KAKPOLICY

Kakor består av små text-filer som de webbsidor som besöks av användaren skickar till webbläsaren för användarens terminal där dessa sparas för att i ett senare skede skickas tillbaka till webbsidorna vid nästa besök från samma användare. I samband med att användaren surfar på en viss webbsida kan hen på sin terminal även få sig tillskickad kakor från andra webbsidor eller webbservrar (s.k. ”tredjepartskakor”). På dessa kakor kan vissa komponenter som förekommer på webbsidan som besöks finnas lagrade. Eu-förordning 679/2016 förutser ett dataskydd vad gäller behandling och spridning av data som rör fysiska personer. I det avseendet betraktas all information som kan användas för att identifiera en viss person och bl.a. information genererad av kakor som data.

Webbsidan www.mutti-parma.com (hädanefter ”Webbsidan”) använder sig av kakor för följande ändamål:

 • tekniska kakor:tekniska kakor är kakor som enbart används ”för att kunna överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att ett informationsföretag ska kunna tillhandahålla en tjänst som uttryckligen har begärts av abonnenten eller av användaren\” (jfr. Paragraf 122, stycke 1 i Lagtexten).
  Tekniska kakor används inte för några andra syften och installeras normalt sett direkt av webbsidans ägare eller av den person som sköter webbplatsen. Tekniska kakor som hämtas och behandlas på Webbsidan kan delas in i följande kategorier: surfkakor eller sessionskakor, vilka används för att tillse att webbsidan fungerar normalt vad gäller användning och surfande (att det till exempel går att utföra ett köp eller att autentisera sig för att logga in på de personliga sidorna); funktionskakor, vilka gör det möjligt för användaren att surfa efter en rad med förvalda kriterier (till exempel språk, valda produkter inför köpet) så att tillhandahållen tjänst kan optimeras.

  För att kunna installera dessa två ovannämnda kaktyper behöver man inte be om användarnas samtycke innan..

 • profileringskakor: profileringskakor syftar till att skapa en användarprofil och används för att skicka reklammeddelanden enligt de preferenser som användaren har gett uttryck för under sitt surfande på nätet.

  Webbsidan inhämtar inte den här kaktypen på direkt väg.

 • tredjepartskakor: dessa kakor gör det möjligt att skapa en anonym användarprofil för varje användare som ska syfta till att hämta information om användarens surfupplevelse på webbsidan liksom på övriga webbsidor. På det här sättet kan man få sig tillskickad en reklam som är specialriktad och som tar hänsyn till vad man är intresserad av istället för en mer generisk reklam. Dessa kakor sköts inte av vårt företag och går därför under namnet tredjepartskakor.
  Webbsidan använder sig också av tredjepartskakor lagrade av plugins från sociala nätverk. Dessa plugins har även till uppgift att optimera Webbsidans användarvänlighet. Hur data inhämtade av tredjeparter genom plugins från sociala nätverk senare ska användas beslutar varje tredjepart enskilt om. Vårt Företag har inte åtkomst till dessa kakor på samma sätt som tredjeparterna inte har åtkomst till Företagets kakor.

  Du kan titta på tredjeparternas sekretesspolicy (gäller även för när kakor hämtas via plugins från sociala nätverk) på följande länkar:

  Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
  Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/

  Webbsidan tar även emot tredjepartskakor med statistiska syften. Detta sker då i synnerhet via Google Analytics som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google använder sig enbart av insamlade data för att spåra och undersöka hur Webbsidan används, samt för att fylla i rapporter som delas med andra Google-utvecklade tjänster.

  Du kan läsa Google Analytics sekretesspolicy på följande länk: https://policies.google.com/privacy

Viktigt

I samband med din första åtkomst till Webbsidan visades en banderoll på datorskärmen. Förenligt med GDPR:s bestämmelser behöver du, för att samtycka till att Företaget tar emot och använder kakor, klicka på rutan JAG SAMTYCKER, alternativt fortsätta att surfa på Webbsidan och på så sätt uttrycka ditt explicita samtycke förenligt med paragraf nr. 32 i GDPR.

Du kan när som helst ändra på ett tidigare lämnat samtycke genom att gå tillbaka till Företagets webbsida.

Valalternativ vid användning av kakor

Du kan göra så att din dator varnar dig varje gång som en kaka skickas, d.v.s. att du kan välja att alla kakor inaktiveras. Inställningen görs i webbläsaren. Eftersom varje webbläsare har funktioner som skiljer sig något åt ska du kontrollera i din webbläsares ”hjälpmeny” för att ta reda på hur kakinställningarna ändras korrekt.

Du kan således ändra på webbläsarens inställningar så att kakorna raderas eller inte sparas i din dator eller mobila enhet utan ditt uttryckliga samtycke. På följande länkar kan du ta reda på vilka inställningar som gäller för just din webbläsare:

Om du inaktiverar kakorna får du inte längre åtkomst till flera av de funktioner som syftar till att göra Webbsidan effektivare, samtidigt som vissa av våra tjänster inte längre kommer att fungera korrekt.

Målgrupp för uppgiftsförmedlingen och användarnas rättigheter.

Kakorna som används av den här Webbsidan kommer inte att delges till någon tredje part men kan däremot komma att behandlas av den person som har hand om webbsidans tekniska underhåll. I så fall får den personen enbart använda sig av uppgifterna i underhållssyfte och i egenskap av Personuppgiftsägarens utsedda person för själva uppgiftsbehandlingen.

I egenskap av användare har du, förenligt med paragraf 15 i GDPR, vissa rättigheter som mer ingående består i följande: rätten att informeras om det förekommer personuppgifter som är hänförliga till din person eller ej (gäller även om uppgifterna inte har hunnit registreras ännu) och att dessa i så fall förmedlas på ett begripligt sätt; rätten att informeras om behandlingens syfte och tillvägagångssätt; rätten att informeras om de aktörer eller aktörskategorier till vilka personuppgifterna kan komma att förmedlas eller delges; rätten att, där detta är möjligt, informeras om uppgifternas förvaringstid; rätten att informeras om att du kan begära att personuppgifterna rättas eller raderas eller att uppgiftsbehandlingen begränsas; rätten att kunna inkomma med en reklamation; rätten att informeras om uppgifternas härkomst utifall att dessa inte har inhämtats av användaren själv; rätten att informeras om förekomsten av en automatiserad process för inhämtning av personuppgifter; rätten att informeras om förekomsten av adekvata skydd, förenligt med paragraf 46 i GDPR, i de fall där uppgifterna förmedlas till ett tredjeland eller till en internationell organisation.

Hur du utövar dina rättigheter

Du kan när som helst utöva dina rättigheter på något av följande sätt:

 • genom att skicka ett rekommenderat brev till adressen: Via Traversetolo 28, Montechiarugolo (PR – 43022), Italien;
 • genom att skicka ett mejl till e-postadressen: muttispa@muttispa.it;
 • genom att ringa till telefonnummer: +39 (0521) 652511;
 • genom att skicka ett fax till faxnummer: +39 (0521) 652596.

Personuppgiftsägare och Personuppgiftsansvarig

Ägare av personuppgifterna är företaget Mutti S.p.A. (momsregistreringsnummer IT02758310342), med bolagssäte i Montechiarugolo på adressen Via Traversetolo 28 (PR – 43022), tel. +39 0521/652511, fax +39 0521/681011.

Välj land och språk

Globala hemsidan