VORES PASSATA UDEN PESTICIDRESTER

En rejse mod excellence

En produktion uden pesticidrester er resultatet af en tilgang, som blev taget i anvendelse for flere år siden. Vores produktion sker på baggrund af konstant videnskabelig forskning, betydelige investeringer og samarbejde med vores bønder; det hele er affødt af vores fælles kærlighed til de bedste tomater og ønsket om hele tiden at lære noget nyt. 

At kunne tilbyde vores kunder 100 % italiensk Passata uden pesticidrester* indebærer ekstra kvalitetskontrol inden for rammerne af den certificerede integrerede produktionspraksis, som vi har anvendt i over tyve år. Dette er et konkret bevis på, at vi overholder vores forpligtelse til at garantere den bedste kvalitet på en enkel bæredygtig måde.

*De mere end 600 pesticidmolekyler, som der er analyseret for, er under grænseværdien på 0,01 mg/kg.

VORES KVALITETSFORPLIGTELSE

Overholdelse af stadigt strengere regler for kompromisløs kvalitet

Dyrkningsmetoderne i en integreret produktion, såsom vekseldrift og valg af mere resistente planter, giver os allerede mulighed for at holde resterne af fytosanitære midler langt under lovgivningens grænser, hvilket gør det muligt for os at tilbyde sunde og sikre produkter.

At opnå en integreret produktion uden pesticidrester kræver ekstra kvalitetskontrol, hvilket betyder overholdelse af endnu strengere regler end dem, vi bruger i dag og giver os incitamenter til at stræbe efter endnu højere kvalitet og at overgå vores egne standarder. Vi kontrollerer og tester vores produkter i hele forsyningskæden og produktionsprocessen for at kunne garantere niveauer af pesticidrester, som er under grænseværdierne (0,01 mg/kg), og vi tester for mere end 600 molekyler.  

Vores produkter uden pesticidrester  er certificerede af den uafhængige tredjepart-organisation DNV.

VI DYRKER VORES FREMTID

Vi støtter og belønner vores bønder

Denne produktionsmetode, som hele tiden bliver mere bæredygtig, er kun mulig takket være den fælles passion og det store engagement hos vores bønder, som frivilligt overholder de integrerede produktionsspecifikationer for at undgå pesticidrester: aftaler om dyrkningskriterier, som respekterer miljø og mennesker for at opnå et produkt, som er både velsmagende og autentisk. 

De aktiviteter, som bønderne iværksætter til beskyttelse af tomaterne: bedre jordbearbejdning og mindre vandforbrug, overholder kravene til begrænsning af påvirkningen af økosystemet og producenternes og forbrugernes sundhed.

Uden langvarige personlige relationer til vores bønder, som deler vores passion for tomater af høj kvalitet, ville det ikke være muligt at opnå den ambitiøse kvalitetsstandard, som vi leverer.  Vi støtter allerede deres valg af standarden ”uden pesticider” gennem et særligt økonomisk belønningssystem, som supplerer de tiltag, som  Mutti allerede har indført for at garantere den bedste tomatkvalitet, såsom tidlig levering, kvalitet hver dag, Pomodorinod’Oro (Guldtomaten) og bonus for sidste levering.

VORES PASSATA UDEN PESTICIDRESTER

En rejse mod excellence

En produktion uden pesticidrester er resultatet af en tilgang, som blev taget i anvendelse for flere år siden. Vores produktion sker på baggrund af konstant videnskabelig forskning, betydelige investeringer og samarbejde med vores bønder; det hele er affødt af vores fælles kærlighed til de bedste tomater og ønsket om hele tiden at lære noget nyt. 

At kunne tilbyde vores kunder 100 % italiensk Passata uden pesticidrester* indebærer ekstra kvalitetskontrol inden for rammerne af den certificerede integrerede produktionspraksis, som vi har anvendt i over tyve år. Dette er et konkret bevis på, at vi overholder vores forpligtelse til at garantere den bedste kvalitet på en enkel bæredygtig måde.


