Premietrekning i Muttis tomatsuppemesterskap – vilkår

VILKÅR FOR DELTAKELSE

Les disse instruksjonene nøye før du registrerer deg for matlagingskonkurransen.

Arrangøren Mutti S.p.As (som definert under) «tomatsuppemesterskap» («konkurransen») begynner kl. 00:01 den 01.09.23 og avsluttes kl. 23:59 den 31.10.23. Alle tidspunkt i disse reglene henviser til norsk tid.

2. Deltakelse: Konkurransen er åpen for alle personer over 18 (atten) år som er bosatt i Norge, med unntak av arrangøren, datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres respektive ansatte, styremedlemmer, tillitsvalgte, aksjonærer, etterfølgere, stedfortredere, agenter og konsulenter (sammen benevnt «arrangørens partnere») og nære familiemedlemmer av arrangørens partnere og personer som bor i deres husholdninger. Konkurransen skal avholdes i samsvar med alle gjeldende konkurranselover.

Ved å melde seg på konkurransen fritar deltakerne arrangøren og arrangørens partnere fra alt ansvar og erstatningsansvar for eventuelle skader, tap, dødsfall og skadevirkninger av alle slag som forårsakes av deltakelse i konkurransen eller i forbindelse med at deltakerne godtar, er i besittelse av, bruker eller misbruker premier de mottar som følge av konkurransen.

3. Aksept av reglene: Ved å delta aksepterer deltakerne at de helt og uten forbehold er bundet av disse offisielle reglene. Deltakerne bekrefter og garanterer at de oppfyller kravene til deltakelse i dette dokumentet. I tillegg aksepterer deltakerne at arrangørens beslutninger er endelige og bindende hva angår konkurransen.

4. Deltakelse/konkurranse: Tomatsuppemesterskapet vil kåre Norges beste tomatsuppeoppskrift. Deltakere kan melde seg på ved å sende inn sin beste tomatsuppeoppskrift (tilpasset fire porsjoner) som inneholder et produkt fra Mutti (som for eksempel Mutti Polpa knuste tomater, Mutti Passata, Mutti dobbeltkonsentrert tomatpuré, Mutti flådde tomater, cherry-tomater, Verdurine tomatpuré med grønnsaker, Mutti pastasauser eller Mutti pizzasaus), eventuelt med bilder av suppen. Man kan ikke bruke ferske tomater. Bidrag som inneholder ferske tomater, forkastes. Man kan kun delta med ett bidrag, og du kan ikke melde deg på på andres vegne. Dommerne vil velge ut de 4 beste tomatsuppene basert på følgende kriterier: bruken av et Mutti-produkt som rettens hovedingrediens, originalitet og generell appell.  

De fire finalistene vil kontaktes av Mutti 5. oktober 2023 og informeres om at de har gått videre til avstemningsrunden. De 4 tomatsuppene vil så fotograferes av profesjonelle fotografer, lages og prøvesmakes av dommerne og stemmes over av forbrukerne i en nettavstemning som vil vare fra 17. oktober 2023 til 31. oktober 2023. Publikum vil inviteres til å velge sin favorittsuppe basert på inntrykk og oppskrift og stemme ved å klikke på hjerteikonet under deres favorittsuppe. Det tillates kun én stemme per IP-adresse, og stemmer som ikke etterlever reglene, vil bli forkastet. Vinneren vil kåres på grunnlag av dommernes vurdering (50 %) og avstemningen blant forbrukerne (50 %). Vinneren vil kontaktes av Mutti 3. november. 

Alle de 4 finalistene vil motta premier. Hovedpremien er en reise til Parma i Italia med 4 overnattinger for 2 personer, inkludert innkvartering, fly, billeie og middag på en restaurant i Parma (utfyllende detaljer i punkt 8 under).

Kun personer som er fast bosatt i Norge, kan delta i konkurransen. Kun deltakere som har levert et bidrag sammen med alle påkrevde opplysninger (fullt navn, e-post, postnummer og oppskrift), vil bli vurdert. Hvis premien ikke kan overleveres eller er urimelig, vil vinnerne motta en tilsvarende erstatning. Premiene beskrives i detalj i punkt 7.

