Ekologiska produkter

Ekologiska produkter

Våra ekologiska BIO-produkter har samma goda kvalitet som resten av våra produkter, men det finns en skillnad. Tomaterna som används i de här produkterna har odlats helt ekologiskt, utan bekämpningsmedel eller konstgödsel. Våra ekologiska tomater är så naturliga som odlade tomater bara kan vara. 

Hur är det lagat?

Lär dig mera om hur vi tillverkar våra produkter

Visit the Field to Table


Välj land och språk

Globala hemsidan