VÅRE PASSERTE TOMATER UTEN RESTER AV PESTICIDER

Vår reise mot fortreffelighet

Våre Zero Residue-produkter, uten rester av pesticider, er resultatet av en fremgangsmåte som så dagens lys for mange år siden. Videre er det et resultat av kontinuerlig forskning, stadig nye oppdagelser, betydelige investeringer og ikke minst et effektivt samarbeid med våre tomatdyrkere – inspirert av vår felles lidenskap for å dyrke frem de beste tomatene og vårt ønske om å stadig lære nye ting. Vi gir kundene våre 100 % italienske passerte tomater, uten rester av pesticider*, noe som gir en ekstra kvalitetskontroll i tillegg til rammeverket for integrert produksjon innenfor landbruk, som vi har fulgt i over 20 år. Dette er et synlig bevis på vår innsats for å sikre høyest mulig kvalitet på en sømløs og bærekraftig måte.

*De over 600 pesticidmoledkylene som er analysert, befinner seg under kvantifikasjonsgrensen på 0,01 mg/kg.

VÅRT LØFTE OM KVALITET

Overholdelse av de stadig strengere kravene til kompromissløs kvalitet

Integrert produksjon innenfor landbruk, blant annet vekselbruk og bruk av mer motstandsdyktige planter, gjør oss i stand til å holde fytosanitære produkter nede på et nivå som er langt under den lovpålagte grensen. Dermed kan vi tilby sunne og trygge produkter.

Å innfri kravene til Zero Residue i vår integrerte produksjon vil imidlertid også kreve kvalitetskontroll som innebærer samsvar med enda strengere regler enn de som gjelder i dag. Dette gir oss muligheten til å overgå oss selv og strebe etter enda høyere kvalitet. Vi kontrollerer og tester våre produkter gjennom hele forsyningskjeden og produksjonsprosessen for å sikre at nivået på pesticidrester holder seg under grenseverdiene (0,01 mg/kg) for mer enn 600 molekyler. 

Våre Zero Residue-produkter blir sertifisert av DNV, en uavhengig tredjeparts organisasjon.

VI DYRKER FREMTIDEN

Vi støtter og belønner våre jordbrukere

Denne stadig mer bærekraftige produksjonsmetoden er bare mulig ved hjelp av jordbrukerne vi samarbeider med, og den felles lidenskap og målbevissthet som de drives av. De er fast bestemt på å overholde kravene for å oppnå null pesticidrester i integrert produksjon. Denne avtalen innebærer blant annet kriterier for dyrking som respekterer både miljøet og mennesker, med mål om å skape et produkt som smaker herlig samtidig som det er ekte. 

Jordbrukernes tiltak for jordforvaltning, vannforbruk og for å beskytte tomatene, er forenlige med de offisielle kravene som skal begrense miljøavtrykket og verne om forbrukernes og produsentenes helse.

Det er nettopp vårt langvarige og personlige forhold til alle bøndene vi samarbeider med, som gjør at vi kan sette oss disse høye kvalitetsmålene. Vi støtter deres målsetning om å oppnå Zero Residue gjennom et system basert på økonomiske insentiver. Dette kommer i tillegg til det som Mutti allerede har innført for å garantere tomater av høyest mulig kvalitet – blant annet tidlig ankomst, daglig kvalitet, Pomodorino d’Oro og bonus for levering.

VÅRE PASSERTE TOMATER UTEN RESTER AV PESTICIDER

Vår reise mot fortreffelighet

Våre Zero Residue-produkter, uten rester av pesticider, er resultatet av en fremgangsmåte som så dagens lys for mange år siden. Videre er det et resultat av kontinuerlig forskning, stadig nye oppdagelser, betydelige investeringer og ikke minst et effektivt samarbeid med våre tomatdyrkere – inspirert av vår felles lidenskap for å dyrke frem de beste tomatene og vårt ønske om å stadig lære nye ting. Vi gir kundene våre 100 % italienske passerte tomater, uten rester av pesticider*, noe som gir en ekstra kvalitetskontroll i tillegg til rammeverket for integrert produksjon innenfor landbruk, som vi har fulgt i over 20 år. Dette er et synlig bevis på vår innsats for å sikre høyest mulig kvalitet på en sømløs og bærekraftig måte.

