Muttis produktionskæde

Vi er godt klar over, at produktionskæder ikke er det allermest interessante samtaleemne. Men når du har læst denne artikel, kan det være, at det ændrer sig, og du begynder at stille nye typer af spørgsmål om de fødevarer, du køber. Hvorfra kommer de? Hvilke mennesker findes bag produktet? 

Muttis bæredygtige forsyningskæde er et resultat af samarbejdet med vores landmænd. Det er et samarbejde, som er baseret på traditioner og tillid, men også på en streng egenkontrol og international certificering. De ekstremt strenge kvalitetskontroller sammen med landmændenes viden garanterer, at tomatproduktet bliver førsteklasses.

Denne artikel handler om en kæde af metoder, men også om mennesker, som har stor kærlighed til de tomater, som til sidst havner i køkkener over hele verden. 

Bag hver førsteklasses tomat, findes en førsteklasses landmand

Hvis du tager til Parma i høj- og sensommeren, kan du praktisk taget ikke undgå at se landmænd, som står og inspicerer deres tomater ude på markerne. For at se, om en tomat er tilstrækkelig moden, kigger de på farven, som skal være klar rød. Senere kontrollerer de, om tomaterne er faste, men den faktor, som afgør, hvornår de skal høstes, er imidlertid smagen. Skallens tykkelse, saftigheden og aromaen – alt skal være perfekt. 

Videnskabeligt set er tomaten moden, når den maksimale mængde af næringsstoffer har samlet sig i frugten. Til disse hører også pigmenter som lykopen, som gør, at farven er en god indikator for modenhed. Tomatens indhold er også en indikator for modenhed hos tomater. Et højt indhold af lykopen – en kraftig antioxidant, der har mange sunde egenskaber, såsom at beskytte os mod solen, beskytte hjertet og mindske risikoen for visse former for kræft. Derfor er det er meget sundt at spise tomater.

Når tomaterne er modne, fortæller landmændene os, at nu skal der høstes. For at tomaterne ikke skal miste deres perfekte smag og konsistens, skal de plukkes hurtigt. Derfor ligger vores marker kun en times kørsel fra vores anlæg – tomaten er nemlig ingen tålmodig frugt.

“Vi mener, at en dygtig landmand er den bedste garanti for tomater af høj kvalitet, og derfor er vi nødt til at kende vores producenter personligt.”

De er ikke blot vores leverandører. Vi indgår lange partnerskaber sammen og har en personlig relation. Derved opbygges et tillidsfuldt forhold parterne imellem, og vi har mulighed for at udveksle de bedste metoder og gøre vores produktionskæde gennemsigtig fra jord til bord. 

Vores landmænd er stolte over at være tilknyttet os, fordi vi stiller høje krav

Det er ikke let at dyrke tomater. Hvis naturen og vejret ikke er på din side, hjælper ikke selv de bedste dyrkningskneb. Men vi yder vores landmænd støtte – både i form af information og teknik – så de kan forudse naturens skiften og reagere hurtigt, hvorved dyrkningen bliver mindre uberegnelig.

Det er vigtigt at fremhæve, at de nødvendige investeringer til mekaniske hjælpemidler forudsætter, at tomatavlere ikke er eller kan være fritidslandmænd. På grund af disse investeringer baserer landmændene normalt deres beregninger og prognoser på perioder af mindst fem år.

Hver eneste landmand, som vi samarbejder med, underskriver en aftale og vores etiske principper og forpligter sig til at bruge de arbejdsmetoder, som vores kvalitetscertificeringer kræver. Desuden ved vores landmænd, at vi ikke køber hvilken som helst frugt. De tomater, vi godkender til produktion, skal gennemgå en streng kvalitetskontrol.

Læs mere om vores etiske principper.

Mutti-tomaternes kvaliteter

Alle de i gennemsnit 270 leveringer om dagen til tre forskellige anlæg, som sker i høstperiodens 75 dage (altså omkring 20.000 leveringer af friske tomater), vurderes på grundlag af ti forskellige parametre, som indikerer kvaliteten hos både tomaten og den mekaniserede høst.

 • Brixtallet (Brix er et mål for opløste faste stoffer i en væske. Jo højere brixtal, desto mindre vandindhold i tomaten)
 • Forekomst af jord
 • Grønne tomater
 • Rådne tomater
 • Tomater med forrådnelse i blomsterenden
 • Tomater med revner
 • Tomater med stødmærker
 • Umodne tomater
 • Solskader
 • Tomater med ar efter blomsten

Tomaternes endelige pris fastsættes på basis af disse parametre. Partier, som ikke er forenelige med en eller flere af parametrene, modtages ikke, men sendes tilbage til producenten, som sælger dem til andre virksomheder.

Det skorter imidlertid ikke på kritik. Vi kritiseres nemlig af og til for ikke at ville tilpasse os markedsforholdene, eller vi får at vide, at vi opfører os som “rigtige apotekere”, fordi vi nægter at gå på kompromis med kvaliteten. Mutti kan ikke gå på kompromis med kvaliteten.

