INGA BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER I VÅRA PASSERADE TOMATER

En resa till förträfflighet

Inga bekämpningsmedelsrester under produktion är ett resultat av en approach som pågått under många år. Det är resultatet av oavbruten vetenskaplig forskning, betydande investeringar och noggrant arbete som utförts i samarbete med våra jordbrukare och som växt fram ur vår delade kärlek för de bästa tomaterna och en strävan efter att ständigt lära sig nya förhållningssätt. Att erbjuda våra kunder 100 % italienska passerade tomater utan bekämpningsmedelsrester* är en ytterligare kvalitetskontroll inom ramen för certifierade jordbrukspraktiker för integrerad produktion som vi har implementerat i över tjugo år. Det är ett tydligt tecken på vårt engagemang att garantera bästa kvalitet på ett sömlöst och hållbart sätt.

*De mer än 600 analyserade molekylerna från bekämpningsmedel ligger under kvantifikationsgränsen på 0,01 mg/kg.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR KVALITET

Efterlevnad av ännu strängare regler för kompromisslös kvalitet

Jordbrukspraxis för integrerad produktion, såsom växelbruk och val av mer motståndskraftiga växter gör det redan möjligt att hålla nivåerna för rester av fytosanitära produkter långt under de i lagen angivna gränserna, vilket möjliggör för oss att erbjuda hälsosamma och säkra produkter.

Att uppnå en integrerad produktionsstandard utan rester representerar dock ytterligare kvalitetskontroll som inkluderar efterlevnad av ännu strängare regler än vad som gäller idag, och gör det möjligt för oss att sträva efter ännu högre kvalitet och att övervinna våra egna standarder. Vi kontrollerar och testar våra produkter genom hela leveranskedjan och produktionsprocessen för att garantera restnivåer under gränsvärdena (0,01 mg/kg) för mer än 600 molekyler. 

Våra produkter utan bekämpningsmedelsrester är certifierade av det oberoende tredjepartsorganet DNV

VI ODLAR VÅR FRAMTID

Vi stöder och belönar våra jordbrukare

Denna ökande hållbara produktionsmetod är enbart möjlig tack vare den delade passionen och hängivenheten hos våra jordbrukare som frivilligt följer specifikationerna där inga bekämpningsmedelsrester förekommer under integrerad produktion: överenskommelser som innehåller odlingskriterier som respekterar miljö och människa för att erhålla en produkt som är både god och äkta. 

Aktiviteterna som implementerats av våra jordbrukare för att skydda tomaterna, hantera jorden och vattnet som används överensstämmer med kraven som syftar till att begränsa påverkan på ekosystemet och producenternas och konsumenternas hälsa.

Det skulle inte vara möjligt att sträva efter de ambitiösa kvalitetsstandarderna som vi introducerar utan långsiktiga och personliga relationer med våra jordbrukare som delar samma passion för högkvalitativa tomater. Vi stöder deras val att anamma standarden ”inga rester” genom ett särskilt system för monetära incitament, vilket bidrar till de system Mutti redan har implementerat för att garantera tomater av högsta kvalitet, såsom tidig ankomst, daglig kvalitet, Pomodorino d’Oro och bonus för sista leverans.

INGA BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER I VÅRA PASSERADE TOMATER

En resa till förträfflighet

Inga bekämpningsmedelsrester under produktion är ett resultat av en approach som pågått under många år. Det är resultatet av oavbruten vetenskaplig forskning, betydande investeringar och noggrant arbete som utförts i samarbete med våra jordbrukare och som växt fram ur vår delade kärlek för de bästa tomaterna och en strävan efter att ständigt lära sig nya förhållningssätt. Att erbjuda våra kunder 100 % italienska passerade tomater utan bekämpningsmedelsrester* är en ytterligare kvalitetskontroll inom ramen för certifierade jordbrukspraktiker för integrerad produktion som vi har implementerat i över tjugo år. Det är ett tydligt tecken på vårt engagemang att garantera bästa kvalitet på ett sömlöst och hållbart sätt.