*De mere end 600 pesticidmolekyler, som der er analyseret for, er under grænseværdien på 0,01 mg/kg.

VORES KVALITETSFORPLIGTELSE

Overholdelse af stadigt strengere regler for kompromisløs kvalitet

Dyrkningsmetoderne i en integreret produktion, såsom vekseldrift og valg af mere resistente planter, giver os allerede mulighed for at holde resterne af fytosanitære midler langt under lovgivningens grænser, hvilket gør det muligt for os at tilbyde sunde og sikre produkter.

At opnå en integreret produktion uden pesticidrester kræver ekstra kvalitetskontrol, hvilket betyder overholdelse af endnu strengere regler end dem, vi bruger i dag og giver os incitamenter til at stræbe efter endnu højere kvalitet og at overgå vores egne standarder. Vi kontrollerer og tester vores produkter i hele forsyningskæden og produktionsprocessen for at kunne garantere niveauer af pesticidrester, som er under grænseværdierne (0,01 mg/kg), og vi tester for mere end 600 molekyler.  

Vores produkter uden pesticidrester  er certificerede af den uafhængige tredjepart-organisation DNV.

VI DYRKER VORES FREMTID

Vi støtter og belønner vores bønder

Denne produktionsmetode, som hele tiden bliver mere bæredygtig, er kun mulig takket være den fælles passion og det store engagement hos vores bønder, som frivilligt overholder de integrerede produktionsspecifikationer for at undgå pesticidrester: aftaler om dyrkningskriterier, som respekterer miljø og mennesker for at opnå et produkt, som er både velsmagende og autentisk. 

De aktiviteter, som bønderne iværksætter til beskyttelse af tomaterne: bedre jordbearbejdning og mindre vandforbrug, overholder kravene til begrænsning af påvirkningen af økosystemet og producenternes og forbrugernes sundhed.

Uden langvarige personlige relationer til vores bønder, som deler vores passion for tomater af høj kvalitet, ville det ikke være muligt at opnå den ambitiøse kvalitetsstandard, som vi leverer.  Vi støtter allerede deres valg af standarden ”uden pesticider” gennem et særligt økonomisk belønningssystem, som supplerer de tiltag, som  Mutti allerede har indført for at garantere den bedste tomatkvalitet, såsom tidlig levering, kvalitet hver dag, Pomodorinod’Oro (Guldtomaten) og bonus for sidste levering.

tomatpuré 400g

VORES TOMAT PASSATA

Ingen pesticidrester allerede i dag

Muttis passata af tomater, som er høstet midt i den italienske sommer, er det første produkt i vores sortiment, som har opnået “uden pesticidrester” certificeringen, og det er et vigtigt skridt i vores konstante søgning efter kvalitetsforbedringer.

FRA VORES MARKER TIL DIN TALLERKEN

Vi kontrollerer alle trin

For at opnå et “uden pesticidrester” certificeret produkt, har vi perfektioneret alle led i produktionen lige fra mark til tallerken. Det har betydet innovative dyrkningsteknikker, men også innovative omstillingsprocesser. Dette er blevet suppleret af nye processer, som gør det muligt for os at opnå et færdigt produkt uden pesticidrester*. Sådan kontrollerer vi kvaliteten under produktionen:

  • I MARKERNE: der gennemføres analyser ca. 7 dage før høsten
  • VED ANKOMST TIL FABRIKKEN: samme dag som leveringen
  • AF PRODUKTER: der tages prøver fra produktionslinjen hver fjerde time

Zero residue by 2025

Our will for an healthier future

Our farmers are progressively adopting the Mutti Sustainable Agricultural Production protocol and the number of Zero Residue products are increasing very fast, our goal is to reach Zero Residue mark for all our essential products by 2025.

Zero residue by 2025

Our will for an healthier future

Our farmers are progressively adopting the Mutti Sustainable Agricultural Production protocol and the number of Zero Residue products are increasing very fast, our goal is to reach Zero Residue mark for all our essential products by 2025.

Choose country and language

Global site