I sidste ende betaler indsatsen sig

Vores landmænd er stolte over at kunne sætte Mutti-skilte op på deres marker. De ser dem som bevis på høj kvalitet, bæredygtighed og ansvarlighed. Vi betaler også normalt 10–15 % mere end gennemsnitsprisen på markedet. De 40 jordbrugere, som har leveret tomater med den bedste kvalitet i årets løb, får også bonusser for deres anstrengelser. Og de allerbedste får den prestigefulde hædersbevisning Pomodorino d´Oro (guldtomaten). Vinderne af prisen får opmærksomhed og bliver kendt i hele landet. Det ville ikke være forkert at sige, at de bliver branchens rockstjerner.

Den årlige hædersbevisning er meget eftertragtet, fordi den er udtryk for en vigtig værdi og gør vinderne kendte i hele Italien.

Læs mere om hædersbevisningen Pomodorino d´Oro, og hvordan vi har belønnet kvalitet i over 20 år.

Sådan dyrker vi bæredygtige tomater

Sagde vi ikke, at det er mere kompliceret at dyrke bæredygtige tomater end som så? Sådan gør vi:

Vekseldrift

Vekseldrift er et dyrkningssystem, hvor der hvert år veksles mellem forskellige typer af afgrøder på markerne, eller at de ligger brak, så jorden kan udnytte næringsstofferne fra planterne. Formålet er at modvirke jorderosion, som bliver resultatet, hvis man altid dyrker den samme afgrøde på det samme sted. Afgrødecyklussen giver jorden en chance for at genvinde sin kraft og gør, at der ikke behøves kunstgødning, for at den kan blive med at dyrkes. Vi har brugt vekseldrift på vores marker, siden vi startede for over 100 år siden. 

Drypvanding

Vi vander vores dyrkningsområder på en så naturlig måde som muligt. Hvis du skulle køre forbi vores marker en varm sommerdag, vil du højest sandsynligt se drypslanger, som tilfører tomaterne rent vand. Drypvanding er en mere effektiv måde at vande på end at bruge konventionelle spredere eller overfladevanding. Mutti forsyner landmændene med mekaniske sensorer, jordfugtighedsmålere og vejrudsigter for at sikre, at så lidt vand som muligt går til spilde.  Denne metode blev udviklet af det italienske WWF inden for rammerne af et femårigt projekt. Takket være det er det lykkedes os at mindske vores vandforbrug med millioner af liter.

Læs mere om vores projekt sammen med det italienske WWF.

Drypvanding er den mest effektive måde at fordele vandet på og en metode, som muliggør en meget nøjagtig næringstilførsel tilpasset efter afgrødernes fænologiske faser. Med de andre vandingssystemer (såsom vandingsanlæg eller bevægelige vandingsmaskiner) kan man ikke tilføre gødningsstoffer, og de er mindre effektive.  

Genbrug af vand

Når tomaterne kommer til vores anlæg, vaskes de i store bassiner. Vandet bruges på tre måder:

 1. Tomaterne skylles med rent vand, inden de tages ind i produktionen.
 2. I udendørsbassiner bruges vand til at vaske jord og bladrester af.
 3. I det sidste trin genbruges vandet til at lede tomaterne videre ind i produktionslinjen til en første grovrengøring.

Næsten 80 % af det vand, som vi bruger i produktionen, genbruges til vandingsformål. Det gør vi, for at vi ikke bruger flere vandressourcer end, hvad der er absolut nødvendigt.

Smart landbrug

Teknik og innovationer har altid spillet en vigtig rolle for vores succes. Dette var tydeligt allerede for 120 år siden, da familien Mutti indførte nye landbrugsmetoder på sin gård. Senest har vi samarbejdet med universitetet Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Cremona. Dette samarbejde har resulteret i nye metoder og måleanordninger for vores landmænd, så de kan træffe korrekte og miljøvenlige dyrkningsbeslutninger. Samarbejdet bygger dels på vores respekt for naturen, dels på vores vilje til at skabe tillid og udveksle de bedste metoder med vores landmænd.

For at gøre det lettere for landmændene at leve op til kravene giver Mutti dem adgang til teknisk assistance via websiden Pomodoro.net, som er udarbejdet af virksomheden Horta Srl (en knopskydning af det katolske universitet i Piacenza).

Pomodoro.net er en speciel platform for vejrudsigter, som giver adgang til den mest avancerede viden, der p.t. findes. Det kan handle om forebyggelse af risikoen for sygdomme og andre skadelige faktorer, der kan føre til tab af afgrøder, om vandbehov, som en afvejning mellem ind- og udstrømning, om tomatplanternes udviklingsstadier og om en afbalanceret tilførsel af næringsstoffer. I 2020 kom der en forenklet version af appen til smartphones.

Vores produktionskæde har blandt andet opnået disse certificeringer:

BRC og IFS

Begge disse internationale certificeringer sikrer, at vores processer er i tråd med bedste praksis i branchen.

ISO 22005

Bag denne remse af tal og bogstaver skjuler sig en internationalt anerkendt certificering, som er baseret på streng kontrol og sikrer, at vores produktionskæde er gennemsigtig. Vores produkter fremstilles af 100 % italienske tomater; tomater, som dyrkes i områder uden genmodificeret organismer.

UNI 11233

Denne certificering for integreret produktion sikrer, at vores produkter fremstilles efter principperne for bæredygtigt landbrug. Tomaterne skal for eksempel dyrkes uden brug af skadelige kemikalier, biologiske agenser og teknikker.

Du kan også læse en rapport om vores vandforbrug fra det italienske WWF.

Læs mere


Choose country and language

Global site