Muttis Tomathøstrejse, deltagelse – vilkår og betingelser

VILKÅR FOR DELTAGELSE

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, før du deltager online.

Arrangøren Mutti S.p.A’s (som defineret nedenfor) “Tomathøstrejse, deltagelse” (“Tilmelding”) er åben indtil tilgængeligheden udløber.

2. Hvem kan deltage: Tilmeldingen er åben for alle Danmarks indbyggere over 18 år, bortset fra arrangøren, datterselskaber og tilknyttede selskaber og deres respektive ansatte, direktører, embedsmænd, aktionærer, efterfølgere, fuldmægtige, repræsentanter og konsulenter (samlet “arrangørpartnerne”) og arrangørpartnerens umiddelbare familier og personer, der bor i deres husstande, som kan ikke deltage. Tilmeldingen skal afvikles i overensstemmelse med alle gældende konkurrencelove.

Ved at deltage fritager deltagere arrangøren og arrangørpartnerne fra ethvert ansvar og enhver forpligtelse i forbindelse med skader, tab, dødsfald eller skader af enhver art forårsaget af deltagelse eller i forbindelse med accept.

3. Accept af regler: Ved at deltage accepterer deltagerne at være fuldt og ubetinget bundet af disse officielle regler. Deltagerne erklærer og garanterer, at de opfylder de krav til deltagelse, der er beskrevet heri. Derudover accepterer deltagerne at godtage arrangørens beslutninger.

4. Deltagelse: Tomathøstrejse er et nyt initiativ lanceret af Mutti i 2024, der ser folk involveret i dyrkning af ​​deres egne tomatplanter efter faserne i Muttis høstcyklus. Formålet er at tage Mutti-forbrugerne med “bag kulisserne” og vise den vigtigste af vores produkter – tomater –. Vi ønsker også at uddanne og vise folk Muttis engagement i bæredygtighed i hvert eneste skridt på vejen. 

Deltagelsen i projektet har til formål at skabe et tomatavlerfællesskab, der sammen med Mutti vil begive sig ud på den hyggelige rejse med at give liv til tomatplanter. Gennem hele processen vil Mutti blive ved din side og lære dig, hvordan du kommer dine skridt fremad i tomatlivscyklussen og give dig tips gennem vores nyhedsbrev. Du vil også have fornøjelsen af ​​at dele denne rejse med ambassadørerne for Mutti-mærket, Casper Sobczyk og Jon Edlund, som vil være lederne af Tomatavlernes fællesskab.

I slutningen af høstsæsonen inviterer vi tomatbønder fra vores fællesskab til at fejre høstens frugter ved et arrangement i København i oktober. Ved arrangementet vil den bedste hjemmedyrkede tomatplante blive anerkendt, og tomatforældrene vil blive tildelt Mutti Golden Tomato Award, ligesom vi gør med vores landmænd i Italien. Information om konkurrencen vil blive sendt til deltagerne i august.

Pladserne til arrangementet er begrænset til 100 personer, og i tilfælde af flere tilmeldinger vil Mutti trække lod blandt deltagerne. Mutti eller dets partnere kontakter vinderne direkte. Deltagere i Golden Tomato Award modtager automatisk billetter.

5. Sådan deltager du: For at deltage skal deltagere tilmelde sig på den særlige side på Muttis websted (https://mutti-parma.com/dk/tomathostrejse/), hvor de i tilmeldingsfeltet skal skrive deres navn, efternavn, telefonnummer og e-mail. Ved tilmelding vil deltagerne automatisk blive tilmeldt vores nyhedsbrev, der er fyldt med nyttige tips og viden om tomatdyrkning. Sammen med dit abonnement vil du også automatisk modtage vores tomatdyrkningsguide og instruktioner til at få vores Mutti-startsæt – en personlig gadget, der indeholder tomatfrøene, der skal plantes.

