MUTTIN ”TOMAATTIPELI”: ARVONTA – ARVONNAN EHDOT

Muttin ”Tomaattipeli”: Arvonta – Arvonnan ehdot

1. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN TAI VOITTAMINEN EI EDELLYTÄ OSTOSTA. Järjestäjän (määritelty jäljempänä) ”Tomaattipeli” (”Arvonta”) alkaa 8.5.2022 klo 00.01 ja päättyy 15.6.2022 klo 23.59. Näissä virallisissa säännöissä kaikki ilmoitetut kellonajat ovat Keski-Euroopan kesäaikaa (CEST).

2. OSALLISTUMISKELPOISUUS: Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat yli kahdeksantoistavuotiaat (18) henkilöt, mutta Järjestäjä, sen rinnakkais- ja tytäryritykset ja niiden työntekijät, johtajat, toimihenkilöt, osakkeenomistajat, seuraajat, oikeudenhaltijat, asiamiehet ja konsultit (yhteisesti ”Järjestäjän Kumppanit”) sekä Järjestäjän Kumppaneiden perheenjäsenet ja samassa taloudessa asuvat henkilöt eivät saa osallistua arvontaan. Arvonta järjestetään kaikkien sovellettavien kilpailulakien puitteissa.

Osallistumalla Arvontaan Osanottajat vapauttavat Järjestäjän ja Järjestäjän Kumppanit kaikesta vastuusta liittyen tapaturmiin, menetyksiin, kuolemantapauksiin ja kaikentyyppisiin vahingonkorvauksiin, jotka syntyvät osallistumisesta Arvontaan tai Arvonnan palkintojen vastaanottamisen, hallussapidon, käytön tai väärinkäytön vuoksi.

Mikäli osallistuja voittaa Arvonnassa, hänellä pitää olla mahdollisuus osallistua Italian Parmaan kohdistuvalle matkalle (”Palkinto”), jonka lähtöpäivä on 8.8.2022 ja paluupäivä 10.8.2022.

Voittajalla ja hänen matkakumppanillaan on oltava matkan mahdollistavat voimassa olevat passit, ja heidän on täytettävä kaikki matkaan liittyvät viisumi ja/tai muut maahantulovaatimukset, mukaan lukien mahdolliset terveydentilaan ja vastaavaan liittyvät vaatimukset.  

3. Sääntöjen hyväksyminen: Osallistumalla Osanottajat hyväksyvät, että nämä Viralliset Säännöt sitovat heitä kokonaisuudessaan ja ehdottomasti. Osanottajat vakuuttavat, että he täyttävät tässä esitetyt osallistumiskelpoisuuteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi Osanottajat sitoutuvat hyväksymään Järjestäjän Arvontaan liittyvät päätökset lopullisina ja sitovina.

4. Osallistumisohjeet: Osallistujien tulee läpäistä ”Tomaattipeli” ja sen jälkeen antaa koko nimensä ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa the Muttin sivustolla olevalle ”Tomaattipeli” -sivustolle osoitteessa https://mutti-parma.com/fi. Arvontaosallistumisen pitää täyttää kaikki Arvonnan määritellyt vaatimukset, jotta osallistujalla on mahdollisuus voittaa ”Palkinto”. Järjestäjä sulkee Arvonnasta pois oman harkintansa pohjalta osallistumiset, jotka ovat puutteellisia tai eivät vastaa Virallisia Sääntöjä. Arvonnan Osallistujat eivät saa yrittää kiertää Virallisia Sääntöjä käyttämällä ilmoitettua useampia sähköpostiosoitteita, henkilöllisyyksiä tai laitteita. Vilpillisten menetelmien käyttö tai muunlainen yritys kiertää Virallisia Sääntöjä aiheuttaa välittömän poissulkemisen Arvonnasta ja siihen osallistumisoikeuden epäämisen, mistä Järjestäjä tekee päätöksen oman harkintansa pohjalta.

