Hvordan påvirkes tomater af klimaforandringer?

Vejrforholdene er altid afgørende for dyrkningsresultatet. Vi har ganske vist udviklet enestående innovative løsninger for at bidrage til at forbedre tomaternes overordnede kvalitet, men vi er forsat afhængige af klimaet omkring os. En hurtig klimaforandring på fuld skala er en trussel mod alt menneskeligt liv, men også mindre forandringer får konsekvenser for vores tomater og tomatdyrkning overordnet set.

Forrige år var særlig udfordrende for os. Selvom foråret var koldt, lykkedes det os at få en god høst. Vejret var imidlertid en vigtig påmindelse om de potentielle konsekvenser, klimaforandringerne kan få for vores branche og vores omverden som helhed.

Vi er netop begyndt på et nyt projekt sammen med den italienske WWF for at beskytte den biologiske mangfoldighed på vores landbrugsmarker. Selvom vores levesteder står over for enorme udfordringer, tror vi, at vi kan påvirke udviklingen ved at tage et skridt ad gangen.

Traditioner og teknologi forenet i kampen for naturen.

Familien Mutti har arbejdet med tomatens naturlige vækstcyklus i over hundrede år. Det gør, at vi kan forene traditionelle metoder som mekaniske insektfæller med de seneste innovationer, såsom droner og sensorer, for at minimere tomatdyrkningens indvirkning på den omgivende natur.

Vækstcyklussen begynder i maj, når tomaterne plantes på de åbne marker. Markens kvalitet, mængden af sollys og regn samt temperaturen påvirker, hvor hurtigt planterne gror og afgør, hvornår frugterne er modne til høst. Høsten finder normalt sted fra juli til september.

Klimaforandringerne er en trussel mod tomatdyrkningen. For os er arbejdet med at værne om naturen et økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvar. Det vil kræve forandringer af os alle, hvis vi skal klare de problemer, som klimaforandringerne fører med sig.

Sommeren 2019 var den mest regnfulde og koldeste i Norditalien siden 1961. Det gjorde, at tomaterne var mindre, og at udbyttet generelt set var mindre end normalt, hvilket førte til prisstigninger. Heldigvis var frugternes kvalitet alligevel gennemsnitlige.

Informationsfelt: Sådan påvirkes tomatdyrkningen af klimaforandringer:


Ekstreme vejrfænomener (hurtigt foranderlige forhold, ekstremt høje og lave temperaturer i vækstsæsonen) bliver mere almindelige.

Mængden af vand i jorden mindskes.

Nye og forværrede vækstsygdomme kan forårsage skader.

Havets niveau vil stige med mellem 9 og 29 cm indtil 2030, hvilket medfører problemer med at bevare landarealer.

Sol og regn, vores venner og fjender

En tomat, der er ved at modne, kræver en balance mellem vand og solskin. I løbet af 2019 begyndte sæsonen med for meget regn, og vejret var koldere end gennemsnitligt. Heldigvis blev sommermånederne enormt varme, hvilket betød, at sukkerindholdet i de tomater, som havde overlevet det kolde forår, steg. For os blev resultatet en lille, men god høst. I dyrkningsområderne i Syditalien var udbyttet normalt, hvilket hjalp os med at opveje tabene i Norditalien.

En positiv effekt af de store regnvandsmængder var, at vi kunne spare meget vand, som vi ellers skulle have brugt til drypvanding.

Efter et udfordrende år glæder det os at kunne sige, at det alligevel lykkedes for os at producere tomatprodukter af meget høj kvalitet, som kan nydes rundt om i verden i løbet af 2020.

Men vejrforholdenes forandringer og tilfældigheder er et kraftigt advarselstegn om fremtiden. For os betyder de, at vi skal arbejde hårdere for at yde vores bidrag til et mere bæredygtigt landbrug og mere bæredygtige produktionsmetoder og for dermed at forhale det tempo, hvormed de globale klimaforandringer sker. I de sidste ti år har vi haft et tæt samarbejde med den italienske WWF med henblik på at øge bæredygtigheden i hele vores produktionskæde. Næste trin i dette samarbejde er et program, som har til mål at beskytte og øge den biologiske mangfoldighed i vores dyrkningsområder for tomater.

Læs mere om projektet.

L

Informationsfelt: Sæsonen 2019 i en nøddeskal


Udbyttet var omkring 4 % mindre end normalt i Norditalien og 1 % mindre nationalt.

Mutti producerede cirka 47.000 tons tomater, hvilket er 1 % mere end foregående år. Hver tomat kan spores til sin oprindelse.

Betalingen til avlerne steg fra 80 til 86 euro/ton. Mutti betalte 16 % mere end gennemsnittet på markedet til landmændene i Norditalien.

Selvom sæsonen var en udfordring, hjalp varmen i juli os med at komme op på samme kvalitetsniveau som i de senere år. Derfor fik vi tilstrækkeligt med tomater til 2020.

Læs mere


Choose country and language

Global site