5. Slik melder du deg på: For å melde seg på må deltakere oppgi sin tomatsuppeoppskrift, fullt navn og en gyldig e-postadresse på nettstedet for tomatsuppemesterskapet på https://mutti-parma.com/no/tomatsuppemesterskap/. Påmeldingen må oppfylle alle spesifiserte krav som gjelder premietrekningen, for at deltakeren skal kunne vinne «premien». Ufullstendige påmeldinger og påmeldinger som ikke er i samsvar med de offisielle reglene, vil diskvalifiseres etter arrangørens skjønn og forgodtbefinnende. Deltakere i premietrekningen kan ikke melde seg på flere ganger enn angitt ved å benytte flere e-postadresser, identiteter eller enheter i et forsøk på å omgå de offisielle reglene. Bruk av uærlige metoder eller andre forsøk på å omgå de offisielle reglene gir grunnlag for umiddelbar utestengelse av deltakeren fra premietrekningen, etter arrangørens eget skjønn og forgodtbefinnende.

Alle påmeldinger må være mottatt innen fristen 30.09.23. Arrangøren er ikke ansvarlig for mislykkede forsøk på påmelding eller påmeldinger som gjøres etter at fristen er ute. Arrangøren forbeholder seg retten til å avgjøre hvilke påmeldinger som oppfyller påmeldingskravene. DELTAKERE MÅ MELDE SEG PÅ I HENHOLD TIL DISSE OFFISIELLE REGLENE. INGEN ANDRE PÅMELDINGSMETODER GODTAS.

6. Varsling og offentliggjøring av vinneren: Vinneren vil varsles via e-post av Mutti 3. november. Vinnerens navn og oppskrift vil offentliggjøres på Muttis nettsted etter at konkurransen er avsluttet. 

7. Premie: 

Alle de fire finalistene vil motta premier. Førsteplassen vinner en reise til Parma i Italia med 4 overnattinger for 2 personer, inkludert innkvartering, tur-retur-billetter på økonomiklasse til Bologna eller Milano (datoene velges av vinneren, men med de begrensninger som følger av punkt 8 under), billeie for en sjåfør som er eldre enn 25 år og har gyldig førerkort, og middag på en restaurant med Michelin-stjerne i Parma. 

Andre-, tredje- og fjerdeplass vil motta en produktpakke fra Mutti med produkter og noe materiell fra Mutti.

Premiedetaljene bestemmes av arrangøren. Premiene kan ikke erstattes med noe annet, med mindre arrangøren godtar det. Premiene kan ikke overføres til andre.

Organiseringen av resten av programmet for reisen, fastsetting av reiseperioden og bestillinger vil finne sted etter premieseremonien.

8. Spesielle reisevilkår Vinneren av reisen til Parma vil settes i kontakt med Muttis reisepartner, Millepiedi Viaggi, som vil bistå med å arrangere reisen. Når reisedatoene er valgt, må vinneren informere Mutti slik at vi kan bistå med bordreservasjonen.   

– Premien inkluderer tur-retur-flybilletter på økonomiklasse, alle flyavgifter og -tillegg i tillegg til ett stykk innsjekket bagasje per person. Med forbehold om tilgjengelighet, vil avreiseflyplassen være vinnernes nærmeste internasjonale flyplass med direkteflygninger til Italia. Merk at dette ikke nødvendigvis er vinnerens nærmeste flyplass. Hvis du ikke er innehaver av norsk pass, klan det være at du trenger visum for denne destinasjonen. Dette bør ordnes hos nærmeste ambassade. Merk at eventuelle visumkostnader ikke er inkludert i premien.

– Premien inkluderer billeie. Sjåføren må være over 25 år gammel og ha hatt førerkort i minimum 2 år. Alt inkludert betyr fri kilometer, ulykkesforsikring, tyveribeskyttelse, dekning av lokale avgifter og flyplassavgifter. Sjåføren må kunne fremvise et personlig kredittkort med en saldo på EUR 500 – 1000 (sum avhengig av selskap) tilgjengelig for et depositum som refunderes til kortet når kjøretøyet leveres tilbake i samme stand.

