tomathøst

En Italiensk tomatproduksjon vi kan være stolte av

Vi er klar over at produksjonskjeder ikke er det mest spennende samtaleemnet. Men etter å ha lest denne artikkelen, vil du kanskje endre oppfatning og stille nye spørsmål om alle matvarer du kjøper. Hvor kommer de fra? Hvem er menneskene bak produktet?

Muttis bærekraftige forsyningskjede er et resultat av samarbeidet med våre produsenter. Det er et samarbeid som bygger på tradisjoner og tillit, men også på en streng egenkontroll og internasjonal sertifisering. Sammen med ekstremt strenge kvalitetskontroller og bøndenes ekspertise garanterer dette at tomatproduktet blir førsteklasses.

Denne artikkelen handler om en kjede av metoder, men også om mennesker med en sterk kjærlighet til de tomatene som til slutt havner på kjøkken over hele verden. 

Bak hver fantastisk tomat finner vi en fantastisk bonde

Hvis du reiser til Parma midt eller sent på sommeren, kan du nesten ikke unngå å se bønder som inspiserer tomatene sine ute på jordene. For å se om en tomat er moden nok, vurderer de fargen, som skal være høyrød. Så kontrollerer de om tomatene er faste, men den faktoren som er avgjørende for når innhøstingen skal skje, er smaken. Tykkelsen på skallet, saftigheten og aromaen – alt må være perfekt.

Vitenskapelig sett er tomaten moden når maksimal mengde reservestoffer har samlet seg i frukten. Blant disse finner vi også pigment som lykopen, og derfor er fargen en ypperlig indikator på modenhet. Tomatin-innholdet er også en indikator på modenhet hos tomater. Lykopen er en kraftfull antioksidant med mange helsebringende egenskaper, for eksempel å beskytte mot solen, forbedre hjertehelsen og redusere faren for enkelte krefttyper – og et høyt innhold av lykopen gjør det også veldig sunt å spise tomater.

Når tomatene er modne, gir bøndene oss beskjed om at det er på tide å høste dem. Tomatene må plukkes raskt for ikke å miste sin gode smak og konsistens. Det er derfor åkrene ligger bare en time unna fabrikken vår – tomater tåler dårlig å vente.

«Vi mener at dyktige bønder er den beste garantien for kvalitetstomater, og det er derfor vi må kjenne produsentene våre personlig.»

Våre produsenter er stolte over å forbindes med oss, siden vi har høye krav

Det er ikke lett å dyrke tomater. Hvis ikke naturen og været spiller på lag med deg, har det ingenting å si hvor gode dyrkingsmetodene er. Men vi gir støtte til produsentene våre, både i form av informasjon og teknologi, slik at de kan forutse naturens skiftninger og reagere kjapt for å gjøre dyrkingen mindre uberegnelig.

Det er viktig å fremheve at de investeringene som kreves i mekanisk utstyr, innebærer at tomatprodusenter ikke kan være fritidsbønder. På grunn av investeringene baserer produsentene vanligvis beregninger og prognoser på perioder på minst fem år.

Alle produsentene som vi samarbeider med, undertegner en avtale og våre etiske prinsipper og forplikter seg til å bruke de arbeidsmetodene som våre kvalitetssertifiseringer krever. Dessuten vet produsentene våre at vi ikke kjøper hvilke tomater som helst. De tomatene vi godkjenner til produksjon, må gjennom en omhyggelig kvalitetskontroll.

Les mer om våre etiske prinsipper.

Mutti-tomatenes kvaliteter

I gjennomsnitt blir det hver dag foretatt 270 leveranser til tre forskjellige anlegg i løpet av de 75 dagene innhøstingen varer (det vil si rundt 20 000 leveranser av ferske tomater). Alle blir vurdert på grunnlag av ti ulike parametere som indikerer kvaliteten både til tomaten og den mekaniserte innhøstingen:

 • Brix-tall (Brix er et mål på oppløste faste stoffer i en væske. Jo høyere brix-tall, desto mindre vanninnhold i tomaten.)
 • Forekomst av jord
 • Grønne tomater
 • Råtne tomater
 • Tomater med griffelråte (råte i blomsterenden)
 • Tomater med sprekker
 • Tomater med støtmerker
 • Umodne tomater
 • Solskader
 • Tomater med arr etter blomsten

Den endelige prisen på tomatene blir fastsatt ut fra disse parameterne. Partier som ikke er i samsvar med én eller flere parametere, blir sendt tilbake til produsenten, som så selger dem til andre selskaper.