Kaikkien osallistumisten on saavuttava Järjestäjälle määräaikaan 15.6.2022 mennessä. Järjestäjä ei vastaa myöhästyneistä tai epäonnistuneista aikomuksista osallistua. Järjestäjä pidättää oikeuden määritellä oman harkintansa mukaan, mitkä arvontaosallistumiset täyttävät osallistumisen edellyttämät vaatimukset. OSALLISTUMISKELPOISTEN OSANOTTAJIEN PITÄÄ JÄTTÄÄ ARVONTAOSALLISTUMISENSA NÄIDEN VIRALLISTEN SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI. MINKÄÄN MUUNLAISIA OSALLISTUMISILMOITUKSIA EI HYVÄKSYTÄ.

5. ARVONTA: Arvonnassa valitaan yksi onnekas Voittaja. Valinta tapahtuu sattumanvaraisesti tietokoneprosessilla 7 päivän kuluessa Arvonnan määräajasta 22.6.2022. 

6. VOITTAJAN JULKISTAMINEN JA HÄNELLE TIEDOTTAMINEN: Voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostilla 23.6.2022 tai pian sen jälkeen, ja hänen tulee vastata (annettujen ohjeiden mukaisesti) tähän yhteydenottoyritykseen. Voittaja voidaan vaatia todistamaan ikänsä, henkilöllisyytensä ja osoitteensa sekä toimittamaan Järjestäjän oman harkintansa mukaan vaatimat asiakirjat. Mikäli Voittajaan ei saada yhteyttä sähköpostilla 7 päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenottoyrityksestä tai jos Voittaja ei todista ikäänsä ja henkilöllisyyttään tai jos hän ei täytä muita osallistumiskelpoisuusvaatimuksia, hänet hylätään Arvonnassa ja toinen henkilö arvotaan hänen tilalleen. Korvaavia Voittajia arvotaan korkeintaan kolme kappaletta, minkä jälkeen Palkinto jätetään jakamatta.

Meidän edellytetään julkaisevan tai tarjoavan saataville tiedot, joista käy ilmi, että asianmukainen Palkinto jaettiin Arvonnan jälkeen. Tämän velvoitteen täyttämiseksi me i) julkaisemme Voittajan sukunimen ja maan ”Tomaattipelin” Muttin sivustolla osoitteessa https://mutti-parma.com/fi/muttin-tomaattipeli-arvonnan-ehdot/ sekä ii) lähetämme Voittajan sukunimen ja maan kenelle tahansa, joka sitä pyytää sähköpostilla osoitteesta insert@mutti.co.uk kuukauden kuluessa Arvonnan 22.6.2022 määräajan päättymisestä. Mikäli vastustat sukunimesi ja/tai maasi julkaisemista tai saataville tuomista, ota meihin yhteyttä osoitteeseen insert@mutti.co.uk. Tässäkin tilanteessa meidän on kuitenkin toimitettava pyydettäessä tiedot ja voittaneen arvontaosallistumisen tiedot Advertising Standards Authority -viranomaiselle.

7. PALKINTO: Yksi Voittaja voittaa 2 yön matkan 2 aikuiselle (vähintään 18 vuotta) Italian Parmaan. Matkan lähtöpäivä on 8.8.2022 ja paluupäivä 10.8.2022. Palkinto sisältää edestakaiset lennot, majoituksen vähintään 4 tähden hotellissa, kierroksen Muttin viljelmillä/tehtaassa sekä 300 euroa käteistä.

Järjestäjä päättää oman harkintansa mukaan palkinnon yksityiskohdista, mukaan lukien lennot ja majoitus. Palkintoa ei voi korvata muulla tavoin, ellei Järjestäjä niin päätä. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Palkinnon hyväksyminen antaa Järjestäjälle luvan käyttää Voittajan nimeä ja kuvia mainos-, myynti- ja myynninedistämistarkoituksissa kaikissa tällä hetkellä tunnetuissa tai myöhemmin kehitettävissä medioissa ilman eri ilmoitusta, lupaa tai korvasta.

