Bæredygtige tomater smager bedre

Bæredygtighed, kan man virkelig smage det? Det er vi overbeviste om, men bæredygtighed er et komplekst begreb, hvori der indgår en del historie, en del tradition og en del moderne teknik. Desuden handler det om en filosofi, som er dybt rodfæstet i Mutti-familien. Når du beskæftiger dig med en ting, skal du gøre det så godt, som kan du kan. 

I denne artikel vil du få indblik i alle de detaljer, som gør vores tomater bæredygtige – såvel som virkelig gode.

Vogtere af den naturlige smag

I verden af i dag er kvalitet ikke bare ypperlige råmaterialer, men også et sundt miljø, et bæredygtigt landbrug, sikre og gode produkter og samtidig en dyb respekt og ansvarlighed for alt og alle, som påvirkes i forsyningskæden. Det er netop sådan, Mutti definerer kvalitet. 

Familien Mutti indså allerede fra starten, hvor vigtigt det er at holde en høj kvalitet for at klare sig i konkurrencen. Vores tilgang til kvalitet førte til, at vi vandt den prestigefulde hædersbevisning Diploma di Medaglia d’Oro di 1° grado allerede i 1911 (medaljen i midten af Muttis logo hentyder hertil). Vores vigtigste mål har altid været, at vores tomater skal være de allerbedste.

Eftersom vores leverandører befinder sig i nærheden af os, er det naturligt for os at arbejde side om side med dem. Det er helt afgørende, at deres familier og alle vores arbejdstagere føler sig trygge og har det godt.

Forudsat at kvalitetskravene tages alvorligt, bestræber vi os på at skabe langvarige relationer med landmændene. Og på trods af vores høje krav er der flere og flere landmænd, som gerne vil samarbejde med Mutti for hvert år, der går. 

“Vores kvalitetsbevidsthed omfatter hele produktionskæden og miljøet. På den måde sikrer vi os, at også de kommende generationer kan nyde fantastiske tomater.”

Kvalitetsarbejdet begynder med at finde de bedste dyrkningssteder

Sammen med vores landmænd udvælger vi de områder, som er bedst egnet til dyrkning af forskellige slags tomater. De rette forhold er afgørende for, at tomaterne kan blive rigtigt gode. 

Vores landmænd har erfaring med alle tomatsorter, og ud fra deres viden udvælges de sorter, som er bedst egnet til jorden (mindre frugtbare jorde kræver større spirekraft), klimaforhold (mere bladrige sorter har brug for mere luftgennemstrømning) og høstperioder (tidlige sorter er mere modstandsdygtige over for pludselig kulde).

Bæredygtigt landbrug fremmer god landbrugspraksis, såsom udvidet brug af vekseldrift (hvert år veksles mellem forskellige planter på det samme areal, så jorden tilføres næringsstoffer, og risikoen for modstandsdygtige skadelige insekter og ukrudt mindskes), mineralsk organisk materiale tilføres i jorden i form af gødning, og plantematerialet efterlades på marken samt brug af jordanalyse til at sikre, at jorden næringsbalance er optimal for tomater.

Disse anbefalinger er ikke blot baseret på respekt for og beskyttelse af jordens egenskaber, men skaber også de nødvendige betingelser for vellykket tomatdyrkning.

Al dyrkningsjord georefereres desuden og gennemgår en egnethedsprøve ud fra et miljømæssigt synspunkt, så jord med moderat eller høj risiko, fordi de ligger tæt på potentielle forureningskilder, ikke anvendes.

I høstperioden fra midt i juli til midt i september transporteres tomaterne i højst en time, inden de kommer til vores anlæg, så smagen og konsistensen bevares. Når de ankommer, venter der strenge test og næsten drakoniske kontrolforanstaltninger (vi accepterer kun partier med højest 8 % afviste tomater), som vi har udviklet sammen med eksterne certificeringsorganer for produktkvalitet. 

Takket være alle disse foranstaltninger kan vi garantere, at den kvalitet, vi taler om, er noget, du virkelig kan smage i vores produkter.

Dokumentet kvalitet

Mutti har været certificeret til integreret produktion siden 1999. Denne metode kaldes også integreret dyrkning og er en lavinput-produktionsteknik, som sikrer landbrugsprodukterne, forbrugerne og miljøet en bedre beskyttelse. Den er baseret på

  • agronomiske arbejdsmåder, såsom vekseldrift, 
  • kalibreret tilførsel af næringsstoffer ud fra afgrødernes behov og naturlig tilbageførsel af næringsstoffer (jordanalyser) og
  • brug af højeffektive vandingssystemer som for eksempel drypvandingssystemer og overvågningssystemer af det specifikke vandbehov samt jordfugtighedsmåling. 

Landmændene får hvert år en opgavebeskrivelse for bæredygtig produktion fra Mutti, som omfatter alle aspekter af dyrkningen, fra jordbehandling til høst. Her fokuseres først og fremmest på næringsstoffer, vanding med fugtighedsmåler, ukrudtsbekæmpelse og beskyttelse mod skadelige insekter med manuelle fælder, så man så vidt muligt undgår pesticider, og at frugterne eller bladene bliver ramt af sygdom. Denne specifikation svarer til den opgavebeskrivelse for integreret produktion, som regionen Emilia-Romagna udfærdiger (IP-certificeringen fremgår af mærkningen på Muttis produkter). Desuden har landmændene adgang til ugentlige bulletiner, hvor plantesundheden i forskellige områder beskrives. Alt dette garanterer, at planterne udvikler sig så sundt og naturligt som muligt.

Vidste du dette?


Der foretages cirka 96.000 test og analyser af de tomatpartier, som kommer ind i vores anlæg hvert år. Inden en tomat får lov til at komme ind på fabrikken, er den blevet kontrolleret tre gange af menneskeøjne og højteknologiske lasere.

De produkter, som forlader fabrikken, kontrolleres af eksterne laboratorier, som udfører omkring 35.000 test. Dertil kommer vores egen kvalitetskontrol med næsten 300.000 kontroller om året. Vi gør alt dette, fordi vi kun vil tilbyde vores kunder de allerbedste italienske tomater.

De BRC- og IFS-certificeringer, som vi har opnået, viser, at vores produktionsmetoder og produktionskæde kan klare en international kontrol. Oplysningerne fra sporingssystemet i henhold til ISO 22005 gør, at man præcist kan identificere de avlere med akkrediterede jorde, som har tilladelse til at levere tomater til vores produkter.

Læs mere


Choose country and language

Global site