Mekanisk høst og bæredygtighed

Udtrykket ”mekanisk høst” kan i begyndelsen lede tankerne hen på noget meget stort og industrielt. Enorme maskiner stemmer ikke overens med det romantiske billede af tomatdyrkning på en italiensk sommerdag. Men i virkeligheden er mekanisk høst noget, som gør hele branchen bedre, hjælper avlerne samt giver sikrere arbejdsforhold og en mere bæredygtig produktionskæde.

Mutti var den første italienske tomatvirksomhed, som helt gik over til mekanisk høst, og det er vi virkelig stolte af. Når du har læst denne artikel, vil du forstå hvorfor og få information, som hjælper dig til at købe bedre og mere bæredygtige tomater. 

Høsten er afgørende for vores år

I sensommeren er der mere at lave på vores tomatmarker og på vores fabrikker end på noget andet tidspunkt af året. Der er altid meget arbejde, men for os er det også den mest spændende del af sæsonen. Det er nu, vi skal sørge for, at mennesker i hele verden kan nyde friske tomater.

De mængder af tomater, som næsten uafbrudt kommer ind i vores anlæg i høsttiden, og deres kvalitet er det, som afgør, hvordan vores kommende år kommer til at se ud. Alt skal stemme, og alle tomater skal bearbejdes inden for et døgn, for at de kan holde sig friske og lækre. Hurtighed og grundig kvalitetskontrol går hånd i hånd!

Vi bruger mekanisk høst på alle vores marker, fordi det er den bedste måde til at sikre, at vores etiske principper praktiseres i hele produktionskæden.

Hvorfor høste mekanisk?

Frem til 1970’erne ansås tomater at høre til de såkaldte “fagforeningsafgrøder”, fordi der kræves meget arbejdskraft til at høste dem ude på landet for eksempel på sletterne omkring Ferrara. Siden da er høstarbejdet gradvist blevet mekaniseret. Man begyndte at dyrke hybridsorter med begrænset vækst og indførte først maskiner, som lettede den manuelle sortering og senere optiske sorteringsmaskiner.

Samtidig er adgangen til arbejdskraft mindsket mere og mere, og i dag er det kun i nogle få områder i Puglia, hvor en lille del af høstarbejdet stadigvæk foregår manuelt. En af grundene er de kraftige tiltag, som myndighederne har truffet for at bekæmpe sort arbejde og udnyttelse af arbejdstagerne, som ofte hænger sammen med manuel høst.

Mutti var den første italienske tomatvirksomhed, som helt gik over til mekanisk høst. Hvad angår visse tomatsorter, såsom de små cherrytomater og de sarte dadeltomater, var vi tvunget til at opfinde helt nye høstmetoder. Den eneste undtagelse er San Marzano SUB (beskyttet oprindelsesbetegnelse), som skal plukkes på den måde, som San Marzanokonsortiet foreskriver.

Vores krav til høstarbejdet


  • Den nationale lovgivning og bedste praksis i branchen skal følges
  • Der skal foreligge optegnelser over alt personalet
  • Alle tomatsorter skal høstes mekanisk

Mekanisk høstarbejde forudsætter ansvarlighed, og at landbruget udvikles i overensstemmelse med en bæredygtig, langsigtet strategi. At køre og indstille høstmaskinen kræver også specialviden og forstand på komplicerede maskiner, og hvordan de vedligeholdes.

Fordelene ved at bruge maskiner

Ved manuel høst, hvor planterne rystes over i beholdere, sker der ikke nogen som helst sortering, men en traditionel manuel høst, hvor planterne rystes på marken, og de røde tomater sorteres fra, giver så lavt et udbytte, at den er helt uøkonomisk. Omkostningerne pr. tomat, som er blevet høstet ved denne metode, er dobbelt så høj som for en mekanisk høstet tomat.

Mekanisk høst øger sikkerheden under arbejdet, fordi behovet for ukvalificeret arbejdskraft mindskes, samtidig med at landmændene skal have en vis kompetence og erfaring. Vores ambition er at fjerne alle arbejdsrelaterede uregelmæssigheder fra vores marker og sikre, at alle vores producenter har de bedst mulige arbejdsvilkår og langsigtede ansættelsesaftaler.

Alle vores avlere har forpligtet sig til at følge vores etiske kodeks og anvende vores principper om åbenhed, hvilket gennemsyrer hele vores produktionskæde. For at vi kan være helt sikre på, at ting og sager er, som de skal være, har vi skabt en anonym whistleblowerordning, hvor man kan indrapportere potentielle fejl og overtrædelser af de etiske regler.

Og hvad sker der med de tomater, som frasorteres af høstmaskinen? De bliver liggende på marken sammen med andre planterester og rådner derefter og holder jorden frugtbar.

Mekanisk høst går også hurtigere, så vi kan få vores tomater bearbejdet, uden at det påvirker høstens kvalitet overhovedet. Alle disse fordele ved at høste mekanisk gør, at vi håber, at det snarest muligt bliver en standard i branchen i Italien.

Hvordan fungerer en mekanisk høstmaskine?

1.

Høstmaskinen er udstyret med en bjælke med knive, som skærer stilken af 1-2 centimeter under jordoverfladen.

2.

Oven over kniven sidder en række metalstænger som tænder langs med en kamaksel, som roterer imod uret, hele tiden under jordoverfladen, og løfter hele planten op på transportbåndet til rysteapparatet.

3.

Rysteapparatet består af vibrerende stave monteret på en cylinder, hvis bevægelse kan justeres og har til opgave at adskille frugterne fra planterne. Derefter læsses planterne, som nu mangler tomater, af på marken via et særligt transportbånd – eventuelt efter at være blevet hakket – mens tomaterne føres tilbage til maskinens forside ved hjælp af et opsætningsbånd for så at lastes i tanke, transportbakker eller beholdere på paller, som transporteres videre til fabrikken.

4.

Optiske sorteringsmaskiner opdager og udskiller jordrester samt grønne og gule tomater fra strømmen af røde tomater med ekstrem nøjagtighed. 

Men der er faktisk en ulempe ved mekanisk høst: Den kan ikke gennemføres, når det regner, fordi de tunge hjul så vil skade marken. Det opvejes dog mere end rigeligt af alle fordelene ved mekanisk høst.

VI PLUKKER HELST VORES TOMATER, NÅR SOLEN SKINNER!

Vidste du dette?


UNI11233-certificeringen viser, at ingen skadelige biologiske, kemiske eller tekniske metoder bruges i nogen som helst del af vores produktionskæde. Det indebærer, at et akkrediteret, udenforstående organ overvåger hele leveringskæden for at sikre, at vi har total kontrol over produktet, fra såning til høst til bearbejdning i produktionsanlæggene og levering af det færdige produkt til forbrugeren. Alle stadier i processen dokumenteres og gemmes.

Læs mere


Choose country and language

Global site