Våra värderingar

Dessa principer är grunden till allt

Våra värderingar utgör företagets själ och återspeglas i allt vi gör. Även om vår omvärld förändras med tiden kompromissar vi inte med dem.

KVALITET

Tack vare att vi uteslutande tillverkar tomatprodukter har vi kunnat fokusera på en enda frukt och skaffa oss 120 års erfarenhet av att välja de bästa tomaterna och bevara deras smak och fräschör på bästa sätt. På så sätt säkerställer vi högsta kvalitet i hela leveranskedjan.

HÅLLBARHET

Ursprungligen var vi ett familjejordbruk, och jorden i vår omgivning är också vår framtid. Våra värderingar och vår identitet är direkt kopplade till naturen. Att värna om dess mångfald och livskraft är högt prioriterat hos oss.

RESPEKT

Relationerna med våra medarbetare bygger på lojalitet och genomblickbara avtalsförhållanden som ofta varar i generationer, där man strävar efter att skapa ömsesidiga möjligheter och nytta för alla.

VÅRT SÄTT ATT ARBETA

Mutti är ett familjeföretag sedan fyra generationer

Vi använder utsökta råvaror – goda och hälsosamma tomater – till våra kvalitetsprodukter. Detta innebär att vi inte bara ställer upp normer för kvaliteten, vi tar också hänsyn till miljön och hela produktionskedjan. En respektfull och hållbar inställning till naturen och människorna är precis lika viktig som råvarornas kvalitet. Kvalitet, hållbarhet och respekt är de tre principer som ligger till grund för hela vår verksamhet. Världen förändras hela tiden, men våra värderingar kommer att fortsätta att vägleda oss i allt vi gör, inspirera oss att sätta upp allt högre standarder och utmana oss själva.

KVALITET

Mutti är ett familjeföretag sedan fyra generationer

En perfekt tomat ska vara vackert röd, mogen, söt, inte besk och lagom fast i konsistensen. Den perfekta tomatsmaken har den rätta balansen mellan sötma och syra. Den är också ett mått på när en tomat är klar att plockas.

Mutti är ett familjeföretag sedan fyra generationer som alltid enbart har satsat på att producera tomater av hög kvalitet. Vår logotyp, som registrerades 1911 och som vi fortfarande använder, består av två lejon som skyddar Muttis första kvalitetsutmärkelse. Denna utmärkelse symboliserar den inriktning som företaget har än i dag, vilken kommer till uttryck i samband med att vi belönar våra 40 bästa jordbrukare vid den årliga utdelningen av guldtomaten, Pomodorino d’Oro, och i det högre genomsnittspris vi betalar för att få tomater av hög kvalitet.

Tack vare att vi uteslutande tillverkar tomatprodukter har vi kunnat fokusera på en enda frukt och skaffa oss 120 års erfarenhet av att välja de bästa tomaterna och bevara deras smak och fräschör på bästa sätt. På så sätt säkerställer vi högsta kvalitet i hela leveranskedjan.

I vår strävan efter det bästa samarbetar vi med jordbrukare som har samma kärlek till högkvalitativa tomater som vi och som i avtalen med oss förbinder sig att leva upp till de strikta kvalitetsnormer vi har satt upp för våra tomater, från sötma till färg och naturligt sockerinnehåll. Slutligen genomför vi över 600 000 kvalitetstester om året för att säkerställa att våra produkter håller måttet.

HÅLLBARHET

Vi har alltid haft ett speciellt band till den jord

Vi använder utsökta råvaror – goda och hälsosamma tomater – till våra kvalitetsprodukter. Detta innebär att vi inte bara ställer upp normer för kvaliteten, vi måste också ta hänsyn till miljön.

Mutti grundades i lilla Basilicanova, i hjärtat av den italienska ”livsmedelsdalen”, och har alltid haft ett speciellt band till den jord som gör det möjligt för oss att odla och skörda våra utsökta tomater. Ända sedan starten har vi gjort vårt bästa för att urskilja och använda de mest miljövänliga metoderna att odla våra tomater, vilka alltid växer på kort avstånd från våra anläggningar. Under åren har vi kombinerat det traditionella tillvägagångssättet med nyskapande och incitament, så att vi kan fortsätta att älska, respektera och odla vår jord även i framtiden.

Alla beslut som fattas hos Mutti bottnar i hållbarhet. Under 2010 inledde vi ett samarbete med italienska WWF med målet att minska förbrukningen av vatten och koldioxid i hela leveranskedjan, vilket ledde till att vattenanvändningen minskade med 1 000 miljoner liter och koldioxidutsläppen med 20 000 ton på fyra år. Vi söker ständigt nya förbättringsmöjligheter, och i dag genomför vi ett projekt som syftar till att främja och stödja god praxis när det gäller att värna om den naturliga biologiska mångfalden i leveranskedjan för tomater.

RESPEKT

Mutti är ett familjeföretag sedan fyra generationer

En produktionskedja som kännetecknas av hållbarhet och ansvarstagande är en förutsättning för produktionen av kvalitetstomater. Därför är sunda och hållbara relationer lika viktiga som råvarornas kvalitet.

Mutti strävar efter att vara en tydlig och erkänd aktör som arbetar för att framhäva särdragen hos varje odlingsmiljö. De som samarbetar med oss har i avtal förbundit sig att uppfylla stränga men rättvisa och genomblickbara krav, som hjälper oss att söka uppnå högsta möjliga kvalitet på tomaterna och skydda vår leveranskedja. Den viktigaste formen av självreglering för våra jordbrukare – och ett villkor för att samarbeta med oss – är att tomaterna skördas mekaniskt till 100 %. 

Vi ställer inte bara upp standarder, vi investerar också i de människor vi samarbetar med. Ett av våra viktigaste incitament bygger på att skapa gemensamt värde genom vår kvalitetsbaserade prissättning. Det betyder att vi betalar ett högre pris för kvalitetstomater, 11 % högre än genomsnittet på marknaden under en tioårsperiod. I och med att vi betalar ett högre pris kan jordbrukarna investera i innovationer, sina gårdar, sina anställda och miljön.

Vid sidan av de ekonomiska incitamenten investerar vi i våra jordbrukare genom att hjälpa dem införa bästa jordbruksmetoder: under de senaste åren har vi försett våra jordbrukare med till exempel väderstationer och droppbevattningssystem. Med droppbevattning minimeras jordbrukets vattenförbrukning.

Välj land och språk

Globala hemsidan