Tomaternas hållbarhet påverkar smaken

Kan man verkligen känna smaken av hållbarhet? Det är vi övertygade om, men hållbarhet är en sammansatt företeelse som består av en del historia, en del tradition och en del modern teknik. Dessutom handlar det om en filosofi som är djupt rotad i Muttifamiljen: om du bara ägnar dig åt en sak, se då till att du gör det så bra du bara kan.

I den här artikeln får du en inblick i alla de detaljer som gör våra tomater hållbara – och utsökt goda också.

Den naturliga smakens väktare

I dagens värld är kvalitet inte bara ypperliga råmaterial, utan också en hälsosam miljö, ett hållbart jordbruk, säkra och goda produkter och samtidigt en djup respekt och ett ansvarstagande för allt och alla som påverkas i leveranskedjan. Det är precis så Mutti definierar kvalitet. 

Familjen Mutti insåg redan från början hur viktigt det är att hålla hög kvalitet för att utmärka sig i konkurrensen. Vårt kvalitetstänkande ledde till att vi erövrade den prestigefyllda utmärkelsen Diploma di Medaglia d’Oro di 1° grado redan 1911 (medaljen i mitten av Muttis logotyp anspelar på detta). Vårt främsta mål har alltid varit att våra tomater ska vara de allra bästa.

Eftersom våra leverantörer finns i vår närhet är det naturligt för oss att arbeta sida vid sida med dem. Det är helt avgörande att deras familjer och alla våra arbetstagare är trygga och mår bra.

Förutsatt att kvalitetskraven tas på allvar strävar vi efter att ha långsiktiga relationer med jordbrukarna. Och trots våra höga krav blir det fler och fler jordbrukare som vill samarbeta med Mutti för varje år som går. 

Vårt kvalitetsmedvetande omfattar hela produktionskedjan och miljön. På så sätt säkerställer vi att också kommande generationer får njuta av fantastiska tomater.

”Vårt kvalitetsmedvetande omfattar hela produktionskedjan och miljön. På så sätt säkerställer vi att också kommande generationer får njuta av fantastiska tomater.”

Kvalitetsarbetet börjar med att hitta de bästa odlingsplaterna

Tillsammans med våra jordbrukare väljer vi ut de områden som lämpar sig bäst för odlingen av olika slags tomater. Att förhållandena är de rätta är avgörande för att tomaterna ska bli riktigt goda. 

Våra jordbrukare har erfarenhet av alla tomatsorter, och utifrån sina kunskaper väljer de ut de sorter som lämpar sig bäst för jorden (mindre bördiga jordar kräver större växtkraft), klimatförhållanden (mer bladrika sorter behöver mer luftgenomströmning) och skördeperioder (tidiga sorter är mer motståndskraftiga mot köldknäppar).

Hållbart jordbruk främjar god lantbrukspraxis, såsom omfattande växelbruk (att växterna skiftar plats varje år i en viss ordningsföljd för att se till att jorden får tillbaka näringsämnen och för att minska risken för motståndskraftiga skadeinsekter och ogräs), att mineraliskt organiskt material återförs till jorden genom gödsling och att växtmaterial lämnas kvar på fälten, samt användning av jordanalys för att säkerställa att jordens näringsbalans är optimal för tomater.

Dessa rekommendationer bygger inte bara på respekt för och skydd av jordens egenskaper, utan ger också nödvändiga förutsättningar för framgångsrik tomatodling.

All odlingsmark georefereras också och genomgår en lämplighetsbedömning från miljösynpunkt, så att mark med medelhög eller hög risk på grund av närhet till potentiella föroreningskällor inte används.

Under skördeperioden, från mitten av juli till mitten av september, transporteras tomaterna högst en timme innan de kommer till vår anläggning, så att smak och konsistens bevaras. När de anländer väntar strikta tester och nästan drakoniska kontrollåtgärder (vi accepterar bara partier med högst 8 % underkända tomater), som vi har utvecklat tillsammans med externa cerifieringsorgan för produktkvalitet. 

Tack vare alla dessa åtgärder kan vi garantera att den kvalitet vi talar om är någonting du verkligen känner smaken av i våra produkter.

Intygad kvalitet

Mutti har varit certifierat för integrerad produktion sedan 1999. Denna metod kallas även integrerad odling och är en produktionsteknik med låg användning av insatsmedel som ger lantbruksproducenter, konsumenter och miljön ett bättre skydd. Detta bygger på

  • utnyttjande av agronomiska arbetssätt såsom växelbruk, 
  • kalibrering av tillförseln av näringsämnen utifrån grödornas behov och naturlig återföring av näringsämnen (jordanalyser) och
  • användning av högeffektiva bevattningssystem, till exempel system för droppbevattning, och system för övervakning av specifika vattenbehov och markfuktighetsmätning. 

Jordbrukarna får varje år en kravspecifikation för hållbar produktion från Mutti, som omfattar alla aspekter av odlingen, från markberedning till skörd. Fokus ligger framför allt på näringsämnen, bevattning med fuktighetsmätare, ogräsbekämpning och skydd mot skadeinsekter med manuella fällor för att så långt möjligt undvika bekämpningsmedel och sjukdomar som drabbar frukterna eller bladverket. Denna specifikation motsvarar den kravspecifikation för integrerad produktion som regionen Emilia-Romagna utfärdar (IP-certifieringen framgår av märkningen på Muttis produkter). Dessutom har jordbrukarna tillgång till veckobulletiner där den fytosanitära situationen i olika områden beskrivs. Allt detta garanterar att plantorna utvecklas så sunt och naturligt som möjligt.

Visste du detta?


Det görs cirka 96 000 tester och analyser av de tomatpartier som kommer in i våra anläggningar varje år. Innan en tomat får tas in i fabriken har den också kontrollerats tre gånger av mänskliga ögon och högteknologiska lasrar.

De produkter som lämnar fabriken kontrolleras av externa laboratorier, som utför omkring 35 000 tester. Till detta kommer vår egen kvalitetskontroll med nästan 300 000 kontroller om året. Vi gör detta för att vi bara vill ge våra kunder de allra bästa italienska tomaterna.

friday night tortillas

De BRC- och IFS-certifieringar som vi har erhållit visar att våra produktionsmetoder och vår produktionskedja klarar en internationell granskning. Uppgifterna från spårbarhetssystemet enligt ISO 22005 gör att man exakt kan identifiera de odlare med ackrediterade marker som tillåts leverera tomater för våra produkter.

Läs mer om Muttis verksamhet


Välj land och språk

Globala hemsidan