Klimatförändringarnas effekt på våra tomater

Väderförhållandena är alltid avgörande för odlingsresultatet. Vi har visserligen utvecklat enastående innovativa lösningar för att bidra till att förbättra tomaternas övergripande kvalitet, men vi är fortfarande beroende av klimatet omkring oss. En fullskalig snabb klimatförändring är ett hot mot allt mänskligt liv, men också mindre förändringar får konsekvenser för våra tomater och tomatodlingen i stort.

Förra året var särskilt utmanande för oss. Trots att våren var kall lyckades vi få en bra skörd. Vädret var emellertid en viktig påminnelse om de potentiella konsekvenser klimatförändringar kan få för vår bransch och vår omvärld som helhet.

Vi har just påbörjat ett nytt projekt tillsammans med italienska WWF för att skydda den biologiska mångfalden på våra jordbruksmarker. Även om vår livsmiljö står inför enorma utmaningar tror vi att vi kan påverka utvecklingen genom att ta ett steg i taget.

Traditioner och teknik deltar i kampen för naturen

Familjen Mutti har arbetat med tomatens naturliga växtcykel i över hundra år. Detta gör att vi kan förena traditionella metoder som mekaniska insektsfällor med de senaste innovationerna, såsom drönare och sensorer, för att minimera tomatodlingens påverkan på den omgivande naturen.

Växtcykeln börjar i maj när tomaterna planteras på öppna fält. Markens kvalitet, mängden solljus och regn samt temperaturen påverkar hur snabbt plantorna växer och avgör när frukterna är skördemogna. Skörden äger vanligtvis rum från juli till september.

Klimatförändringar är ett hot mot tomatodlingen. För oss är arbetet med att värna om naturen ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det kommer att krävas förändringar av oss alla om vi ska klara de problem som klimatförändringarna för med sig.

Sommaren 2019 var den regnigaste och kallaste i Norditalien sedan 1961. Detta gjorde att tomaterna var mindre och att avkastningen generellt sett var mindre än vanligt, vilket ledde till att priserna steg. Lyckligtvis var frukternas kvalitet ändå genomsnittlig.

Så här påverkas tomatodlingen av klimatförändringar:


Extrema väderfenomen (snabbt föränderliga förhållanden, extremt höga och låga temperaturer under växtsäsongen) blir vanligare.

Mängden vatten i jorden minskar.

Nya och förvärrade växtsjukdomar kan orsaka skador.

Havsnivån kommer att stiga med mellan 9 och 29 cm till 2030, vilket medför problem med att bevara landarealen.

Solen och regnet, våra vänner och fiender

En tomat som håller på att mogna kräver en balans mellan vatten och solsken. Under 2019 började säsongen med för mycket regn och kallare väder än genomsnittet. Som tur var blev sommarmånaderna stekheta, vilket innebar att sockerhalten i de tomater som hade överlevt den kalla våren steg. För oss blev resultatet en liten men god skörd. I odlingsområdena i Syditalien var avkastningen normal, vilket hjälpte oss att uppväga förlusterna i norr. 

En positiv effekt av de stora regnmängderna var att vi kunde spara mycket vatten som vi annars skulle ha behövt använda för droppbevattning.

Efter ett utmanande år gläder det oss att kunna säga att vi ändå lyckades producera tomatprodukter av mycket hög kvalitet som kan avnjutas runt om i världen under 2020.

Men förändringarna och slumpmässigheten i väderförhållandena är en kraftig varningssignal inför framtiden. För oss betyder de att vi måste arbeta hårdare för att dra vårt strå till stacken när det gäller att åstadkomma ett mer hållbart jordbruk och mer hållbara produktionsmetoder och därmed få de globala klimatförändringarna att slå av på takten. Under den senaste tioårsperioden har vi haft ett nära samarbete med italienska WWF i syfte att öka hållbarheten i hela vår produktionskedja. Nästa steg i detta samarbete är ett program som inriktar sig på att skydda och öka den biologiska mångfalden i våra odlingsområden för tomater.

Läs mer om projektet.

Säsongen 2019 i ett nötskal


Avkastningen var omkring 4 % mindre än vanligt i Norditalien och 1 % mindre nationellt.

Mutti producerade cirka 47 000 ton tomater, vilket är 1 % mer än föregående år. Varenda tomat går att spåra till ursprunget.

Den ersättning vi betalar till odlarna ökade från 80 till 86 euro/ton. Mutti betalade 16 % mer än genomsnittet på marknaden till jordbrukarna i Norditalien.

Trots att säsongen var en utmaning hjälpte värmen i juli oss att komma upp i samma kvalitetsnivå som under de senaste åren, Därmed fick vi tillräckligt med tomater för 2020.

Läs mer om Muttis verksamhet


Välj land och språk

Globala hemsidan