNIKATION, FORMIDLING 

De Registreredes data vil blive gjort tilgængelige og behandlet til de formål, der er beskrevet i punkt 4 i dette dokument:

 • for internt personale og samarbejdspartnere hos de Dataansvarlige Mutti S.p.a. og Mutti Nordics (i deres egenskab af ansvarlige og/eller interne databehandlere og/eller systemadministratorer);
 • for virksomheder, der tilhører Mutti koncernen;
 • for tredjeparter, der udfører aktiviteter i outsourcing på vegne af de Dataansvarlige Mutti S.p.a og Mutti Nordics (som f.eks. udbydere af administration og vedligeholdelse af Hjemmesiden, leverandører, virksomheder, der udsteder reklamekuponer, virksomheder, der administrerer de Dataansvarliges konkurrencer og kampagner osv.), underlagt deres udnævnelse som databehandlere, begrænset til de formål, der er planlagt i denne informationsmeddelelse og i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

De indsamlede Data vil ikke blive formidlet og vil ikke blive videregivet uden udtrykkeligt samtykke fra den Registrerede.

Tværtimod kan den Dataansvarlige uden behov for udtrykkeligt samtykke (i henhold til artikel 6 i GDPR) videregive dine oplysninger til tilsynsorganer, offentlige organer, kontrolmyndigheder, politi og retslige myndigheder samt til alle de personer, som det er lovpligtigt at videregive oplysninger til, for at opfylde de førnævnte formål. Disse parter vil behandle oplysningerne i deres egenskab af uafhængige dataansvarlige.

Den komplette og opdaterede liste over de personer, der behandler Dataene som Databehandlere og uafhængige Dataansvarlige, kan fås ved henvendelse til Mutti S.p.A. med hovedkontor i Montechiarugolo, Via Traversetolo 28 (PR – 43022) og til Mutti Nordics STOCKHOLM, CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ).

9. OVERFØRSEL UDEN FOR EU 

Dataansvarlige kan overføre Dataene uden for EU, nemlig til USA for den tekniske administration af visse behandlingsoperationer (f.eks. administration af mailinglister og registrerede konti).  Til dette formål vurderer de Dataansvarlige Mutti S.p.a. og Mutti Nordics virkningen af dataoverførsler og vedtager derfor de mest hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. anvendelse af afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, hvor sådanne findes, eller standardkontraktbestemmelser og, i nogle begrænsede tilfælde, undtagelser tilladt ved lov). 

For oplysninger om overførsel af personoplysninger indsamlet ved hjælp af cookies, herunder tredjeparters, henvises til Muttis Cookiepolitik og til de enkelte tredjeparters privatlivspolitikker, der er tilgængelige på deres hjemmesider og kan findes i tabellerne i Cookiepolitikken. Især til disse formål vil sociale netværk behandle de Registreredes Data som uafhængige dataansvarlige. For yderligere oplysninger om den databehandling, der udføres af disse sociale netværk (f.eks. Facebook, Instagram, Twitter og Youtube), inviterer vi dig til at læse de privatlivspolitikker, der er vedtaget af de sociale netværk på følgende links:

10. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

De Registrerede kan i forbindelse med den databehandling, der er beskrevet heri, udøve de rettigheder, der er fastsat i artikel 15-22 i GDPR, og mere specifikt:

 • ret til at få bekræftet eksistensen af personoplysninger om dem, selv om de endnu ikke er registreret, og adgang til deres indhold (ret til adgang);
 • ret til at få opdateret, ændret og/eller korrigeret personoplysninger (ret til berigtigelse);
 • ret til at anmode om sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af ulovligt behandlede oplysninger, herunder oplysninger, hvis opbevaring er unødvendig af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet (ret til at blive glemt og ret til begrænsning);
 • ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i tilfælde af en overtrædelse af databeskyttelsesreglerne;
 • ret til at gøre indsigelse mod behandlingen (ret til indsigelse);
 • ret til at tilbagekalde samtykke, hvor det er givet, uden at det berører lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagekaldelsen;
 • ret til helt eller delvist at gøre indsigelse mod en automatiseret indsamlingsproces, herunder profilering;
 • ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, der er givet til den Dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og til at anmode om, at sådanne oplysninger overføres til en anden dataansvarlig, hvor det er teknisk muligt (ret til dataportabilitet).

11. SÅDAN KAN DU UDØVE DINE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder ved at sende en meddelelse pr. anbefalet post til de uafhængige Dataansvarlige på adressen Mutti S.p.A., Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), eller pr. e-mail til adressen muttispa@muttispa.it. eller til Mutti Nordics, STOCKHOLM, at CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ). 

12. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne informationsmeddelelse kan blive ændret over tid i forbindelse med implementering af lovbestemmelser, der er vedtaget inden for privatlivets fred. Du opfordres derfor til at tjekke denne side regelmæssigt. Til dette formål fremhæves datoen for opdateringen.

Sidste revision oktober 2023

Choose country and language

Global site