– Dere vil dele dobbeltrom med bad på et firestjerners hotell med frokost inkludert. Hvis dere foretrekker et rom med separate senger, vil vi forsøke å ordne det, men vi kan ikke garantere det. Premien inkluderer ikke midler til å dekke turistskatt (EUR 5–10 per natt) som må betales til hotellet ved utsjekking.

– Alle premier må benyttes og bestilles av vinneren innen 12 måneder etter at vi først kontakter vedkommende.

Premiedetaljene, inkludert flygninger og innkvartering, bestemmes av arrangøren. Premien kan ikke erstattes med noe annet, med mindre arrangøren godtar det. Premien kan ikke overdras til andre. Alle andre utgifter er premievinnerens ansvar. Arrangøren gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier om tilstanden, egnetheten eller salgbarheten til premien. Premievinneren er ansvarlig for eventuelle skatter og avgifter som påløper i forbindelse med premien.

Å akseptere premien innebærer at man tillater at arrangøren kan bruke vinnerens navn og bilde til markedsførings-, salgs- og promoteringsformål uten videre varsel, tillatelse eller kompensasjon, i alle medier, eksisterende og fremtidige.

Reiseforsikring er ikke inkludert i premien. Det anbefales at vinnere tegner egen forsikring.  

9. Rettigheter som følge av påmelding: 

Hver deltaker aksepterer og anerkjenner at deltakelse i konkurransen, inkludert og uten begrensninger deltakerens beslutning om å sende en påmelding til arrangøren i forbindelse med konkurransen, ikke gir grunnlag for noe konfidensielt, tillitsbasert, implisitt ved handling eller implisitt ved lov eller annet spesielt forhold mellom arrangøren og deltakeren, ikke setter arrangøren i en stilling som er forskjellig fra den stilling andre medlemmer av allmenheten har i forbindelse med deltakerens påmelding, og at de eneste uttrykte og underforståtte kontraktene mellom arrangøren og deltakeren er de beskrevet i disse offisielle reglene og ansvarsfraskrivelsesskjemaene.

Ved å delta i konkurransen gir hver deltaker herved sin tillatelse til at arrangøren (Mutti SpA og Mutti Nordics) kan bruke vinnerens navn og bilde til markedsføring, PR, salg og promotering av produkter, tjenester, kampanjer og arrangementsinvitasjoner uten videre varsel, tillatelse eller kompensasjon, i alle medier, eksisterende (e-post, sosiale medier, chatboter osv.) og fremtidige, i hele universet. Hver deltaker kan imidlertid når som helst trekke tilbake sitt samtykke til slik markedsføring, salg og promotering. 

Deltakerne gir Mutti S.p.A rett til å bruke deres oppskrifter og eventuelle bilder de sender inn i forbindelse med matlagingskonkurransen, nå og senere, uten begrensninger, og i sær til gjengivelse, publisering og distribusjon på nett og i trykte medier, samt vanlige sosiale mediekanaler for markedsføringsformål. Deltakerne garanterer at eventuelle tredjeparter avbildet i bildene eller i det audiovisuelle innholdet ikke har noe imot at bilder av dem publiseres. Deltakernes personopplysninger vil behandles konfidensielt.

10. Vilkår: Arrangøren forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn og forgodtbefinnende, avbryte, avslutte, endre eller utsette konkurransen, hvis (etter arrangørens eget skjønn og forgodtbefinnende) virus, programvarefeil, ikke-autorisert menneskelig påvirkning, bedrageri eller andre årsaker som arrangøren ikke har kontroll over, skader eller påvirker organiseringen, sikkerheten, rettmessigheten eller en god gjennomføring av konkurransen. Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere, etter eget skjønn og forgodtbefinnende, enhver deltaker som manipulerer eller forsøker å manipulere påmeldingsprosessen, driften av Muttis nettsted og/eller bryter disse offisielle reglene. Arrangøren har rett til, etter eget skjønn og forgodtbefinnende, å ivareta integriteten til konkurransen, til å avvise påmeldinger av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til: bruk av boter, makroer, skript eller andre tekniske midler for å melde seg på konkurransen.