*De over 600 pesticidmoledkylene som er analysert, befinner seg under kvantifikasjonsgrensen på 0,01 mg/kg.

VÅRT LØFTE OM KVALITET

Overholdelse av de stadig strengere kravene til kompromissløs kvalitet

Integrert produksjon innenfor landbruk, blant annet vekselbruk og bruk av mer motstandsdyktige planter, gjør oss i stand til å holde fytosanitære produkter nede på et nivå som er langt under den lovpålagte grensen. Dermed kan vi tilby sunne og trygge produkter.

Å innfri kravene til Zero Residue i vår integrerte produksjon vil imidlertid også kreve kvalitetskontroll som innebærer samsvar med enda strengere regler enn de som gjelder i dag. Dette gir oss muligheten til å overgå oss selv og strebe etter enda høyere kvalitet. Vi kontrollerer og tester våre produkter gjennom hele forsyningskjeden og produksjonsprosessen for å sikre at nivået på pesticidrester holder seg under grenseverdiene (0,01 mg/kg) for mer enn 600 molekyler. 

Våre Zero Residue-produkter blir sertifisert av DNV, en uavhengig tredjeparts organisasjon.

VI DYRKER FREMTIDEN

Vi støtter og belønner våre jordbrukere

Denne stadig mer bærekraftige produksjonsmetoden er bare mulig ved hjelp av jordbrukerne vi samarbeider med, og den felles lidenskap og målbevissthet som de drives av. De er fast bestemt på å overholde kravene for å oppnå null pesticidrester i integrert produksjon. Denne avtalen innebærer blant annet kriterier for dyrking som respekterer både miljøet og mennesker, med mål om å skape et produkt som smaker herlig samtidig som det er ekte. 

Jordbrukernes tiltak for jordforvaltning, vannforbruk og for å beskytte tomatene, er forenlige med de offisielle kravene som skal begrense miljøavtrykket og verne om forbrukernes og produsentenes helse.

Det er nettopp vårt langvarige og personlige forhold til alle bøndene vi samarbeider med, som gjør at vi kan sette oss disse høye kvalitetsmålene. Vi støtter deres målsetning om å oppnå Zero Residue gjennom et system basert på økonomiske insentiver. Dette kommer i tillegg til det som Mutti allerede har innført for å garantere tomater av høyest mulig kvalitet – blant annet tidlig ankomst, daglig kvalitet, Pomodorino d’Oro og bonus for levering.

passerte tomater 400g

VÅRE PASSERTE TOMATER

I dag – ingen rester av pesticider

Muttis passerte tomater, som høstes inn under den italienske sommersolen, er vårt første produkt med sertifisert Zero Residue-innhold av pesticider, og de utgjør således et viktig trinn i vår målsetning om stadig høyere kvalitet.

FRA VÅRE JORDER TIL DIN MIDDAGSTALLERKEN

Vi har kontroll over hvert eneste trinn

For å oppnå et produkt uten rester av pesticider, har vi gjennomgått og finjustert alle trinnene i produksjonen – hele veien fra tomatplantene og frem til din tallerken. Ikke bare har vi forbedret og fornyet landbruksmetodene, men også prosessen for bearbeiding. I tillegg har vi innført nye faser i arbeidet. Alt dette til sammen har gitt oss et sluttprodukt som er i overensstemmelse med kravene til Zero Residue for pesticider. Slik kontrollerer vi kvaliteten for å sikre en produksjon uten pesticidrester:

  • PÅ JORDENE: Analyser blir utført gjennomsnittlig 7 dager før innhøsting.
  • VED LEVERING TIL FABRIKKEN: første leveringsdag
  • PÅ PRODUKTENE: hver fjerde time i form av produktprøver på samlebåndet

Zero residue by 2025

Our will for an healthier future

Our farmers are progressively adopting the Mutti Sustainable Agricultural Production protocol and the number of Zero Residue products are increasing very fast, our goal is to reach Zero Residue mark for all our essential products by 2025.

Zero residue by 2025

Our will for an healthier future

Our farmers are progressively adopting the Mutti Sustainable Agricultural Production protocol and the number of Zero Residue products are increasing very fast, our goal is to reach Zero Residue mark for all our essential products by 2025.

Choose country and language

Global site