Tomaternas förstklassiga produktionskedja

Vi är medvetna om att produktionskedjor inte är det allra hetaste samtalsämnet. Men när du har läst den här artikeln kanske du ändrar dig och börjar ställa nya typer av frågor om alla livsmedel du köper. Varifrån kommer de? Vilka är människorna bakom produkten? 

Muttis hållbara leveranskedja är ett resultat av samarbetet med våra jordbrukare. Det är ett samarbete som bygger på traditioner och förtroende, men också på en rigorös egenkontroll och internationell certifiering. Tillsammans med extremt strikta kvalitetskontroller och jordbrukarnas kunskaper garanterar detta att tomatprodukten blir förstklassig.

Den här artikeln handlar om en kedja av metoder, men också om människor som har en stark kärlek till de tomater som till slut hamnar i kök i hela världen.

Bakom varje förträfflig tomat finns en förträfflig jordbrukare

Om du åker till Parma under hög- eller sensommaren kan du praktiskt taget inte undvika att se jordbrukare som inspekterar sina tomater ute på fälten. För att se om en tomat är tillräckligt mogen tittar de på färgen, som ska vara klarröd. Sedan kontrollerar de om tomaterna är fasta, men den enskilda faktor som avgör när det är dags att skörda är emellertid smaken. Skalets tjocklek, saftigheten och aromen – allt måste vara perfekt. 

Vetenskapligt sett är tomaten mogen när den maximala mängden reservämnen har samlats i frukten. Till dessa hör också pigment som lykopen, vilket gör att färgen är en utmärkt indikator på mognad. Tomatinhalten är också en indikator på mognad hos tomater. En hög halt av lykopen – en kraftfull antioxidant som har många hälsobringande egenskaper, såsom att skydda oss mot solen, förbättra hjärthälsan och minska risken för vissa typer av cancer – gör också att det är mycket bra för vår hälsa att äta tomater.

När tomaterna är mogna meddelar jordbrukarna oss att det är dags för skörd. För att tomaterna inte ska förlora sin utmärkta smak och konsistens måste de plockas snabbt. Det är därför våra fält bara ligger en timmes färd från vår anläggning – tomater är inga tålmodiga frukter.

Vi anser att en skicklig jordbrukare är den bästa garanten för tomater av hög kvalitet, och det är därför vi behöver känna våra producenter personligen. De är inte bara våra leverantörer: vi bygger långsiktiga partnerskap och har personliga band med dem. Därigenom uppkommer ett förtroende hos båda parter, och vi har möjlighet att utbyta bästa metoder och göra vår produktionskedja genomblickbar från jord till bord.

”Vi anser att en skicklig jordbrukare är den bästa garanten för tomater av hög kvalitet, och det är därför vi behöver känna våra producenter personligen.”

Våra jordbrukare är stolta över att förknippas med oss, eftersom vi har höga krav

Det är inte lätt att odla tomater. Om du inte har naturen och vädret på din sida hjälper inte ens de bästa odlingsknepen. Men vi ger våra jordbrukare stöd – både i form av information och teknik – så att de kan förutse naturens skiftningar och reagera snabbt för att göra odlandet mindre oberäkneligt.

Det är viktigt att framhålla att de investeringar som krävs i mekaniska hjälpmedel innebär att tomatodlare inte är eller kan vara några månskensbönder. På grund av dessa investeringar baserar jordbrukarna vanligen sina beräkningar och prognoser på minst fem år långa perioder.

Varenda jordbrukare som vi samarbetar med undertecknar ett avtal och våra etiska principer, och förbinder sig att använda de arbetsmetoder som våra kvalitetscertifieringar kräver. Dessutom vet våra jordbrukare att vi inte köper vilken frukt som helst. De tomater vi godkänner för produktion måste genomgå en rigorös kvalitetskontroll.

Läs mer om våra etiska principer.

Muttitomaternas kvaliteter

Alla de i genomsnitt 270 leveranserna per dag till tre olika anläggningar som genomförs under skördetidens 75 dagar (således omkring 20 000 leveranser av färska tomater) bedöms på grundval av tio olika parametrar som indikerar kvaliteten hos både tomaten och den mekaniserade skörden:

 • Brixtalet (Brix är ett mått på upplösta fasta ämnen i en vätska. Ju högre brixtal, desto mindre vatteninnehåll i tomaten).
 • Förekomst av jord.
 • Gröna tomater.
 • Ruttna tomater.
 • Tomater med röta i blomändan.
 • Tomater med sprickor.
 • Tomater med stötmärken.
 • Omogna tomater.
 • Solskador.
 • Tomater med ärr efter blomman.

Tomaternas slutliga pris fastställs på basis av dessa parametrar. Partier som inte är förenliga med en eller flera parametrar tas inte emot, utan skickas tillbaka till producenten som säljer dem till andra företag.

Det råder emellertid ingen brist på kritik: vi kritiseras ibland för att inte vilja anpassa oss till marknadsförhållandena eller får höra att vi beter oss som ”riktiga apotekare” eftersom vi vägrar kompromissa med kvaliteten. Mutti kan inte kompromissa med kvaliteten.