Kolmensadan euron (300 €) käteispalkinto maksetaan SEPA-siirrolla Voittajan tilille edellyttäen, että hän lähtee kyseiselle Italian-matkalle Parmaan (”Palkinto”), jonka lähtöpäivä on 8.8.2022 ja paluupäivä 10.8.2022.

Tähän ei sisälly matkavakuutusta. Voittajille suositellaan oman matkavakuutuksen ottamista. 

8. ARVONTAILMOITTAUTUMISEEN LIITTYVÄT OIKEUDET: Jokainen Osanottaja hyväksyy, että:

Jokainen Osanottaja hyväksyy ja vahvistaa, että osallistuminen Arvontaan, mukaan lukien, mutta mitään pois sulkematta, Osanottajan päätös antaa Osanottajan Arvontaan osallistumiseen liittyvät tiedot Järjestäjälle, ei synnytä minkäänlaista luottamuksellista, fidusiaarista, epäsuoraa tai lain synnyttämää erityissuhdetta Järjestäjän ja Osanottajan välille eikä aseta Järjestäjää asemaan, joka poikkeaisi mitenkään suuren yleisön edustajien asemasta suhteessa Osanottajaan arvontaosallistumisen elementteihin, ja että ainoat nimenomaiset ja konkludenttiset sopimukset Järjestäjän ja Osanottajan välillä on määritelty näissä Virallisissa Säännöissä ja luopumislomakkeissa.

Osallistumalla Arvontaan kukin Osanottaja antaa Järjestäjälle ja Järjestäjän Kumppaneille luvan käyttää Voittajan nimeä ja kuvia mainos-, myynti- ja myynninedistämistarkoituksissa kaikissa tällä hetkellä tunnetuissa tai myöhemmin kehitettävissä medioissa missä päin maailmaa tahansa ilman eri ilmoitusta, lupaa tai korvausta. Järjestäjä ei luovuta Osanottajan henkilötietoja millekään kolmansille osapuolille muulla tavoin kuin näissä Virallisissa Säännöissä kuvatuilla tavoilla, ellei laki sitä vaadi.

9. EHDOT: Järjestäjä pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää Arvonnan tai muuttaa sitä, jos (Järjestäjän arvion mukaan) virus, ohjelmistovirheet, ihmisen luvaton puuttuminen, petos tai muut syyt, jotka eivät ole Järjestäjän vallassa, vaarantavat tai häiritsevät Arvonnan hallinnointia, turvallisuutta, rehellisyyttä tai asianmukaista suorittamista. Järjestäjä pidättää oikeuden oman harkintansa perusteella sulkea pois Arvonnasta sellaisen Osanottajan, joka peukaloi tai yrittää peukaloida osallistumisprosessia, Muttin sivuston toimintaa ja/tai rikkoo näitä Virallisia Sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa mukaan ja Arvonnan rehellisyyttä ylläpitääkseen mitätöidä arvontaosallistumisia mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: bottien, makrojen, skriptien tai muiden teknisten menetelmien käyttö Arvontaan osallistumisessa.

Järjestäjällä on oikeus oman harkintansa mukaan ja Arvonnan rehellisyyttä ylläpitääkseen mitätöidä arvontaosallistumisia mistä tahansa syystä, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: saman henkilön useat arvontaosallistumiset saman päivän aikana eri IP-osoitteista; Arvonnan sääntöjen salliman määrän ylittävät arvontaosallistumiset samalta tietokoneelta; tai bottien, makrojen, skriptien tai muiden teknisten menetelmien käyttö Arvontaan osallistumisessa.

YRITYS TAHALLISESTI VAHINGOITTAA MUTTIN SIVUSTOA TAI HÄIRITÄ ARVONNAN ASIANMUKAISTA TOIMINTAA SAATTAA OLLA RIKOS- TAI SIVIILILAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISTA, JA MIKÄLI TÄLLAINEN YRITYS HAVAITAAN, JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN HAKEA KYSEISELTÄ HENKILÖTÄ KAIKKIA MAHDOLLISIA LAIN SALLIMIA KORVAUKSIA MM. NOSTAMALLA RIKOSSYYTTEEN. Osallistumalla Arvontaan Osanottaja suostuu vastaanottamaan säännöllisiä uutiskirjeitä sähköpostilla Järjestäjältä ja Järjestäjän Kumppaneilta. Nämä viestit voi peruuttaa koska tahansa napsauttamalla uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä. Lisätietoja tästä on Muttin tietosuojaselosteessa osoitteessa https://mutti-parma.com/fi/yksityisyyssuoja/.

