Vår måte å gjøre ting på

Mutti-familien har drevet selskapet siden starten.

Riktige driftsprosedyrer, respekt for ansatte og engasjement for samfunnsinteresser er mer enn bare verdier for oss, de utgjør grunnprinsippene i prosessene våre. Forretningsmiljøet kan endre seg, men verdiene våre vil fortsette å være Muttis kjerne og, mener vi, fortsette å være vår største styrke.

VERDIER

Etiske retningslinjer

Verdiene våre danner selve grunnlaget for selskapet vårt og gjenspeiles i alt vi gjør.

1) Høy kvalitet

Vi har alltid som mål å levere best mulig produkter, og vi hever kontinuerlig standardene for forsyningskjeden, produksjonen og produktinnovasjonen vår.

2) Oppriktighet

Vi var oppriktige da selskapet vårt ble grunnlagt, og det skal vi fortsette å være i fremtiden.

3) Vern av miljøet

Mutti startet som familiegård, og selskapets fremtidige suksess er også forankret i nærmiljøet. Identiteten vår og verdiene våre er direkte knyttet til naturen rundt oss. Vi er kompromissløst forpliktet til å beskytte livskraften, mangfoldet og skjønnheten rundt oss.

4) Langtidsvisjon

Hvis vi ikke hadde hatt et langsiktig perspektiv, hadde vi ikke klart å vokse som selskap. Med denne visjonen utvikler vi kontinuerlig våre produkter, medarbeidere, forhold til leverandørene og forretningspraksis.

5) Respektere og utvikle medarbeiderne

Muttis suksess er et resultat av energien og entusiasmen til menneskene som jobber for oss. Vi hjelper dem med deres profesjonelle og personlige utvikling og godtar ikke diskriminerende oppførsel, trakassering eller mobbing.

6) Ærlighet og åpenhet

Ærlighet og åpenhet har kjennetegnet oss i over hundre år og er en integrert del av bedriftskulturen vår. Derfor forventer vi også lojalitet, respekt og samarbeid av våre forretningspartnere.

Ansvar

Muttis resultater og suksess er basert på de mange båndene selskapet over tid har knyttet med forskjellige interessenter. Vi har alltid lagt vekt på de store og små konsekvensene beslutningene våre har for mennesker, markeder og omgivelsene.

På bakgrunn av verdiene våre føler vi at vi har et ansvar overfor alle disse partene, og vi streber etter å respektere dette engasjementet hver dag i vår oppførsel, forretningsskikk og prosesser.

Vi som virksomhet har et ansvar overfor:

  • FORBRUKERE OG KUNDER
  • ANSATTE OG PARTNERE
  • BØNDER OG FORRETNINGSPARTNERE
  • SAMFUNN OG REGION
  • INDUSTRIEN OG MARKEDER

Sikkerhet og opprinnelse

Vår strenge miljøpolicy beskytter forbrukerne.

De mange sertifiseringene selskapet vårt og produktene våre har blitt tildelt er et bevis på vårt engasjement for naturen og landet rundt oss. Vi kontrollerer miljøpåvirkningen på hvert stadium av produksjonen, fra tomatenes vekstsyklus til ferdig kvalitetsprodukt for sluttforbrukeren.

ETIKK OG JURIDISK

Etiske retningslinjer er et instrument for selvregulering. Å fastsette og implementere frivillige standarder gjennom samarbeids- og ansvarssystemer er nødvendig for å opprettholde Muttis grunnleggende prinsipper og kjerneverdier.

Felles verdier
Felles visjon
Gode arbeidsforhold
Bærekraft

Choose country and language

Global site