6. Rettigheder til indlæg: 

Hver deltager accepterer og anerkender, at deltagelse, herunder, uden begrænsning, deltagerens beslutning om at give sine bidrag til arrangøren med henblik på tilmelding, ikke skal give anledning til nogen fortrolig, tillidsvækkende, underforstået, i virkeligheden, underforstået retlig eller andet særligt forhold mellem arrangøren og deltageren, placerer ikke arrangøren i en stilling, der er anderledes end den stilling, som medlemmer af offentligheden har med hensyn til elementer i deltagerens tilmelding, og at de eneste kontrakter, udtrykkelige eller underforståede, mellem arrangøren og deltageren er dem, som er angivet i disse officielle regler og frigivelsesformularerne.

Deltagernes personlige data vil blive behandlet fortroligt.

7. Betingelser: Arrangøren forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere, afslutte, ændre eller suspendere tilmeldingen, hvis (efter eget skøn) en virus, fejl, ikke-autoriseret menneskelig indgriben, bedrageri eller andre årsager uden for dennes kontrol korrumperer eller påvirker administrationen, sikkerhed, retfærdighed eller korrekt afvikling. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere en deltager, der manipulerer eller forsøger at manipulere deltagelsesprocessen, driften af Mutti-webstedet og/eller overtræder disse officielle regler. Arrangøren har ret til efter eget skøn at bevare konkurrencens integritet ved at annullere tilmeldinger uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til: brugen af bots, makroer eller scripts eller andre tekniske midler til at deltage.

8. Skadesløsholdelse, Ansvarsbegrænsning: Ved at deltage accepterer deltageren at frigøre arrangøren og arrangørpartnerne fra og holde dem skadesløse for ethvert ansvar, skade, død, tab, retssager, krav eller skade af enhver art på personer eller ejendom, helt eller delvist, direkte eller indirekte, der opstår ved eller relateret til: 

(i) deltagerens deltagelse i initiativ og/eller hans/hendes accept, besiddelse, brug eller misbrug af en præmie eller en del heraf 

(ii) brugen af deltagerens navn og billede til reklame-, handels- og salgsfremmende formål i ethvert og alle medier, nu og herefter kendt, på verdensplan og på internettet, og i al evighed af arrangøren uden kompensation eller yderligere samtykke fra deltageren eller tredjepart og uden forudgående varsel, godkendelse eller kontrol, og at give specifikt samtykke til sådan brug, hvis du bliver bedt om det 

(iii) tekniske fejl af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, fejlfunktion af computer, kabel, netværk, hardware eller software 

(iv) fraværet eller utilgængeligheden af transmission og telefon- eller internetservice 

(v) uautoriseret menneskelig indgriben i nogen del af deltagelsesprocessen og præmielodtrækningen 

(vi) elektroniske eller menneskelige fejl, som kan opstå i administrationen af præmielodtrækningen eller behandlingen af bidrag.

9. Deltageren vil under ingen omstændigheder have tilladelse til at opnå priser for, og deltageren giver hermed afkald på alle rettigheder til at kræve, strafferetlige, tilfældige, eksempelvise, indirekte, særlige eller følgeskader, eller andre skader, uanset om de er forudsigelige eller ikke, og uanset om de skyldes uagtsomhed eller andet, herunder advokatomkostninger. Tvister: DENNE KONKURRENCE ER REGULERET AF DANMARKS LOVE. Som en betingelse for at deltage i denne præmielodtrækning accepterer deltageren, at enhver og alle tvister, der ikke kan løses mellem parterne og sagsgrunde, der opstår som følge af eller forbundet med denne konkurrence, skal løses individuelt uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål.

10.  Bemærk venligst, at Facebook, Instagram og andre platforme, hvor denne initiativ kan promoveres, ikke er ansvarlige for nogen del af denne kampagne og på ingen måde har sponsoreret, støttet eller administreret denne kampagne.

11. Fortrolighedspolitik: Oplysninger indsendt med et “bidrag” er underlagt den fortrolighedspolitik, der er angivet på Mutti-webstedet, som er placeret på https://mutti-parma.com/en/privacy-policy/ 

12. Arrangør Arrangøren af denne tilmeldingen er Mutti Nordics, Vasagatan 17, 111 120 Stockholm, SVERIGE 

Choose country and language

Global site