10. Vahingonkorvaus; Vastuunrajoitus: Osallistumalla arvontaan Osanottaja sitoutuu vapauttamaan Järjestäjän ja Järjestäjän Kumppanit kaikista vastuista liittyen tapaturmiin, kuolematapauksiin, menetyksiin, oikeusriitoihin, kanteisiin ja kaikentyyppisiin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin, jotka syntyvät kokonaan tai osittain ja suoraan tai epäsuorasti seuraavista syistä tai niihin liittyen:

(i) Osanottajan osallistuminen Arvontaan tai Arvonnan palkinnon tai sen osan vastaanottaminen, käyttö, hallussapito tai väärinkäyttö

(ii) Osanottajan nimen ja kuvien ikuinen käyttö Järjestäjän mainos-, myynti- ja myynninedistämistarkoituksissa kaikissa tällä hetkellä tunnetuissa tai myöhemmin kehitettävissä medioissa sekä internetissä missä päin maailmaa tahansa ilman korvauksia tai Osanottajalta pyydettäviä lisäsuostumuksia ilman etukäteisvaroitusta, -hyväksyntää tai -tarkastusta sekä mahdollisen erillissuostumuksen vaatiminen tällaiseen käyttöön

(iii) kaikentyyppiset tekniset viat, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tietokoneen, kaapelin, verkon, laitteiston tai ohjelmiston virheellinen toiminta

(iv) lähetysten, puhelimen tai internet-palveluiden toimimattomuus tai saatavuuden puute

(v) ihmisen luvaton puuttuminen johonkin osallistumisprosessin tai Arvonnan osaan

(vi) sähköinen tai inhimillinen virhe, joka tapahtuu Arvonnan hallinnoinnissa tai arvontaosallistumisten käsittelyssä.

11. Osanottaja ei saa missään olosuhteissa hakea oikeuden päätöstä rangaistusluontoisiin, satunnaisiin, varoitusluontoisiin, epäsuoriin, erityisiin tai välillisiin vahingonkorvauksiin, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, riippumatta siitä, ovatko ne olleet ennakoitavissa vai ei, ja riippumatta siitä, onko niiden perusteena laiminlyönti tai muu syy, ja hän luopuu kaikista oikeuksista vaatia tällaisia korvauksia. Riita-asiat: ARVONTAAN SOVELLETAAN ITALIAN LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Arvontaan osallistumisen ehtona Osanottaja hyväksyy, että kaikki erimielisyydet, joita osapuolet eivät pysty keskenään sopimaan ja jotka aiheuttavat oikeuskäsittelyn tämän Arvonnan johdosta tai siihen liittyen, ratkaistaan yksittäistapauksena eikä niitä käsitellä minkäänlaisena ryhmäkanteena.

12.  Huomaa, että Facebook, Instagram tai muut alustat, joilla tätä Arvontaa saatetaan mainostaa, eivät ole vastuussa mistään osasta tätä kampanjaa eivätkä ole millään tavoin olleet mukana tukemassa, hyväksymässä tai hallinnoimassa tätä kampanjaa.

13. Tietosuojaseloste: Arvontaosallistumisen mukana lähetettyihin tietoihin sovelletaan tietosuojaselostetta, joka on Muttin sivustolla osoitteessa https://mutti-parma.com/fi/yksityisyyssuoja/.

14. Järjestäjä: Kilpailun Järjestäjä on Mutti S.p.A, VIA TRAVERSETOLO, 28, 43022, Fraz/ Piazza – Montechiarugolo, PARMA, ITALY.

Valitse maa ja kieli

Globaali sivusto