Muttis kvalitetsprid promodorino d`oro

Pomodorino d’Oro (Golden Tomato) ble lansert i 2000 og er en økonomisk bonus som vi hvert år tildeler våre beste bønder for å anerkjenne kvaliteten på tomatene de dyrker: 100% italienske produkter, som blir omsorgsfullt ivaretatt fra frø til frukt.

I løpet av de siste 20 årene har vi delt ut premier til nesten 800 bønder. Premien er en bonus som får våre leverandører til kontinuerlig å forbedre produktene sine, samtidig som de investerer i utvikling av nye dyrkings-, høstings- og transportmetoder. På denne måten har vi skapt en dydig syklus som til syvende og sist sikrer at vi gir våre forbrukere et produkt som kjennetegnes ved sin overlegne kvalitet og unike smak.

VI FORPLIKTER OSS TIL KVALITET

Pomodorino d’Oro legemliggjør de ansvarlige valgene og håndgripelige handlingene vi tar hver eneste dag. Disse valgene involverer alle nivåer i forsyningskjeden – og målet er å få det beste ut av lokale områder, samtidig som man sikrer respekt for landet og lokalbefolkningen. Vårt mål er å bygge et løpende samarbeidsforhold med bønder for kontinuerlig å forbedre produktene våre. Pomodorino d’Oro er det mest håndgripelige symbolet på vår forpliktelse – og forpliktelse er vårt kvalitetsmål på Mutti.

2023-vinnerne

24. utgave

Pomodorino d’Oro -prisen gjenspeiler et av våre grunnleggende prinsipper: ideen om at hver type tomat trenger en bestemt type jordsmonn. Derfor hedrer vi hvert år mer enn 60 bønder fra Nord- og Sør -Italia, med separate priser for de tre forskjellige  tomatsortene som er typiske for hver enkelt region. Her har du de tre vinnerne av årets utgave av Pomodorino d’Oro!

Marco Franzoni

Du trenger en sterk lidenskap for å gjøre denne jobben. Å dyrke frem en tomat av høy kvalitet er ingen hemmelighet – du må simpelthen jobbe godt og gjøre det som må gjøres hver dag uten utsettelser.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Michele Pio Totaro

Jeg kommer definitivt til å bruke Pomodorino d’Oro-prisen til å lete etter nye teknikker og teknologier for å forbedre arbeidet.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Nicola Sanpietro

Å produsere tomater av kvalitet krever konstant innsats, fra utplanting til høsting.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

Stefano Bosco

En tomat av kvalitet kan bare produseres ved å starte på riktig måte: jordbearbeiding. Det er det eneste som betyr noe, fordi alt starter med jorda.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

To watch this video you need to approve marketing cookies so we can use YouTube.

VERDIENE BAK POMODORINO D’ORO PRISEN

OMSORG

Kontroller og nøye utvelgelse på feltet

Våre bønder deler vår omhyggelige tilnærming, og velger derfor bare de beste tomatene når det er høstetid, og tar hensyn til modenhet, farge, konsistens, friskhet og sødme. Dette er den eneste måten å sikre at tomatene passerer kvalitetskontrollprosessen når de kommer til våre fabrikker. Prisen deles ut basert på en automatisk analyse som blir utført når tomatene ankommer fabrikken. Sødme, næringsverdier og modenhetsgrad er blant kriteriene som tas i betraktning.

For oss handler omsorg om å garantere de høyeste kvalitetsstandarder, samtidig som vi viser respekt for miljøet og menneskers helse. Vi opererer i henhold til de integrerte produksjonsspesifikasjonene, som betyr at vi ønsker å redusere vann- og energiforbruket i landbruksproduksjonen uten å gå på kompromiss med kvaliteten på tomatene. Samtidig er vi forpliktet til å opprettholde sporbarhet gjennom hele forsyningskjeden, helt fram til det ferdige produktet.

RESPEKT

En høyere pris for en bedre tomat

Vi betaler våre bønder over markedets gjennomsnittspriser for å få bedre tomater, og styrker dermed forholdet til våre leverandører og støtter deres vekst. For oss er dette hva respekt handler om.

Opp gjennom årene har vi bidratt til utviklingen av mekanisk høsting, som nå brukes til alle høstinger på jordbruket til våre bønder i Nord- og Sør -Italia. Vår obligatoriske organisasjonsmodell krever også at våre bønder forholder seg til strenge etiske og sosiale krav.

SAMARBEID

Kvalitet: et lagarbeid

Samarbeidet med våre bønder er basert på gjensidig tillit og støtte. Det er et åpent forhold med rettferdige kontraktsavtaler designet for å styrke bøndene.

Gjennom Mutti Agricultural Service deler vi vår kunnskap med bønder og gir dem tilgang til de beste teknologiske plattformene. Dette betyr at de er i stand til å ta i bruk de mest innovative dyrkingsteknikkene, øke sin egen kompetanse og sikre at produktene som havner på kjøkkenet til våre forbrukere oppfyller de høyest mulige kvalitetskravene. Vi jobber alle mot det samme målet: å tilby familier et eksepsjonelt produkt som representerer vår kulinariske identitet og essensen av middelhavsgastronomi.

STOLTHET

Fra matfeltet hjem til ditt kjøkken

Hver lass med tomater som kommer til oss er en kilde til stor tilfredshet for bøndene som dyrker dem. Det betyr at tomatene deres først og fremst har bestått våre strenge kontroller. Det er resultatet av en årelang innsats.

Samtidig er det også en kilde til tilfredshet for oss i Mutti, fordi det betyr at vi har bidratt til å generere verdi i alle ledd i forsyningskjeden, som garanterer et produkt som ikke bare smaker godt, men også er et resultat av etiske valg designet for å sikre respekt for mennesker – både bønder og forbrukere.

Det er den samme tilfredsstillelsen vi føler når vi vet at vi alle har gjort vårt for å bringe noe til middagsbordet med en smak uten like – noe som vil få et smil på ansiktene til menneskene vi elsker.

Choose country and language

Global site