I slutändan får mödan sin lön

Våra jordbrukare är stolta över att kunna sätta upp Muttiskyltar vid sina fält. De ser dem som bevis för hög kvalitet, hållbarhet och ansvarstagande. Vi betalar också vanligen 10–15 % mer än genomsnittspriset på marknaden. De 40 jordbrukare som har levererat tomater med bäst kvalitet under året får också bonusar för sina ansträngningar. Och de allra bästa får den prestigefyllda utmärkelsen Pomodorino d´Oro (guldtomaten). Pristagarna uppmärksammas och får publicitet i hela landet. Det skulle inte vara fel att säga att de blir branschens rockstjärnor.

Den årliga utmärkelsen är hett eftertraktad, eftersom den är ett uttryck för ett viktigt värde och gör vinnarna kända i hela Italien.

Läs mer om utmärkelsen Pomodorino d´Oro och hur vi har belönat kvalitet i över 20 år.

Så här odlar vi hållbara tomater

Visst sade vi att det är mer komplicerat att odla hållbara tomater än man kan tro? Så här gör vi:

Växelbruk

Växelbruk är ett system som innebär att olika typer av grödor odlas på fälten olika år, eller att de får ligga i träda, så att marken kan tillgodogöra sig näringsämnen från växterna. Syftet är att motverka den jorderosion som blir resultatet om man alltid odlar samma gröda på samma plats. Växtföljden ger marken en chans att återhämta sig, och gör att det inte krävs någon konstgödsel för att den ska förbli odlingsbar. Vi har använt växelbruk på våra fält ända sedan starten för över 100 år sedan. 

Droppbevattning

Vi vill vattna våra odlingar på ett så naturligt sätt som möjligt. Om du råkar köra förbi våra fält en varm sommardag ser du med största sannolikhet droppslangar som matar ut rent vatten till tomaterna. Droppbevattning är ett effektivare sätt att vattna än att använda konventionella spridare eller ytbevattning. Mutti förser jordbrukarna med mekaniska sensorer, markfuktighetsmätare och väderprognoser för att se till att vi slösar bort så lite vatten som möjligt. Den här metoden utvecklades av italienska WWF inom ramen för en femårigt projekt. Tack vare den har vi lyckats minska vår vattenförbrukning med miljontals liter.

Läs mer om vårt projekt tillsammans med italienska WWF.

Droppbevattning är det mest effektiva sättet att fördela vattnet, och en metod som möjliggör en mycket exakt näringstillförsel anpassad till grödornas fenologiska faser. I andra bevattningssystem (såsom spraybevattningsarmar eller rörliga bevattningsmaskiner) kan man inte tillföra gödningsmedel, och de är mindre effektiva.

Återanvändning av vatten

När tomaterna kommer till vår anläggning tvättas de i stora bassänger. Vattnet används på tre sätt:

 1. Tomaterna sköljs med rent vatten innan de tas in i produktionen.
 2. I utomhusbassänger används vatten för att tvätta bort jord och bladrester.
 3. I det sista steget återanvänds vattnet för att föra tomaterna vidare i produktionslinjen till en första grovrengöring.

Nästan 80 % av det vatten som vi använder i produktionen återanvänds för bevattningsändamål. Detta gör vi för att vi inte vill göra av med mer vattenresurser än vad som är absolut nödvändigt.

Smart jordbruk

Teknik och innovationer har alltid spelat en viktig roll för våra framgångar. Detta var tydligt redan för 120 år sedan, när familjen Mutti införde nya jordbruksmetoder på sin gård. Under den senaste tiden har vi samarbetat med universitetet Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Cremona. Detta samarbete har resulterat i nya metoder och mätanordningar för våra jordbrukare, så att de kan fatta korrekta och miljövänliga odlingsbeslut. Samarbetet bygger dels på vår respekt för naturen, dels på vår vilja att bygga upp förtroende och utbyta bästa metoder med våra jordbrukare.

För att underlätta för jordbrukarna att leva upp till kraven ger Mutti dem tillgång till teknisk assistans via webbplatsen Pomodoro.net, som har tagits fram av företaget Horta Srl (en avknoppning från det katolska universitetet i Piacenza).

Pomodoro.net är en särskild plattform för väderprognoser som ger tillgång till den mest avancerade kunskap som för närvarande finns om att förebygga risker som sjukdomar och andra skadliga faktorer som kan leda till skördeförluster, om vattenbehov som en avvägning mellan in- och utflöden, om tomatplantornas utvecklingsstadier och om en balanserad tillförsel av näringsämnen. Från och med 2020 finns en förenklad version av appen avsedd för smarttelefoner.

Vår produktionskedja har erhållit bland annat dessa certifieringar:

BRC och IFS

Dessa båda internationella certifieringar säkerställer att våra processer överensstämmer med bästa praxis i branschen.

ISO 22005

Bakom denna radda av siffror och bokstäver döljer sig en internationellt erkänd certifiering som bygger på en sträng granskning och säkerställer att vår produktionskedja är genomblickbar. Våra produkter tillverkas av italienska tomater till 100 %, tomater som har odlats i områden utan genmodifierade organismer.

UNI 11233

Denna certifiering för integrerad produktion säkerställer att våra produkter tillverkas i enlighet med principerna för hållbart jordbruk. Tomaterna måste till exempel odlas utan användning av skadliga kemikalier, biologiska agenser eller tekniker.

LÄS MER OM MUTTIS VERKSAMHET


Välj land och språk

Globala hemsidan