mann samler tomater

Hvordan påvirker klimaendringene tomatdyrkingen?

Værforholdene er alltid avgjørende for hvor god tomatavlingen blir. Selv om vi har utviklet utrolig innovative løsninger for å bidra til å forbedre den totale kvaliteten til tomatene, er vi fortsatt avhengige av klimaet rundt oss. En voldsom og rask klimaendring er en trussel mot alt menneskelig liv, men også mindre endringer får konsekvenser for våre tomater og tomatdyrkingen generelt.

Fjoråret var spesielt utfordrende for oss. Selv om våren var kald, fikk vi gode avlinger. Men været var en viktig påminnelse om de konsekvensene klimaendringene kan ha for bransjen vår og verden rundt oss.

Vi har nettopp satt i gang et nytt prosjekt sammen med WWF Italia for å beskytte det biologiske mangfoldet på åkrene våre. Selv om miljøet står overfor enorme utfordringer, tror vi at vi kan påvirke utviklingen ved å ta ett skritt om gangen.

Tradisjoner og teknologi deltar i kampen for naturen

Familien Mutti har arbeidet med tomatenes naturlige vekstsyklus i over hundre år. Det gjør at vi kan forene tradisjonelle metoder som mekaniske insektfeller med de siste innovasjonene, som droner og sensorer, for å redusere påvirkningen tomatdyrking har på naturen rundt seg.

Vekstsyklusen starter i mai, når tomatene blir plantet ut på åkrene. Jordkvaliteten, mengden sollys og regn samt temperaturen påvirker hvor raskt plantene vokser, og avgjør når fruktene er klare til å høstes. Innhøstingen skjer vanligvis fra juli til september.

Klimaendringer er en trussel mot tomatdyrkingen. For oss er arbeidet med å verne om naturen et økonomisk, sosialt og miljømessig ansvar. Det vil kreve endringer av oss alle hvis vi skal klare å håndtere problemene som klimaendringene medfører.

Sommeren 2019 var den kaldeste og mest regnfulle i Nord-Italia siden 1961. Det førte til at både tomatene og avlingene stort sett var mindre enn vanlig, noe som gjorde at prisene steg. Heldigvis var kvaliteten på tomatene likevel gjennomsnittlig god.

Slik påvirker klimaendringene tomatdyrkingen:


Ekstreme værfenomen (raskt vekslende forhold, ekstremt høye og lave temperaturer i vekstsesongen) blir vanligere.

Jordsmonnet inneholder mindre vann.

Nye og forverrede plantesykdommer kan forårsake skader.

Havnivået vil stige med mellom 9 og 29 cm innen 2030, noe som gir problemer med å bevare landarealene.

Sol og regn, våre venner og uvenner

En tomat som holder på å modne, krever en balanse mellom vann og solskinn. I 2019 begynte sesongen med for mye regn og kaldere vær enn normalt. Heldigvis ble sommermånedene stekende varme slik at sukkerinnholdet økte i de tomatene som hadde overlevd den kalde våren. For oss ble resultatet små, men gode avlinger. I tomatområdene i Sør-Italia var avlingen normal, noe som bidro til å veie opp for tapene i nord. 

En positiv effekt av de store nedbørsmengdene var at vi sparte mye vann som ellers hadde blitt brukt til dryppvanning.

Etter et utfordrende år er vi glade for å kunne si at vi likevel klarte å produsere tomatprodukter av svært høy kvalitet som kan nytes rundt omkring i verden i 2020.

Men endringene og tilfeldighetene i værforholdene er en kraftig advarsel om framtiden. For oss betyr det at vi må jobbe hardere for å bidra til et mer bærekraftig jordbruk og mer bærekraftige produksjonsmetoder som kan redusere takten på de globale klimaendringene. I løpet av de siste ti årene har vi samarbeidet tett med WWF Italia for å øke bærekraften i hele vår produksjonskjede. Neste skritt i samarbeidet er et program som skal beskytte og øke det biologiske mangfoldet i de områdene der vi dyrker tomater.

Les mer om prosjektet.

Sesongen 2019 i et nøtteskall


Avlingen var omtrent 4 % mindre enn vanlig i Nord-Italia og 1 % mindre for landet under ett.

Mutti produserte ca. 47 000 tonn tomater, det vil si 1 % mer enn året før. Hver eneste tomat kan spores tilbake til opprinnelsen.

Prisen vi betalte til produsentene, økte fra 80 til 86 euro per tonn. Mutti betalte 16 % mer enn gjennomsnittet i markedet til tomatprodusentene i Nord-Italia.

Til tross for at sesongen var utfordrende, hjalp varmen i juli oss til å komme opp på samme kvalitetsnivå som de siste årene. Dermed fikk vi nok tomater til 2020.

Les mer om våre verdier og måte å jobbe på


Choose country and language

Global site