Til syvende og sist lønner innsatsen seg

Våre produsenter er stolte over å kunne sette opp Mutti-skilt ved åkrene sine. De ser skiltene som et bevis på høy kvalitet, bærekraft og ansvarlighet. Vi betaler også vanligvis 10–15 % mer enn gjennomsnittsprisen i markedet. De 40 produsentene som har levert tomater med best kvalitet i løpet av året, får også bonus for innsatsen. Og de aller beste får den prestisjefulle utmerkelsen Pomodorino d’Oro (gulltomaten). Vinnerne får oppmerksomhet og publisitet i hele landet. De er så å si bransjens rockestjerner.

Den årlige utmerkelsen er sterkt ettertraktet ettersom den er et uttrykk for en viktig verdi og gjør vinnerne kjent i hele Italia.

Les mer om utmerkelsen Pomodorino d’Oro og hvordan vi har belønnet kvalitet i over 20 år.

Slik dyrker vi bærekraftige tomater

Vi fortalte vel at det er mer innviklet å dyrke bærekraftige tomater enn hva man kanskje tror? Slik gjør vi:

Vekstskifte

Vekstskifte er et system som innebærer at ulike typer vekster dyrkes på åkeren forskjellige år, eller at åkeren får ligge brakk, slik at jorden kan nyttiggjøre seg næringsstoffene fra plantene. Hensikten er å motvirke den jorderosjonen som blir resultatet hvis man alltid dyrker samme vekster på samme sted. Vekstrekkefølgen gir jorden en sjanse til å komme seg igjen og gjør at det ikke kreves kunstgjødsel for fortsatt å kunne dyrke den. Vi har brukt vekstskifte på åkrene våre helt siden starten for over 100 år siden.

Dryppvanning

Vi ønsker å vanne åkrene på en så naturlig måte som mulig. Hvis du tilfeldigvis kjører forbi åkrene våre en varm sommerdag, vil du sannsynligvis se dryppslanger som forsyner tomatene med rent vann. Dryppvanning er en mer effektiv måte å vanne på enn å bruke tradisjonelle vannspredere eller overflatevanning. Mutti sørger for at produsentene får mekaniske sensorer, jordfuktighetsmålere og værmeldinger slik at vi sløser så lite vann som mulig. Denne metoden er utviklet av italienske WWF innenfor rammen av et femårig prosjekt. Takket være metoden har vi klart å redusere vannforbruket vårt med mange millioner liter.

Les mer om vårt prosjekt sammen med italienske WWF.

Gjenbruk av vann

Når tomatene kommer til anlegget vårt, blir de vasket i store bassenger. Vannet blir brukt på tre måter:

 1. Tomatene blir skylt med rent vann før de går inn i produksjonen.
 2. I utendørsbassenger blir jord og bladrester vasket vekk med vann.
 3. I det siste steget blir vannet brukt på nytt for å føre tomatene videre i produksjonslinjen til en første grovrengjøring.

Nesten 80 % av det vannet vi bruker i produksjonen, blir brukt om igjen til vanning. Det gjør vi fordi vi ikke ønsker å bruke mer vannressurser enn det som er strengt nødvendig.

Smart jordbruk

Teknologi og innovasjoner har alltid spilt en viktig rolle for fremgangen vår. Det var tydelig allerede for 120 år siden da familien Mutti innførte nye jordbruksmetoder på gården sin. De siste årene har vi samarbeidet med universitetet Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Cremona. Samarbeidet har resultert i nye metoder og måleanordninger for tomatprodusentene våre, slik at de kan treffe korrekte og miljøvennlige beslutninger for dyrking. Samarbeidet bygger dels på vår respekt for naturen, dels på vår vilje til å bygge opp tillit og utveksle beste praksis med produsentene våre.

Vår produksjonskjede har mottatt blant annet disse sertifiseringene:

BRC og IFS

Disse to internasjonale sertifiseringene sikrer at våre prosesser er i samsvar med beste praksis i bransjen.

ISO 22005

Bak denne rekken med tall og bokstaver skjuler det seg en internasjonalt anerkjent sertifisering som bygger på en streng gransking og sikrer at produksjonskjeden vår er transparent. Våre produkter er fremstilt utelukkende av italienske tomater som er dyrket i områder uten genmodifiserte organismer.

UNI 11233

Denne sertifiseringen for integrert produksjon garanterer at våre produkter er fremstilt etter prinsippene for bærekraftig jordbruk. Tomatene må for eksempel dyrkes uten bruk av skadelige kjemikalier, biologiske agenser eller teknikker.

Les mer om våre verdier og måte å jobbe på


Choose country and language

Global site