tomathøst

Derfor er maskinell innhøsting viktig

Mutti var det første italienske tomatforetaket som helt gikk over til maskinell innhøsting, og det er vi virkelig stolte over. Når du har lest denne artikkelen, vil du forstå hvorfor og ha informasjon som hjelper deg å kjøpe bedre og mer bærekraftige tomater.

Avlingen er avgjørende for året vårt

Sensommeren er den travleste tiden på året på tomatåkrene og fabrikkene våre. Det er alltid mye å gjøre, men for oss er dette også den mest spennende delen av sesongen. Det er nå vi sørger for at mennesker over hele verden etter hvert kan nyte deilige tomater.

Det er mengden tomater som kontinuerlig kommer til anleggene våre i innhøstingsperioden og deres kvalitet som avgjør hvordan det kommende året vil se ut for oss. Alt må fungere, og alle tomater må bearbeides i løpet av et døgn for å holde seg friske og gode. Hurtighet og grundig kvalitetskontroll går hånd i hånd!

Vi bruker maskinell innhøsting på alle åkrene våre, ettersom det er den beste måten å sikre at våre etiske prinsipper blir fulgt i hele produksjonskjeden.

Derfor høster vi maskinelt

Fram til 1970-tallet ble tomater regnet som en såkalt “fagforeningsgrøde” ettersom det krevde mye arbeidskraft å høste dem på landsbygda i innlandet, for eksempel på slettene rundt Ferrara. Siden den gang har innhøstingen gradvis blitt mekanisert: Man begynte å dyrke hybridsorter med begrenset vekst og innførte først maskiner som gjorde den manuelle sorteringen enklere, og deretter optiske sorteringsmaskiner.

Samtidig har det blitt stadig mindre tilgang på arbeidskraft, og i dag er det bare i noen få områder i Puglia at en liten del av innhøstingen fortsatt skjer manuelt. En av årsakene er de kraftige tiltakene myndighetene har truffet for å bekjempe svart arbeid og den utnyttingen av arbeidere som ofte er forbundet med manuell høsting.

Mutti var det første italienske tomatforetaket som fullt og helt gikk over til maskinell høsting. Når det gjelder enkelte tomatsorter, for eksempel de små cherrytomatene og ømtålige daddeltomatene, måtte vi finne opp helt nye høstemetoder. Det eneste unntaket er San Marzano DOP (beskyttet opprinnelsesbetegnelse), som må plukkes på den måten San Marzano-konsortiet bestemmer.

Våre krav til innhøstingsarbeidet


  • Nasjonal lovgivning og beste praksis i bransjen skal følges.
  • Det skal foreligge en oversikt over alt personell.
  • Alle tomatsorter skal høstes maskinelt.

Innhøstingsmaskiner forutsetter ansvarlighet og at gårdsbruket utvikler seg etter en bærekraftig, langsiktig strategi. Å kjøre og stille inn innhøstingsmaskinen krever også spesialkunnskap og at man er kjent med kompliserte maskiner og hvordan de skal vedlikeholdes.

Alle disse fordelene ved maskinell innhøsting gjør at vi håper at dette blir standard i bransjen i Italia så snart som mulig.

Fordelen ved å bruke maskiner

Ved manuell innhøsting der plantene blir ristet inne i beholderne, forekommer det overhodet ikke noen sortering, og tradisjonell manuell høsting der plantene blir ristet på bakken og røde tomater sorteres ut, har så lav avkastning at den er helt uøkonomisk. Kostnadene per tomat som er høstet med denne metoden, er dobbelt så høy som for en tomat som er maskinelt høstet.

Maskinell innhøsting øker sikkerheten i arbeidet ettersom det er mindre behov for ukvalifisert arbeidskraft samtidig som bøndene må ha en viss kompetanse og erfaring. Vår ambisjon er å fjerne alle arbeidsrelaterte misforhold fra åkrene våre og sørge for at alle våre produsenter har best mulig arbeidsvilkår og langsiktige arbeidsavtaler.

Alle våre produsenter har forpliktet seg til å følge våre etiske retningslinjer og våre prinsipper om åpenhet, som gjennomsyrer hele produksjonskjeden vår. For at vi skal være helt sikre på at saker og ting er slik de skal være, har vi opprettet en anonym varslingskanal der man kan rapportere om mulige feil og brudd på de etiske retningslinjene.

Hvordan fungerer en innhøstingsmaskin?

1.

Innhøstingsmaskinen er utstyrt med en fingerbjelke som skjærer av stilken 1–2 cm under bakken.

2.

Over kniven sitter en rekke med metallstenger som tenner langs en kamaksel som roterer motsols, fortsatt under overflaten av bakken, og løfter hele planten opp på transportbåndet til risteapparatet.

3.

Risteapparatet består av vibrerende staver montert på en sylinder med regulerbar bevegelse, og har til oppgave å skille frukten fra planten. Deretter blir plantene, som nå er uten tomater, lastet ned på bakken med et spesielt transportbånd – eventuelt etter å ha blitt hakket opp – mens tomatene blir ført tilbake til fremsiden av maskinen ved hjelp av et sett med bånd. Så blir tomatene lastet i tanker, transportkasser eller beholdere på paller for videre transport til fabrikken.

4.

Optiske sorteringsmaskiner oppdager og skiller ut jordklumper samt grønne og gule tomater fra strømmen av røde tomater, og er ekstremt nøyaktige.

Men maskinell innhøsting har faktisk en ulempe: Den kan ikke foregå når det regner, ettersom de tunge hjulene da ville skade bakken.

MEN DETTE BLIR MER ENN OPPVEID AV ALLE FORDELENE MED MASKINELL INNHØSTING.
VI PLUKKER GJERNE TOMATENE I SOLSKINN!

Visste du dette?


UNI11233-sertifiseringen viser at det ikke blir benyttet skadelige biologiske, kjemiske eller tekniske metoder i noen del av vår produksjonskjede. Den innebærer at et akkreditert eksternt organ overvåker hele leveransekjeden for å sikre at vi har total kontroll over produktet fra såing og innhøsting til bearbeiding i produksjonsanlegget og levering av ferdig produkt til forbrukeren. Alle stadiene i prosessen blir dokumentert og kan spores.

Les mer om våre verdier og måte å jobbe på


Choose country and language

Global site