Hur vi arbetar och vår värdegrund

Familjen Mutti har drivit företaget sedan starten.

Goda verksamhetsprinciper, respekt för medarbetare och samhällsengagemang är inte enbart värden för oss, de bildar den värdegrund som vi bygger hela vår verksamhet på. Affärsvärlden kan förändras, men vi behåller våra värden närmast hjärtat och vi är övertygade om att det kommer att förbli en av Muttis styrkor.

Våra värden

Uppförandekod

Våra värden bildar grunden för vår företagsverksamhet och de återspeglas i allt vi gör.

1) hög kvalitet

Vi strävar alltid efter att leverera bästa möjliga resultat, och vi jobbar ständigt för att höja ribban både när det gäller produktionskedjan och utvecklingen av nya produkter.

2) Uppriktighet

Uppriktighet har präglat vår företagsverksamhet sedan starten, och vi kommer att fortsätta vara ärliga och tydliga i allt vi gör.

3) Omsorg för miljön

Till en början var Mutti ett familjejordbruk. Nyckeln till framgång ligger i jorden vi bor på, både nu och i framtiden. Vår identitet och värdegrund har ett starkt band till naturen omkring oss. Det är vår uppgift att skydda naturens livskraft och mångfald – och den tar vi på stort allvar.

4) Långsiktig vision

Utan en långsiktig vision skulle vi inte ha kunnat växa som företag. Vi jobbar vidare i samma anda genom att kontinuerligt utveckla våra produkter, vår personal, våra arbetssätt och vårt samarbete med producenterna.

5) Respekt och personlig utveckling

Muttis framgång är ett resultat av den energi och entusiasm som finns bland våra anställda. Vi ger dem möjlighet att ytterligare utveckla sitt kunnande och sig själva som personer. Vi godkänner inte diskriminering, trakasserier eller mobbning i någon form.

6) Öppenhet och genomskinlighet

Vi är ärliga och uppför oss väl. Korrektheten har genomsyrat vår verksamhet i över hundra år och är fortsättningsvis en viktig del av vår företagskultur. I gengäld förväntar vi oss att också våra samarbetspartners visar lojalitet, respekt och samarbetsvilja.

Ansvar

Muttis framgång och resultat grundar sig på de relationer som företaget har skapat med olika intressegrupper genom åren. Vi tar alltid i beaktande vilka små och stora konsekvenser våra beslut kan ha för människor, marknaden och vår omgivning. Med den värdegrund vi har i ryggraden känner vi att vi har ett ansvar gentemot dessa. Vi strävar efter att ta väl hand om dessa relationer genom att varje dag agera på ett ansvarstagande sätt, både i affärer och arbete.

Som företag har vi ansvar för:

  • konsumenter och kunder
  • anställda och samarbetspartners
  • jordbrukare och affärspartners
  • samhälle och region
  • industri och marknad

Säkerhet och ursprung

Vi skyddar våra konsumenter med en strikt policy.

Alla de certifieringar som tilldelats vårt företag fungerar som en garanti för vår omsorg för miljö och natur. Vi kontrollerar varje länk i produktionskedjan, från frö till färdig produkt, för att ta reda på hur det vi gör påverkar vår omgivning.

Etik och lagenlighet

Etiska regler är ett verktyg för självstyrning. Att definiera och implementera normer är viktigt för att vi ska kunna förverkliga Muttis grundprinciper i vårt dagliga arbete.

Gemensamma värderingar
En gemensam vision
Bra arbetsförhållanden
Hållbar utveckling

Välj land och språk

Globala hemsidan