*De mer än 600 analyserade molekylerna från bekämpningsmedel ligger under kvantifikationsgränsen på 0,01 mg/kg.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR KVALITET

Efterlevnad av ännu strängare regler för kompromisslös kvalitet

Jordbrukspraxis för integrerad produktion, såsom växelbruk och val av mer motståndskraftiga växter gör det redan möjligt att hålla nivåerna för rester av fytosanitära produkter långt under de i lagen angivna gränserna, vilket möjliggör för oss att erbjuda hälsosamma och säkra produkter.

Att uppnå en integrerad produktionsstandard utan rester representerar dock ytterligare kvalitetskontroll som inkluderar efterlevnad av ännu strängare regler än vad som gäller idag, och gör det möjligt för oss att sträva efter ännu högre kvalitet och att övervinna våra egna standarder. Vi kontrollerar och testar våra produkter genom hela leveranskedjan och produktionsprocessen för att garantera restnivåer under gränsvärdena (0,01 mg/kg) för mer än 600 molekyler. 

Våra produkter utan bekämpningsmedelsrester är certifierade av det oberoende tredjepartsorganet DNV.

VI ODLAR VÅR FRAMTID

Vi stöder och belönar våra jordbrukare

Denna ökande hållbara produktionsmetod är enbart möjlig tack vare den delade passionen och hängivenheten hos våra jordbrukare som frivilligt följer specifikationerna där inga bekämpningsmedelsrester förekommer under integrerad produktion: överenskommelser som innehåller odlingskriterier som respekterar miljö och människa för att erhålla en produkt som är både god och äkta. 

Aktiviteterna som implementerats av våra jordbrukare för att skydda tomaterna, hantera jorden och vattnet som används överensstämmer med kraven som syftar till att begränsa påverkan på ekosystemet och producenternas och konsumenternas hälsa.

Det skulle inte vara möjligt att sträva efter de ambitiösa kvalitetsstandarderna som vi introducerar utan långsiktiga och personliga relationer med våra jordbrukare som delar samma passion för högkvalitativa tomater. Vi stöder deras val att anamma standarden ”inga rester” genom ett särskilt system för monetära incitament, vilket bidrar till de system Mutti redan har implementerat för att garantera tomater av högsta kvalitet, såsom tidig ankomst, daglig kvalitet, Pomodorino d’Oro och bonus för sista leverans.

VÅRA PASSERADE TOMATER

 Inga bekämpningsmedelsrester idag

Muttis Passerade tomater – Passata – , skördade under mitten av den italienska sommaren, är den första produkten i vår serie som erhåller certifieringen inga  bekämpningsmedelsrester och representerar ett grundläggande steg i vårt ständiga sökande efter ännu bättre kvalitet.

FRÅN VÅRA FÄLT TILL DIN TALLRIK

Vi kontrollerar varje steg

För att erhålla en produkt certifierad utan bekämpningsmedelsrester har vi fulländat alla produktionssteg från fält till tallrik. Innovation har introducerats inte bara när det kommer till odlingsteknikerna, utan även i vår omvandlingsprocess. Detta har kompletterats av nya faser som tillåter oss att inga rester* av bekämpningsmedel finns i den färdiga produkten. Så här kontrollerar vi kvaliteten i vår produktion för inga bekämpningsmedelsrester:

  • PÅ FÄLTEN: analyser genomförs i genomsnitt 7 dagar före skörd.
  • VID ANKOMST TILL FABRIKEN: första ankomstdagen.
  • PÅ PRODUKTER: provtagning var fjärde timme i produktionslinjen.

Zero residue by 2025

Our will for an healthier future

Our farmers are progressively adopting the Mutti Sustainable Agricultural Production protocol and the number of Zero Residue products are increasing very fast, our goal is to reach Zero Residue mark for all our essential products by 2025.

Zero residue by 2025

Our will for an healthier future

Our farmers are progressively adopting the Mutti Sustainable Agricultural Production protocol and the number of Zero Residue products are increasing very fast, our goal is to reach Zero Residue mark for all our essential products by 2025.

Välj land och språk

Globala hemsidan