Arrangøren har rett til, etter eget skjønn og forgodtbefinnende, for å opprettholde integriteten til konkurransen, å avvise påmeldinger av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til: flere påmeldinger av samme bruker fra forskjellige IP-adresser på samme dag, flere påmeldinger fra samme datamaskin i et antall som overstiger det som tillates av reglene for konkurransen og bruk av boter, makroer, skript eller andre tekniske midler for å melde seg på premietrekningen.

ALLE FORSØK PÅ Å FORSETTLIG SKADE MUTTIS NETTSTED ELLER UNDERGRAVE DEN LEGITIME GJENNOMFØRINGEN AV PREMIETREKNINGEN KAN VÆRE I STRID MED STRAFFERETTSLIG OG PRIVATRETTSLIG LOVGIVNING. SKULLE NOEN FORSØKE Å GJENNOMFØRE SLIKE HANDLINGER, FORBEHOLDER ARRANGØREN SEG RETTEN TIL Å TA I BRUK ALLE TILGJENGELIGE RETTSMIDLER, INKLUDERT STRAFFEFORFØLGNING. 

11. Skadesløshet; ansvarsbegrensning Ved å melde seg på bekrefter deltakeren at hen vil holde arrangøren og arrangørens partnere skadesløse for ansvar, skader, dødsfall, tap, søksmål, krav eller skadeserstatninger av alle slag, for både personer og eiendeler, helt eller delvis, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av eller i tilknytning til 

(i) deltakerens deltakelse i konkurransen og/eller hens aksept, besittelse, bruk eller misbruk av enhver premie eller del av en premie; 

(ii) bruk av deltakerens navn og bilde i markedsføring, salg og promotering i alle medier, eksisterende og fremtidige, over hele verden og på internett og i all evighet av arrangøren, uten kompensasjon eller ytterligere samtykke fra deltakeren eller tredjepart og uten forhåndsvarsel, -godkjenning eller -inspeksjon, og til å gi spesifikt samtykke til slik bruk hvis bedt om det; 

(iii) tekniske feil av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, feilfungering i en datamaskin, kabel, nettverk, maskinvare eller programvare; 

(iv) fraværende eller utilgjengelige sendinger eller telefon- eller internett-tilgang; 

(v) uautorisert menneskelig innblanding i noen del av påmeldingsprosessen eller premietrekningen; 

(vi) elektronisk eller menneskelig feil i organiseringen av premietrekningen eller behandlingen av påmeldingene.

12. Under ingen omstendigheter vil deltakeren kunne motta utbetalinger, og deltakeren frasier seg enhver rett til å fremme krav eller motta straffeerstatning, erstatning for direkte følgeskader og erstatning for indirekte følgeskader, uavhengig om disse skadene kunne forutses eller om de oppstod som følge av uaktsomhet eller annet, inkludert saksomkostninger. Tvister: KONKURRANSEN ER UNDERLAGT NORSK LOV. Som en betingelse for å delta i denne premietrekningen aksepterer deltakeren at alle tvister som ikke kan løses minnelig mellom partene, og søksmålsgrunnlag som oppstår som følge av eller i tilknytning til konkurransen, skal avgjøres enkeltvis, ikke i massesøksmål.

13.  Merk at Facebook, Instagram og andre plattformer som denne premietrekningen måtte promoteres på, ikke er ansvarlige for noen del av promoteringen og på ingen måte har sponset, støttet eller organisert promoteringen.

14. Personvernerklæring: Informasjon som formidles i en «påmelding», er underlagt personvernerklæringen på Muttis nettsted, som du finner på https://mutti-parma.com/en/privacy-policy/ 

15.Arrangør Arrangøren av premietrekningen er Mutti Nordics, Vasagatan 17, 111 120 Stockholm, SWEDEN

Choose country and language

Global site